Fietsintensiteit van alle wegen in kaart

donderdag 14 september 2023

foto: VIA Software

Het verzamelen van verkeersdata is het afgelopen decennium in een stroomversnelling geraakt. Waar men zich in eerste instantie vooral richtte op de automobilist komt er nu ook steeds meer data beschikbaar van langzaam verkeer, zoals fietsers en voetgangers. En steeds specifieker. Zo kunnen wegbeheerders binnenkort online de fietsintensiteiten raadplegen. 

Op het Nationaal Verkeerskundecongres vorig jaar in Groningen presenteerde VIA Software een onderzoek over de verkeersveiligheid bij rotondes in Nederland. Hierbij werd gebruikt gemaakt van data vanuit Dat.Mobility.

Lieuwe Krol, adviseur verkeersmanagement bij Dat.Mobility, onderdeel van Goudappel, knoopte het nieuws in zijn oren en zag mogelijkheden voor verdere samenwerking. “We hebben een model ontwikkeld om een inschatting te maken van het aantal fietsers dat gebruik maakt van de Nederlandse wegen. Niet alleen de fietsvoorziening als een fietspad, of fietsstraat, of een doorfietsroute. De resultaten van het onderzoek op de rotondes gaf ons het inzicht dat de informatie voor heel Nederland interessant kan zijn.”

Alle info op één plek

Giedo Donkers, CEO bij VIA Software, merkte tijdens het uitwisselen van elkaars kennis dat ze een brug konden creëren tussen twee werelden. “Ik wilde graag onderzoeken of er verschillen in veiligheid opduiken als je fietsintensiteit op rotondes gaat analyseren. Daar wilden we graag mee testen. Dat was de eerste stap waar we elkaar in konden vinden.”

Uiteindelijk resulteerde de samenwerking tussen de beide heren in een nieuwe dienst voor wegbeheerders die VIA in het najaar op de markt brengt: de Fietsintensiteiten van Nederland. Donkers: “Met dit online platform geven we wegbeheerders een actueel inzicht in bijvoorbeeld de drukste fietsroutes per gemeente of provincie in combinatie met ongevalscijfers. Je hoeft niet meer naar een GIS-afdeling of allerlei technische trucjes uit te halen om dergelijke data te kunnen raadplegen en te gebruiken. Met dit platform heb je alles op één plek op een laagdrempelige manier beschikbaar en bovendien op meerdere locaties toepasbaar en toegankelijk.” 

Basis voor beleid

Daarnaast is de database niet alleen interessant vanuit verkeersveiligheid, maar überhaupt op basis van data inzicht te kunnen verschaffen in hoe druk het op bepaalde rotondes is, kan voor overheden als basis dienen voor beleidsontwikkeling. Krol noemt de ontwikkeling van doorfietsroutes als voorbeeld. “Deze routes wil je daar aanleggen waar veel gefietst wordt, dus daar waar de fietsintensiteit hoog is. Als je de drukte op bepaalde routes kunt onderbouwen met relevante, actuele data heb je een goed fundament voor beleidsontwikkeling.”

Op den duur beschikken beide organisaties over data van meerdere jaren, zodat er trendanalyses uitgevoerd kunnen worden op zowel de directe gegevens als de afgeleide data, wat dan ook weer waardevolle informatie oplevert. “Door samen te werken met dezelfde cijfers zetten we een piketpaal voor een verdere ontwikkeling van ons platform”, sluit een tevreden Giedo Donkers af.