Gratis deelvervoer op Utrechts bedrijventerrein

maandag 26 juni 2023

MaaS-aanbieder Gaiyo, deelvervoeraanbieder Tier en het Parkmanagement van het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide bundelen hun krachten om werknemers duurzame alternatieven te bieden. Door 15 hubs met deelfietsen te introduceren, willen ze de bereikbaarheid verbeteren en de afhankelijkheid van auto's verminderen.

Op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide bundelen Gaiyo, Tier en andere partners hun krachten om reizigers een breed scala aan mobiliteitsopties te bieden. Volgens Daan van Haarlem, de Projectmanager Bereikbaarheid & Evenementen van Lage Weide, is de aanpak van deze samenwerkende partijen uniek in Nederland. Tier, als aanbieder van deelvervoer, zorgt ervoor dat de hubs bezet zijn en dat er voldoende elektrische fietsen beschikbaar zijn voor gebruikers. Medewerkers kunnen de Tier deelfietsen reserveren via de Gaiyo app. Gaiyo biedt praktische ondersteuning bij het project, terwijl het Parkmanagement verantwoordelijk is voor het faciliteren van de hubs, het stimuleren van interesse en het verzorgen van marketing en promotie onder de bedrijven.

Kansen voor duurzame mobiliteit

Het bedrijventerrein Lage Weide telt maar liefst achthonderd bedrijven en 18.000 werknemers. Onderzoek toont aan dat 50 procent van de werknemers binnen een half uur fietsen of met het openbaar vervoer naar het werk kan reizen. Om de 'last mile' uitdaging aan te pakken, worden vijftien hubs op het terrein geplaatst, samen met hubs bij stations in Leidsche Rijn en Maarssen, om werknemers een duurzaam alternatief te bieden.

Uitdagingen en oplossingen voor deelmobiliteit

Het gebruik van deelmobiliteit op bedrijventerreinen is nog beperkt, maar er is potentieel voor groei. Er zijn echter uitdagingen, zoals het beschikbaar stellen van voldoende deelfietsen en het creëren van meer hubs voor het achterlaten van fietsen. Ook moeten deelmobiliteitsopties toegankelijk zijn vanuit omliggende gemeenten met verschillende regelgeving. De samenwerking tussen verschillende partijen biedt mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken.

Minimumafname en subsidie

Het garanderen van een minimumafname voor een bepaalde periode is cruciaal om de samenwerking met deelvervoeraanbieders succesvol te laten verlopen. Extra financiering van bovenaf, zoals subsidie van de provincie Utrecht, is noodzakelijk om dergelijke projecten te realiseren.

Stimuleren van gedragsverandering

Het project heeft een looptijd van 3 jaar, waarin werknemers gratis gebruik kunnen maken van de Tier e-bikes. Door medewerkers vertrouwd te maken met deelmobiliteit, wordt gedragsverandering gestimuleerd. Het uiteindelijke doel is om de afhankelijkheid van auto's te verminderen en mobiliteit duurzamer te maken.

De samenwerking op Lage Weide biedt kansen voor vergelijkbare locaties in heel Nederland. Het geloof in het succes van deze aanpak toont de volwassenwording van deelmobiliteit en het belang van publiek-private samenwerking bij het nastreven van duurzamere mobiliteit.

bron: Shutterstock