3000ste laadpaal in Brabant en Limburg

dinsdag 30 mei 2023

Noord-Brabant en Limburg zijn op weg naar het realiseren van hun doel om in 2024 in totaal 4000 nieuwe laadpalen voor elektrische auto's te hebben. Op 11 mei werd de 3000ste laadpaal geplaatst in deze regio. De afgelopen weken zijn er laadpalen geïnstalleerd in onder andere Valkenswaard, Eindhoven en Maastricht. Het plaatsen van deze laadpalen is een gezamenlijke inspanning van diverse partijen om elektrisch rijden te stimuleren en de infrastructuur te verbeteren.

Noord-Brabant en Limburg hebben in het begin van 2020 opnieuw de uitrol van hun laadnetwerk aanbesteed aan Vattenfall InCharge. Hierbij hebben de provincies ingezet op een belangrijke innovatie: het proactief plaatsen van laadpalen op basis van de verwachte laadbehoefte. Het doel is om al laadpalen te plaatsen voordat er daadwerkelijk een vraag naar is.

Waarom proactief plaatsen?

Het aantal elektrische rijders groeit exponentieel, en tegelijkertijd hebben we te maken met een tekort aan installateurs en beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Om efficiënt met deze uitdagingen om te gaan, is het essentieel om vooraf in te schatten waar de laadpalen nodig zullen zijn. Vattenfall heeft daarom een slim datamodel ontwikkeld waarmee ze de laadbehoefte per gemeente kunnen voorspellen.

Hoe werkt het slimme datamodel?

Het datamodel maakt gebruik van verschillende gegevens, zoals de verkoopcijfers van elektrische auto's en veranderingen in het aantal inwoners, om te voorspellen waar laadpalen nodig zullen zijn. In samenwerking met de provincies, betrokken gemeenten en de netbeheerder wordt er vervolgens een plan opgesteld om op basis van deze voorspellingen efficiënt en snel laadpalen te plaatsen. Van de 3000 geplaatste publieke laadpunten zijn er in de afgelopen 2,5 jaar ongeveer 1700 proactief geplaatst.

Laadpalen op aanvraag

Naast het proactief plaatsen van laadpalen, worden er ook laadpalen op aanvraag gerealiseerd in Noord-Brabant en Limburg. Dit houdt in dat bewoners die een elektrische auto kopen of leasen en geen eigen parkeerplaats hebben, een laadpaal in de buurt kunnen aanvragen als er nog geen laadpaal aanwezig is of als de bestaande laadpalen drukbezet zijn. Op deze manier wordt er tegemoet gekomen aan de behoeften van individuele gebruikers.

Samenwerking voor grootschalige aanpak

Het merendeel van de nieuwe laadpunten in Noord-Brabant en Limburg bevindt zich in Maastricht. Dankzij deze grootschalige en proactieve aanpak werken de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met Vattenfall InCharge, gemeenten, Enexis, installateurs en andere partners om laadpalen zo snel en efficiënt mogelijk te plaatsen. Deze inspanningen dragen bij aan de klimaatdoelen, waarbij tegen 2030 alle nieuwe auto's emissieloos moeten zijn.

Een duurzame toekomst voor Brabant en Limburg

De plaatsing van de 3000ste laadpaal in Noord-Brabant en Limburg is een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzame toekomst. Het stimuleren van elektrisch rijden en het verbeteren van de laadinfrastructuur zijn cruciale stappen in de transitie naar schone energie. Met innovatieve oplossingen zoals het proactief plaatsen van laadpalen en het slimme datamodel, laten deze provincies zien dat ze zich actief inzetten voor een groenere en schonere omgeving.

bron: Shutterstock