15 aanbieders van MaaS en deelmobiliteit tekenen intentieverklaring standaardisering

woensdag 9 december 2020

15 aanbieders van MaaS- en deelmobiliteitsdiensten hebben een intentieverklaring getekend om samenwerking te standaardiseren. De verklaring bestaat uit afspraken waarmee de samenwerking onderling én de dienstverlening aan de klant een makkelijker moeten worden. Voor een gebruiker wordt het makkelijker om deelfietsen en -scooters van verschillende aanbieders te selecteren en huren vanuit een enkele (MaaS) app.

MaaS-aanbieders

Op 9 december tekenden 15 MaaS aanbieders en deelvervoer (Amaze Mobility, ANWB, Cargoroo, Donkey Republic, Emotion, Felyx, Flickbike, GoAbout, HTMfiets, Innovactory International, Nazza, Radiuz – XXImo, TURNN, Urbee en Whim), samen met de vijf grootste gemeenten van Nederland (G5): Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam, een Intentieverklaring om samen te werken op basis van de gestandaardiseerde “Openbike II Model Partner Agreement”. In dat model zijn een groot aantal afspraken met betrekking tot efficiënt samenwerken opgenomen.

Openbike II

De gestandaardiseerde Openbike II overeenkomst effent het pad voor een nieuwe en verbeterede manier van samenwerken tussen mobiliteitsaanbieders en MaaS aanbieders. “Wij geloven dat MaaS de toekomst heeft, maar het gebrek aan standaards hierin is een uitdaging voor de sector. Dit initiatief is tijdig en dankzij publieke ondersteuning is het goed ontvangen”, zegt Erdem Ovacik, de CEO van Donkey Republic. Doordat sneller en eenvoudiger kan worden samengewerkt, verbetert het aanbod voor de consument en wordt de dienstverlening voor hen transparanter. Hierdoor wordt het makkelijker voor de klant om een reis van A naar B te plannen en hierbij uit het aanbod van verschillende merken (fiets en scooter) deelmobiliteit te kiezen.


Interoperabiliteit

Het Openbike initiatief komt voort uit gesprekken tussen de G5 gemeenten, deelfiets-aanbieders en Enigma Consulting. Hierin werd onderkend dat de gebruiker van een deelfiets het beste gebaat was bij interoperabiliteit tussen aanbieders, een gelijk spelveld voor alle marktpartijen en het achterwege blijven van (prijs) discriminatie tussen deelnemers. Het eerste succes werd behaald bij de ontwikkeling van een open standard API (nu de TOMP API), een technische aansluiting tussen partijen wat het uitwisselen van relevante reis-data tussen MaaS dienstverlener en deelmobiliteit leverancier vereenvoudigt.

Formele ingebruikneming Openbike II

“Het ondertekenen van deze Intentieverklaring geeft goed het streven naar een eerlijke en evenwichtige markt weer.”, zegt Jacco Lammers, medeoprichter van GoAbout, “Tegelijkertijd markeert dit de formele ingebruikneming van de ‘Openbike II Model Partner Overeenkomst’. Dit illustreert de behoefte vanuit de markt aan een meer gestandaardiseerde set afspraken. Dit succesvolle eindresultaat is eerlijk naar alle partijen toe, maar belangrijker nog: het is van groot voordeel voor de consument die een reis wil plannen en daarbij gebruik wil maken van een deelfiets of -scooter”.