“Wij meten de werkelijkheid”

dinsdag 3 november 2020

Marc Witteveen is sinds begin dit jaar Managing Director bij fietsdata-specialist Cycle Data. “Hiervoor heb ik 13 jaar in de vliegtuigbranche gezeten. Begonnen bij Driessen te Limmen, maar door overnames van Driessen door Zodiac en later Zodiac door Safran, geëindigd bij een Frans bedrijf. Mijn laatste functie hier was het leidinggeven aan een Divisie van 2.500 personen met productie in VS, Duitsland, Thailand en Nederland en wereldwijde verkoop van Trollies (drank & maaltijden), Cargo containers en alle elektrische apparatuur in de galley (keuken) van het vliegtuig. Ik ben daar per maart dit jaar officieel gestopt en wou eigenlijk van de zon en de rust in mijn tuin gaan genieten, tot ik een telefoontje van Cees van der Zijl van Cycle Data ontving, die me heeft weten te overtuigen toch in te stappen. Het klikte meteen, het is een heel erg leuk bedrijf waar we nog echt ondernemen.”

“We hebben in Nederland ongeveer 6.200 kilometer aan fietspad. Daar ontwikkelt zich langzaam een probleem, niet alleen omdat het steeds drukker wordt, maar ook omdat de snelheidsverschillen toenemen. Grote steden willen fietsen stimuleren als oplossing voor ruimtegebrek, om minder auto’s in de stad te hebben en op die manier de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.”, aldus Witteveen een goede ontwikkeling, maar ook een probleem. “Dan komt corona daar overheen, zodat nog meer mensen voor de fiets kiezen. Bedenk dan ook nog eens dat tachtig procent van de fietspaden te smal zijn.”

 “De NDW verzamelde van oudsher autodata en is sinds enkele jaren intensief gestart met het verzamelen van fietsdata. Dit blijkt complexer te zijn en NDW merkt dat wat er geteld wordt, niet altijd de werkelijkheid weergeeft. Fietsers tellen is toch een hele andere tak van sport dan auto’s tellen, waar de huidige systemen op ingericht zijn. Fietsers fietsen tegen de richting in, of met zijn drieën naast elkaar. Dit resulteert erin dat de beschikbare data hooguit voor 65-70 procent betrouwbaar is, met name in de drukke spitsuren.”

“De NDW wil werkelijke, accurate fietsdata verzamelen voor alle Nederlandse gemeenten als referentiekader. Gemeenten geven vaak aan dat zij de genereerden graag willen laten doorsturen naar het NDW-platform. Wij hebben bewezen de door de NDW en gemeentes geëiste 90 procent accurate data makkelijk te halen. Daar gebruiken we geen algoritmes voor maar daadwerkelijke data. We halen zelfs een betrouwbaarheid van boven de 98 procent, zelfs in de spits.”

Een recente ontwikkeling is het koppelen van de systemen van Cycle Data aan iVRI’s, intelligente stoplichten. “Je wilt namelijk dat mensen niet alleen gáán fietsen, maar ook blijven fietsen. Als je van Amsterdam-Noord naar -zuid fietst, maar op elk kruispunt stil komt te staan en dan misschien zelfs onveilig door rood over gaat steken, is de lol er snel af. Door onze systemen te koppelen aan iVRI ‘s,  kunnen we een rol spelen in de fietsdoorstroming. Dit jaar is een pilot van start gegaan in Utrecht en onze doelstelling is om dit volgend jaar verder uit te rollen.

“Je hoeft ons over de betrouwbaarheid van onze data trouwens niet op onze blauwe ogen te vertrouwen. We laten graag zien dat onze data accuraat is.”