“Inzicht is de basis onder gedragsverandering

maandag 29 maart 2021

“Hoeveel van de werkzame Nederlanders maakt bewust keuzes over mobiliteit? Smart Mobility staat nog in de kinderschoenen Volgens mij begint het met het geven van goed inzicht over de mogelijkheden en de impact van de gemaakte keuzes. Daar kunnen wij een hele waardevolle rol in spelen.”, aldus Henrik Oskam, senior accountmanager bij Andes.  

Andes levert geodata, apps, api’s en in-house gemaakte kaarten aan andere partijen. “Voor het maken van de kaarten waar de data op geprojecteerd kan worden hebben we hier zelf mensen in dienst, zo kunnen wij zorgen voor actuele kaarten die voldoen aan specifieke eisen. In het Andes Datacenter verrijken en combineren we gegevens uit tientallen bronnen om jou de meest actuele geodata te serveren. Ons in-house digitalisatieteam beschikt over lokale kennis en de expertise om custom made datasets te produceren. 

” Behalve data levert Andes ook specifieke software. “Die software leveren we hoofdzakelijk aan lokale overheden”, zegt Sebastiaan Nefkens, ook senior accountmanager bij Andes. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan software om wegwerkzaamheden efficiënt in te kunnen plannen, en die data dan weer te delen met andere partijen zoals navigatie-apps. Wij delen daarvoor data met de NDW, wij brengen data in en gebruiken zelf ook weer data van de NDW.”

“De software leveren we aan overheden maar ook aan de zakelijke markt. Onze doelgroep is breed, denk bijvoorbeeld aan werkgevers die te maken krijgen met reiskostencalculaties, maar ook aan dierentuinen die hun eigen terrein met alle paden en wegen die daarbij horen beheren Denk hierbij aan software voor alles wat met het beheer van de openbare ruimte te maken heeft, zoals afstemmen, vergunnen en administratief verwerken van (graaf)werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Feitelijk kun je stellen dat we aan alle wegbeheerders leveren, of dat nu overheden zijn of bedrijven.”, aldus Henrik.

“Het liefst trekken we samen op met partijen die oplosingen maken voor de eingebruiker, bijvoorbeeld apps die routeadvies verzorgen, of apps om deelvervoer te reserveren en te boeken. voor de end-user. Een omslag in mobiliteitskeuze hangt van twee zaken af: allereerst van de mogelijkheden die iemand heeft qua vervoer, van vertrekpunt tot bestemming, en daarnaast van de impact die de keuze voor een bepaalde modaliteit heeft. Om een goede keuze te maken moet de gebruiker daar inzicht in hebben, daar spelen wij een rol in. Zo kunnen wij een multimodale routeplanner leveren, op basis van heel veel verschillende criteria, zoals reistijd, afstand, CO2-uitstoot, en dergelijke.”, vertelt Henrik. “wij leveren de onderbouwing voor een accurate berekening. Ons specialisme is wat dat betreft het geven van het beste reisadvies.”

Smart Mobility houdt niet op bij de gebruiker. Sebastiaan: “De wegbeheerder zal daar zelf ook invloed op willen en kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door de binnenstad te willen ontzien en daar regelingen voor te treffen. Wij zitten van oudsher vaak al bij de wegbeheerders aan tafel. Dat is een interessant speelveld: wie bepaalt het succes van smart mobility en multimodaal reizen? Is dat de gebruiker, de overheid of een tussenpartij? Het succes van smart mobility zal uiteindelijk toch afhangen van gebruiksgemak. Gedragsverandering is lastig te bewerkstellingen, je kunt als overheid zaken opleggen of juist zorgen dat mensen er gebruik van willen maken. Door de huidige gezondheidscrisis zien we wel dat er meer mogelijk is dan voorheen gedacht.”

Hoe de eindgebruiker een routeadvies ervaart is van groot belang. Henrik haalt een voorbeeld uit de praktijk aan. “Een partij liet een route-advies maken om van de binnenstad van Utrecht naar de binnenstad van Amersfoort te komen. Dat advies kwam er op neer om eerst de trein van Utrecht CS naar Amersfoort te nemen, vervolgens de trein van Amersfoort naar een ander station te nemen, daar over te stappen, en dan weer de trein terug naar Amersfoort te nemen, om zo op het goede perron uit te komen. Kennelijk was in dit advies geen rekening gehouden met de looproutes op de stations, waarbij je van het ene, naar het andere perron kunt lopen. Dan stellen wij naar zo’n klant, ‘als je een routekaart wil met alle looproutes op stations, dan maken wij dat’. Met als resultaat dat het advies nu wél logisch is. Want met zo’n advies denkt een reiziger al snel, ‘laat maar, ik ga wel met de auto’.”

“We komen graag in gesprek met bedrijven die vraagstukken hebben op het gebied van mobiliteit, die ze niet opgelost krijgen. Wij kunnen het wel.”

 

-

Lees verder

Hoe hubs bijdragen aan succesvolle stadslogistiek

9 nov om 15:42 uur
Stadshubs zijn essentieel voor succesvolle stadslogistiek, stelt Walther Ploos van Amstel. Tijdens het Nationaal…
Lees verder »

Op weg naar ISA-proof

9 nov om 09:42 uur
“In juli 2022 moeten alle nieuwe voertuigmodellen voorzien zijn van ISA”, vertelt Caroline van Rij van HR Groep. “…
Lees verder »

Veelzijdig programma Nationaal Hub Congres bekend

2 nov om 11:05 uur
De tweede editie van het Nationaal Hub Congres vindt op 25 november plaats in het Louwman Museum in Den Haag. Met…
Lees verder »

Functioneren van het verkeersnetwerk

26 okt om 15:20 uur
Als onderdeel van een gezonde leefbare stad of regio, streven wegbeheerders naar een goed functionerend…
Lees verder »

Lekker in de file je mailtjes beantwoorden…?!

11 okt om 13:20 uur
Ik weet dat ik niet de enige ben die het glas liever vol dan leeg heeft. Maar gaat het over halfvol of halfleeg,…
Lees verder »

Slimme prioritering voor vrachtverkeer dankzij Request

4 okt om 12:18 uur
Door gebruik te maken van intelligente prioritering krijgen vrachtwagens van HANOS in Apeldoorn waar mogelijk…
Lees verder »

Fiets en ITS: Fietsveiligheid verhogen door inzet slimme camera’s

30 sep om 10:16 uur
Verkeersveiligheid is al jaren een belangrijk thema. Steeds meer overheden, van Europees tot lokaal niveau, hebben…
Lees verder »

Tilburg hervormt parkeer- en mobiliteitsbeleid

21 sep om 14:38 uur
De gemeente Tilburg wil nieuw beleid voor deelmobiliteit en parkeren ontwikkelen om de stad in de toekomst…
Lees verder »