Duurzame markeringen met koudplast

vrijdag 20 oktober 2023

Triflex is producent en leverancier van vloeibare kunststoffen op basis van PMMA, EP, PU en UP harsen. Triflex biedt daarmee een compleet scala aan hoogwaardige, duurzame afdichtingssystemen en markeringen voor toepassingen in de parkeerbranche, balkons en galerijen, daken, waterschappen, industrie en zo ook voor wegen en infrastructuur. De systemen van Triflex worden ook ingezet voor markeringen en belijningen van onder andere parkeergarages, wegen en fietspaden. Maurice Iseger, Rayon Manager Wegen en Infra bij Triflex, vertelt waarom het bedrijf zich vol toegelegd heeft op koudplastische (PMMA) coatings en markeringen.

Traditioneel worden vaak thermoplastische markeringen toegepast, waarbij het thermoplastisch materiaal wordt verhit tot een hoge temperatuur om ze vervolgens te kunnen verwerken. “Bij koudplasten kent men een andere verwerkingsmethodiek. De koudplasten, het zit hem al in de naam,  worden koud verwerkt. We maken vloeibare coatings en wegmarkeringen en zijn gespecialiseerd in koudplasten (PMMA). Dat sluit aan op de wens van klanten om steeds meer te verduurzamen.”

Maurice Iseger, Triflex

Niet meer verhitten

“Thermoplasten zijn een vaste stof die verhit moet worden tot ca. + 180 graden Celsius om het te kunnen verwerken. Koudplasten bestaan uit vloeibare harsen waarbij een verharder wordt toegevoegd en gemengd. Vervolgens is de koudplast klaar voor gebruik en kan deze “koud” worden verwerkt. Hierbij heb je dus geen fossiele brandstof nodig om te verhitten en komt er hierbij ook geen CO2 vrij.”

“Steeds meer opdrachtgevers zoeken actief naar verduurzaming. Daarom is het belangrijk om naar de hele keten te kijken. Koudplasten zijn aanzienlijk minder belastend voor ons milieu, niet alleen omdat je ze niet hoeft te verhitten, maar je hebt ook minder materiaal nodig. Traditionele thermoplasten breng je aan in een laag van minimaal 3 millimeter dik, onze gecertificeerde markeringssystemen op basis van koudplasten (PMMA) volstaan met 2 of 1,5 millimeter. Voor één vierkante meter thermoplastmarkering in een laagdikte van 3 mm heb je, op een vlakke ondergrond, ca. 6 kilo materiaal nodig. Met onze koudplast markering in de laagdikte van 2 of 1,5 mm is dat nog maar 4 of 3 kg per vierkante meter.  Dit verschil werkt uiteraard door in het gehele proces, denk hierbij bijvoorbeeld aan het transport van de kilo’s materiaal.”

Recyclebaar zonder gedoe

Een bijkomend voordeel op het gebied van duurzaamheid van koudplasten ten opzichte van thermoplasten wordt zichtbaar op het moment dat een wegdek of deklaag vervangen gaat worden. De aanwezige thermoplast markering kan niet mee in het recycleproces van het asfalt. Deze thermische stof zal eerst separaat moeten worden verwijderd en apart worden afgevoerd voordat het asfalt ter recycling kan worden aangeboden. Bij koudplast markeringen, wat een inerte materiaal is (wat inhoudt dat het na uitharden niet meer reageert op bijvoorbeeld hitte en dus zijn vaste vorm behoudt), hoeft deze niet apart verwijderd te worden. Het vrijgekomen asfalt, inclusief de markering, kan dus als één geheel worden aangeboden bij de asfaltcentrale ter recycling. Het meegekomen koudplastische materiaal kan dan als minerale bouwstof fungeren in het nieuwe asfaltmengsel. Het niet apart te hoeven verwijderen van de markering heeft uiteraard een positief effect op het gehele proces.”

Slijtvastheid

Thermoplasten zijn, zoals de naam zegt, een thermische stof. “Dit betekent dat thermoplasten na opwarming in zekere mate weer “zacht(er)” worden en dus onderhevig zijn aan een versnelde slijtage ten opzichte van de inerte koudplasten. Bij hogere (asfalt)temperaturen in combinatie van het overrijdend of wringend verkeer ontstaat er wrijving met de markering waardoor deze slijt. Bij dit slijtageproces komen er ook microplastics vrij die weer (samen met het rubber van de banden en/of brandstoffen) in de bermen belanden. Dit heeft uiteraard weer een nadelig effect op het milieu, bij koudplastmarkeringen is dit niet of nauwelijks het geval.”

Nieuwe weg inslaan

Iseger merkt verder op dat de gemeenten en provinciën meer en meer willen/moeten werken met duurzame systemen en dat er langzaam maar zeker een omslag plaatsvindt van thermo- naar koudplasten. “Ook zien we dat er nog veel wegbeheerders traditioneel kiezen voor de oude vertrouwde oplossingen in de wegmarkeringen. Men heeft natuurlijk te maken met bestaande raamovereenkomsten en onderhoudscontracten waarbij er te weinig of geen aandacht is besteed aan duurzaamheid. Factoren als druk, onwetendheid, budget en/of gemak spelen hierin vaak een rol. Soms begrijpelijk maar vaak toch jammer want er zijn zulke mooie en vaak betere systemen. Tegelijkertijd ligt daar een schone taak voor ons als producent en leverancier van duurzame markeringssystemen, om onze kennis en expertise te delen met de wegbeheerders en opdrachtgevers om zo te komen naar een mooie en tegelijkertijd duurzame toekomst!