Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

dinsdag 19 mei 2020

COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe wordt er binnen het parkeren vormgegeven aan de 1,5-metermaatschappij, welke aanpassingen zijn noodzakelijk? De oproep is nog steeds: blijf zo veel mogelijk thuis. Als we dan tóch met de auto of de fiets naar de stad of het werk willen gaan, vrijwillig of noodzakelijk, hoe kan dat dan zo veilig mogelijk? De nieuwe 1,5-metersamenleving vraagt aanpassingen van ons gedrag, maar ook van de omgeving waarin we verblijven. Dat geldt ook voor parkeerlocaties. Een parkeerlocatie is immers een tussenstation voor mensen die zich van A naar B verplaatsen. 

 


De 1,5-metersamenleving: het nieuwe ‘parkeer’ normaal? 


 

Afwegingskader

Spark heeft een checklist opgesteld, die voor beleidsmakers en beheerders van parkeerlocaties als afwegingskader kan dienen bij het nemen van korte termijn maatregelen. Aan de hand van de customer journey van de klant naar 3 verschillende tussenstations (fietsenstallingenstraatparkeren en parkeergarages), doen we suggesties voor maatregelen die je kunt nemen om de parkeerder in staat te stellen de 1,5-meterregel zo goed mogelijk toe te passen.

 


Hierbij benadrukken we drie belangrijke aspecten: informeren, doseren, beheren.


 

  • Net als met het overbrengen van de richtlijnen van het RIVM is herhaling en duidelijkheid essentieel. De parkeerder goed en helder informeren over de maatregelen blijft belangrijk om het gewenste (parkeer)gedrag te kunnen blijven toepassen.
     
  • Afhankelijk van locatie en lokale omstandigheden kan dosering bijdragen aan die veilige omgeving voor de (geparkeerde) voetganger.
     
  • Naast het toepassen van de richtlijnen van het RIVM kan het beheer op diverse manieren bijdragen aan de totstandkoming van die veilige parkeeromgeving, maar ook aan het behoud daarvan.

We kunnen de parkeerder zoveel mogelijk faciliteren, maar deze blijft wel altijd zelf verantwoordelijk.

 


Welke aanpassingen zijn noodzakelijk?


Checklist
Bekijk in de checklist met maatregelen wat dit kan betekenen voor fietsenstallingen, straatparkeren en parkeergarages. Open hieronder de betreffende checklist:

Checklist Compleet (1. Fietsenstallingen, 2. Straatparkeren auto en fiets, 3. Parkeergarages).
Checklist 1. Fietsenstallingen
Checklist 2. Straatparkeren auto en fiets
Checklist 3. Parkeergarages

 

 

 

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »

I have a dream: parkeren na COVID-19

7 apr om 16:13 uur
Tijdens de coronacrisis laait ook de discussie over betaald parkeren weer op, constateert Ernst Bos van Spark.…
Lees verder »