Innovatief fietspad naar het strand

donderdag 21 september 2023

foto: Easypath

Dit voorjaar is een nieuwe strandopgang gerealiseerd naar het strand van het Noord-Hollandse Huisduinen. Tussen Fort Kijkduin en het strandpaviljoen Factor 30 werd een 800 meter lang fiets- en wandelpad aangelegd. Voor bewoners, toeristen en hulpdiensten is strand Huisduinen via dit nieuwe pad veel beter bereikbaar. 

Voorheen konden strandbezoekers over de verharde dijk het strand bereiken. Daar ontstond echter een zwakke plek in de kustverdediging, zodat men besloten heeft deze te laten verzanden. Daardoor ontstaat er een nieuw duingebied die beter beschermd tegen de zee. Om het strand goed bereikbaar te houden was in eerste instantie het plan opgevat om de opgang te verlengen en te verbreden. Dit plan ging echter een streep door, omdat het te ingrijpend was voor het beschermde Natura 2000-gebied. Het nieuwe fiets- en wandelpad voldoet wel aan alle eisen.  

De uitdagingen 

Easypath tekende voor de uitvoering van dit project. “In januari startte de hoofdaannemer met het verwijderen van helmgras en verleggen van duinzand om ruimte te maken voor de aanleg van het pad met onze gekoppelde Easypath betonelementen van 400, 300 en 200 cm breed”, vertelt Jim Brouwer van Easypath met enige trots.

“Er waren een aantal uitdagingen te overwinnen, zoals de kans op verzakking. In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen is hier goed op geanticipeerd met als resultaat een naadloos, duurzaam en veilig fiets- en wandelpad. Aan het eind plaatsten we een groot vierkant waar ruimte is gecreëerd voor enkele autoparkeerplaatsen. Het project werd van te voren en na die tijd heel mooi digitaal op de kaart gezet door het Gotoproject-team.” 

De digitale tweeling 

Rob Entes heeft met het Gotoproject-team op een innovatieve wijze een twist gegeven aan project- en omgevingsmanagement voor de gemeente Den Helder. “We hebben vanaf het begin tot en met de uitvoering van het project voortdurend rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders, waarbij Easypath een cruciale rol speelde in het succes van het project. De Projecten op de Kaart-app van Gotoproject heeft als belangrijk hulpmiddel gediend voor samenwerking met alle betrokken partijen, inclusief kritieke leveranciers.” 

Dit alles vond plaats binnen de projectenkaart van de Gemeente Den Helder, waar het project een prominente positie innam. Het ontwerp van Easypath werd vanaf het begin naadloos geïntegreerd in de 3-dimensionale GEOBIM-omgeving van de Gotoproject-app, waardoor een digitale 3D-tweeling al tijdens het project tot stand kwam. “Het project Huisduinen is van en voor iedereen”, benadrukt Entes. “Daarom hebben we de Projecten op de Kaart van de gemeente Den Helder toegankelijk gemaakt voor iedereen om optimale samenwerking en draagvlak te stimuleren en te co-creëren. Het succesvolle partnerschap met Easypath is onlosmakelijk verbonden met onze innovatieve aanpak.”