‘Tilburg maakt stap in beleid rond deelmobiliteit elektrische tweewielers’

donderdag 12 mei 2022

Om het aanbod aan deelmobiliteit te vergroten, laat de gemeente Tilburg meer aanbieders van deelscooters en -fietsen in de stad toe. Om het geheel beheersbaar te houden maximaal 3. Samen met deze zogenoemde transport operators wil men de gemeentelijke doelstellingen via deelmobiliteit behalen. De beperking in het aantal aanbieders en de actieve regierol van Tilburg heeft ook voor de marktpartijen voordelen. Deze opstelling zorgt voor sturing op de dienstverlening en grip op de overlast. Tilburg toont zich hierin vooruitstrevend.

Tilburg heeft een drukke binnenstad. Als je kijkt naar het aantal geparkeerde auto’s is het eigenlijk té druk. En dan worden er ook nog eens 25.000 woningen bijgebouwd, waarvan het merendeel binnenstedelijk. Dit vraagt om een andere aanpak op het gebied van parkeren en mobiliteit. Het is noodzakelijk dat er een hoogwaardig en betaalbaar alternatief voor het eigen autobezit komt. Anders passen de plannen simpelweg niet.

Een oplossing voor de hele stad

In maart 2022 heeft het college een vergunningenstelsel voor elektrische fietsen en deelscooters vastgesteld. De vergunningen worden in mei voorlopig gegund en gaan per 1 september in. Over de gehele stad wordt een raster van 300 x 300 meter gelegd, waarbij op ieder vak ten minste een deelscooter of -fiets beschikbaar moet zijn.

"-"
Servicegebied deelscooters februari 2022

Deze eis zorgt ervoor dat de deelvoertuigen voor iedereen overal in de stad toegankelijk zijn en niet alleen in voor marktpartijen interessante gebieden, zoals het centrum. Daarnaast gaat Tilburg met de introductie van dropzones de strijd aan met de overlast aan de randen van het servicegebied.

"-"
Voorbeeld dropzone

De aanbieders gaan ook samenwerken om ervoor te zorgen dat via één app – waarin álle lokale deelmobiliteit in Tilburg ontsloten is – deelvoertuigen gereserveerd, gebruikt en betaald kunnen worden. Dergelijke MaaS-apps bestaan al in Nederland, maar vaak word je voor een onderdeel  nog doorgestuurd naar de applicatie van de specifieke transport operator. Tilburg gaat als eerste gemeente van Nederland investeren in één MaaS-app waarin álles te regelen valt.

Overlast bestrijding en mobiliteitshubs

Op 1 september wordt gestart met 250 deelscooters en evenzoveel deelfietsen. Deze aantallen groeien pas verder als aangetoond is dat de toename tot een betere dienstverlening zonder toename van overlast leidt. De deelvoertuigen kunnen in een toegestaan servicegebied worden aan- en afgemeld. De gemeente investeert daarnaast in mobiliteitshubs, waar veel deelmobiliteit samenkomt. Zo wordt eind oktober 2022 in de Spoorzone de Zwijsengarage opgeleverd, waarvan de begane grond vooral beschikbaar is voor deelvoertuigen.

Integrale aanpak

Mede vanwege het mobiliteitsvraagstuk bij de woningbouwopgave is deelmobiliteit voor Tilburg een belangrijk onderwerp. Daarom komt er ook voor deelauto’s  een set aan beleidsregels, gebaseerd op samenwerking. En dat doen we niet alleen. We stemmen keuzes zo veel mogelijk af met de provincie en de B5 (vijf grote Brabantse gemeenten). Daarom zijn er ook de nodige overeenkomsten met het vergunningenstelsel van bijvoorbeeld Eindhoven.

In de jonge wereld van deelmobiliteit is het nog zoeken wie (transport operator, ontwikkelaar, gemeente, provincie, Rijk) welke rol en verantwoordelijkheid pakt. Tilburg onderkent in ieder geval haar verantwoordelijkheid als hoeder van de schaarse openbare ruimte. Meer dan andere gemeenten kiest zij daarom voor een actieve regierol.

Dropzone deelscooters