Innovatie op het Nationaal Fietscongres

dinsdag 6 juni 2023

foto: Royal HaskoningDHV

De twaalfde editie van het Nationaal Fietscongres staat weer bol van interessante sessies waar je inspiratie uithaalt. Zoals de sessie met Jacob Tiellemans, die ingaat op het vergevingsgezinde fietspad 2.0 én een sessie over hoe je fietsinnovatie implementeert in jouw organisatie. 

Als projectleider Fiets bij Royal HaskoningDHV is Jacob Tiellemans nauw betrokken bij fietsbeleid in de breedste zin van het woord. Tijdens het Nationaal Fietscongres vult hij zowel één van de sessies als een walkshop. De walkshop staat in het teken van het vergevingsgezinde fietspad 2.0, een vervolg op het vergevingsgezinde fietspad dat Royal HaskoningDHV tien jaar geleden lanceerde. 

Snelle inventarisatie

“We weten dat er steeds meer ongelukken op de fietspaden plaatsvinden, met name onder e-bikers en dan vooral onder senioren”, vertelt Jacob Tiellemans. “Wij richten ons daarbij op het voorkomen van eenzijdige ongevallen. Paaltjes, te hoge of te lage stoepranden, alles wat zich op of rondom het fietspad bevindt. Wij willen een eenvoudige, snelle inventarisatie van fietspaden maken, zodat een gemeente of provincie hiervan een prioriteitenlijst kan opstellen en de nodige maatregelen kan nemen.” Tiellemans wil het vooral niet te groot en ingewikkeld maken en zorgen dat elke gemeente een beperkt budget maximaal kan inzetten om de belangrijkste knelpunten aan te pakken met doelmatige oplossingen. 

De Fietspadvinder

Het verzamelen van die fietsdata kan op verschillende manieren, legt Tiellemans uit. “Onder meer met de FietsPadvinder, één van de tools die wij in eigen huis hebben ontwikkeld, waarmee we het fietsnetwerk langs gaan en via verschillende sensoren en camera’s op de fiets inventariseren hoe de fietsinfrastructuur eruit ziet.” 

“We kijken of we in de omgeving rondom de congreslocatie van het Nationaal Fietscongres een aantal straten in beeld kunnen brengen op de manier waarop wij denken dat we dat het ook op grote schaal werkt. De walkshop zal dus een demo in de buitenlucht zijn van wat we aan apparatuur en analysemateriaal in huis hebben.”

Fietsinnovatie binnen jouw organisatie

Daarnaast vult Jacob Tiellemans samen met Tineke de Jong-Mateboer van de provincie Utrecht een sessie over hoe je fietsinnovatie binnen een organisatie in het dagelijks werk kunt verweven. “Het begint met ambitie. De provincie Utrecht wil bijvoorbeeld dat in 2030 vijftig procent van alle korte ritjes op de fiets worden gereden. Om dat doel te bereiken, komen we de zogeheten ‘wicked problems’ tegen."

"Op bestuurlijk niveau bijvoorbeeld moeten de neuzen dezelfde kant op en iedereen ervan overtuigd zijn dat de fiets een belangrijke rol heeft in de mobiliteitstransitie. Een ander ‘wicked problem’ vormt de schaarse openbare ruimte. Fiets, auto, logistiek verkeer, openbaar vervoer; allen nemen ruimte op straat in, hoe voer je die discussie en hoe los je die op?”

Daar heb je volgens Tiellemans een innovatieve manier van werken én lef voor nodig. En wat vergt dat? Een team van mensen in een bepaalde rol of functie en eventueel externen ter aanvulling van je team. “Stap voor stap pellen we deze aanpak af. Welke rol moet een provincie aannemen: hoe stellen ze zich op: reactief of proactief? Zetten ze in op samenwerking met externe partijen of houden ze het intern? 

Daarnaast neemt Tiellemans de congresbezoekers mee in voorbeelden van ‘tactical urbanism’. Durf problemen samen met bewoners aan te pakken en probeer vooral uit. Doe er je voordeel mee!

Op 22 juni 2023 vindt het Nationaal Fietscongres plaats, met het thema ‘Natuurlijk Innovatief’. Het precongres is op woensdag 21 juni. Kom ook naar het grootste fietscongres van Nederland om bij te praten, kennis te vergaren en kennis te maken! Meer informatie over het programma vind je hier.