Fietsersbond geen voorstander van gratis openbaar vervoer

maandag 11 september 2023

foto: Shutterstock

De petitie Maak het OV publiek, gratis en toegankelijk, een initiatief van De Goede Zaak, is al door meer dan 40.000 mensen ondertekend. Daarmee komt het burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer. De Fietsersbond is niet enthousiast over dit initiatief. Lees hieronder waarom.

De ervaring leert dat er nadelen aan algemeen gratis vervoer verbonden zijn, aldus de Fietsersbond. Gratis openbaar vervoer in een stedelijke omgeving gaat ten koste van lopen en fietsen en leidt daarmee tot minder bewegen. Gratis openbaar vervoer zal vooral worden gebruikt door mensen die al met het openbaar vervoer reizen. Dit leidt tot overvolle treinen en bussen en daarmee tot een vermindering van het reiscomfort. Ook heb je niets aan gratis openbaar vervoer wanneer er niet of nauwelijks openbaar vervoer in je directe omgeving beschikbaar is.

Relatieve hoge prijs

De Fietsersbond ziet een probleem in de huidige toestand van het openbaar vervoer. Door bezuinigingen en personeelsgebrek is er sprake van ernstige verschraling. Vooral het regionaal vervoer in het landelijk gebied zakt zo door de ondergrens heen. Bovendien is de prijs voor een reiziger van het openbaar vervoer in Nederland relatief hoog en is het materieel lang niet altijd toegankelijk voor mensen met een beperking.

Investeer in betaalbaar ov

Er is daarom alle reden om te investeren in een kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. Gratis openbaar vervoer kan daarbij helpen in het kader van armoedebestrijding en participatie, bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen. Gratis openbaar vervoer voor iedereen heeft de hierboven geschetste nadelen en kost veel geld. Geld dat beter in de succesvolle combinatie fiets-trein kan worden gestoken door verdere uitbreiding van (gratis) fietsenstallingen bij stations, uitbreiding van de ov-fiets en meer fietsplekken in de trein. Daarover en over de vraag hoe het openbaar vervoer aantrekkelijker kan worden denkt de Fietsersbond graag mee.