Hoe gaat MaaS het mij als reiziger makkelijker maken?

dinsdag 2 juli 2019
timer 4 min
Martijn Schutte, expert van platform Biind, vraagt zich af hoe we reizigers kunnen verleiden om hun reisgedrag aan te passen? Hij roept je daarom op om je mening te laten horen.

Ons mobiliteitssysteem begint op sommige plekken te piepen en te kraken en dan hebben we nog een grote opgave voor ons liggen om binnenstedelijk veel woningen bij te bouwen. Files kennen we al langer, maar we krijgen ook steeds meer te maken met vol ov en volle fietspaden.

In het Deltaplan Mobiliteit dat vorige week verschenen is, pleiten uiteenlopende partijen daarom samen voor slimme, flexibele en vraaggestuurde oplossingen waarbij MaaS (Mobility as a Service) een van de hoofdrollen speelt. Maar wat is MaaS en gaat MaaS ervoor zorgen dat ik mobiel kan blijven? 

Wat is MaaS precies?

MaaS is misschien wel hét buzzword in mobiliteitsland. De essentie van MaaS is dat je vraaggestuurd met één app multimodale reizen kunt plannen, boeken en betalen, waarbij je per reis betaalt of via een abonnementsvorm. MaaS is als het ware een nieuwe laag bovenop alle bestaande vervoersaanbieders, waarbij de reizigers op termijn via één aanbieder en één app een veelvoud aan mobiliteitsdiensten en vervoer slim en flexibel kunnen combineren: ov, deelmobiliteit, shuttles, parkeren/P+R. 

De MaaS dienstverlener biedt als het ware een platform dat de reiziger straks door een veelvoud aan vervoersopties loodst. Het slim plannen en combineren van vervoersdiensten staat nog in de kinderschoenen.

Zeven nationale pilots in zeven regio’s

Binnenkort starten zeven MaaS-pilots onder regie van het Rijk. Publieke en private partijen gaan hier aan de slag, met als doel het op weg helpen van MaaS en uiteindelijk opschaling en rendabele MaaS-diensten in het hele land. Daarnaast is het doel om te leren van MaaS: wat werkt? Wat levert MaaS op qua reisgedrag, milieu en bereikbaarheid? Kan MaaS het mobiliteitssysteem optimaliseren? En wat is de rol van de overheid? En wat vindt de reiziger ervan? Ik sta te popelen om het ook zelf te gaan gebruiken en ervaren.

MaaS is een middel maar staat niet op zichzelf

Gaat MaaS ons redden van een algeheel mobiliteitsinfarct? Nee, MaaS is natuurlijk geen wondermiddel dat op zichzelf staat. Minder reizen, flexibelere werktijden, investeringen in infra en beleidskeuzes maken ten aanzien van parkeren, beprijzen en het gebruik van het netwerk zullen nodig blijven. En MaaS en deelmobiliteit zijn gebaat bij verschilllende mobiliteitshubs in en om onze steden. 

MaaS maakt het wel mogelijk om slimmer en flexibeler gebruik te maken van bestaande infra en diensten waardoor we die beter benutten en de reiziger sneller, goedkoper of comfortabeler kan reizen, al naar gelang je voorkeur.

Hoe maken we Maas succesvol?

En hier wordt het spannend. Zitten wij als reizigers wel te wachten op flexibiliteit en overstappen, of nemen we files en reistijd voor lief zolang we lekker in onze eigen auto kunnen blijven zitten? En heeft MaaS pas toegevoegde waarde als we ook heel veel keuzemogelijkheden hebben in deelvervoer en hubs? Wie zegt dat er geen Airbnb- of Uber-achtige toestanden gaan ontstaan, waardoor problemen misschien wel groter worden dan ze nu zijn? Met andere woorden: moet de overheid, gezien de maatschappelijke belangen, naast MaaS stimuleren ook MaaS regisseren?

MaaS gaat dus verder dan Smart Mobility en raakt direct aan mobiliteitsbeleid in den breedte. Waar te beginnen? In elk geval leren van de zeven MaaS-pilots, daar zijn ze ook voor bedoeld. Ik ben benieuwd of we de Nederlander kunnen overtuigen van de meerwaarde van MaaS en welke hobbels we gaan tegenkomen. 

Wat vind jij van MaaS?

Te beginnen met jullie: hoe kijken jullie aan tegen de potentie van MaaS binnen ons mobiliteitsbeleid? En wat is nodig om het tot succes te maken? Aan welke voorwaarden moet MaaS voldoen voor jou om het te gaan gebruiken? Reageer hieronder/mail je vragen of mening naar redactie@biind.nl en dan komen we daar later op terug.

Deze blog is eerder verschenen op het platform Biind.