Fietspadmarkering: laaghangend fruit in fietsersveiligheid

dinsdag 1 december 2020

Op het Nationaal Fietscongres op 19 november gaven Mariëtte Pol van Keuzeweg en Michiel Brouwer van Loendersloot Groep een presentatie over de rol die fietspadmarkering speelt in fietsveiligheid. Een kort verslag.

Door drukker wordende fietspaden en groeiende snelheids- en massaverschillen tussen fietspadgebruikers, komt de verkeerveiligheid op fietspaden met een hoge intensiteit steeds meer onder druk te staan. De provincies Utrecht, Noord-Brabant en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) hebben daarom de ambitie om in samenwerking met het CROW een standaardmarkering voor (snelle) fietsroutes te ontwikkelen, die bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

In het afgelopen jaar hebben we op vijf verschillende tweerichtingsfietspaden onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende vormen van kant- en asmarkering op het gedrag van fietspadgebruikers. Het Nationaal Fietscongres was een mooie gelegenheid om de resultaten hiervan te delen met geïnteresseerden binnen ons vakgebied.

Hoewel het congres online plaatsvond, voelden we toch een hoop enthousiasme onder de (virtueel) aanwezigen. We hopen dan ook dat dit enthousiasme leidt tot meer aandacht voor dit onderwerp. Er liggen immers nog steeds een hoop vragen omtrent fietspadmarkering. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor onderzoeken naar het gedrag van fietspadgebruikers met de gebruikte onderzoeksopzet enorm toegenomen. Er is dus voldoende aanleiding voor nader onderzoek.