Gemeente Utrecht experimenteert met methode om de beleving van fietsdrukte te verminderen

donderdag 6 januari 2022

In samenwerking met Cycledata onderzoekt de gemeente Utrecht of een snelheidsadvies op drukke fietsroutes voor fietsers aangenamer is. Gedurende enkele maanden krijgen fietsers en andere voertuigen op het (brom)fietspad op de Biltstraat via digitale matrixborden een snelheidsadvies. Utrecht wil graag dat mensen vaker de fiets pakken en  zich prettig en zonder stress kunnen verplaatsen.

De Biltstraat is een van de belangrijkste toegangswegen naar de Utrechtse binnenstad. Hier loopt het fietspad dat begint bij de Berekuil en eindigt in het centrum van Utrecht. Het is een populaire fietsroute voor scholieren en voor woon-werkverkeer met als gevolg dat het (brom)fietspad erg druk is en door sommigen tijdens de spitsuren als onprettig ervaren wordt. Niet alleen de grote hoeveelheid fietsers, maar ook de diversiteit aan voertuigen met verschillende snelheden draagt hieraan bij . Op de Biltstraat dichtbij de Berekuil ligt een kruising waar fietsroutes uit veel richtingen samenkomen. Hier reden op een gemiddelde werkdag in september circa 20.000 fietsen en andere voertuigen. De snelheden liggen hoog, afslaan is lastig bij grote hoeveelheden tegenliggers en fietsers zien tegenliggers pas op het laatste moment, omdat er een bocht in het (brom)fietspad zit.

De gemeente Utrecht houdt voor de beleving van fietsdrukte een proef. Fietsers en andere voertuigen op het (brom)fietspad die de kruising naderen, krijgen via digitale matrixborden een snelheidsadvies. Cycledata telt met de Signum fietsteller de aantallen voertuigen en meet hun snelheden. De Signum staat in directe verbinding met de digitale matrixborden die op basis van de meting in real-time een boodschap tonen. Deze boodschappen kunnen variëren afhankelijk van de situatie. Fietst iemand   met hoge snelheid op een  druk moment dan verschijnt  een waarschuwende boodschap in tekst of smiley op het matrixbord . Wanneer iemand met een snelheid fietst die past bij de situatie op dat moment, bijvoorbeeld op een rustig tijdstip, dan verschijnt  een positieve boodschap in tekst of smiley. Het doel van het experiment is om te achterhalen of deze boodschappen invloed hebben op de snelheid van de voorbijgangers en of de beleving van fietsdrukte daardoor afneemt. Tijdens dit experiment kijkt de gemeente Utrecht wat wel en niet werkt. Na de proef met matrixborden volgt later dit jaar een andere proef.

De gemeente Utrecht stimuleert fietsen in de stad. Het is een schone manier van vervoer die weinig ruimte inneemt in de groeiende stad en bovendien gezond is. Utrecht hecht daarom veel waarde aan het creëren van aantrekkelijke fietsroutes en een optimale en veilige fietsinfrastructuur.