Eenvoudig parkeren in een leefbare stad

dinsdag 29 november 2022

"Als EasyPark Group zetten we ons actief in om de customer journey van parkeerders over de hele wereld steeds verder te optimaliseren”, zegt Marius Koerselman, Country Director bij EasyPark Group. Koerselman vertelt over een veranderende parkeerwereld, de rol van data en toekomstige ontwikkelingen.

EasyPark is een Zweedse parkeerprovider met een hoofdkantoor in Stockholm. Het bedrijf is in 2001 opgericht en daarna steeds verder uitgegroeid. Eerste alleen in Scandinavië en later ook in de rest van Europa. Sinds 2017 is EasyPark actief op de Nederlandse parkeermarkt en in 2021 heeft de EasyPark Group het Nederlandse PARK NOW – bekend van onder andere de Parkmobile-app – overgenomen.

“De Parkmobile-app was behalve in Nederland en een aantal omliggende Europese landen, ook actief in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Een gebied waar het Zweedse EasyPark tot dat moment nog niet acteerde. Met deze overname heeft de EasyPark Group een grote nieuwe markt bereikt. Op dit moment maken wereldwijd meer dan 16 miljoen automobilisten verdeeld over meer dan 2200 steden gebruik van de EasyPark-app.

‘Ik heb de parkeerwereld zien veranderen’

Koerselman is al sinds 2003 actief in de parkeerwereld. “Ik heb de parkeerwereld echt zien veranderen. In het begin van dit millennium was parkeren nog een statische bezigheid. Technologische ontwikkelen en de opkomst van de smartphone hebben erg veel invloed gehad op de parkeerwereld. Het parkeren is steeds digitaler en dynamischer geworden. Tegelijkertijd heeft de toenemende druk op de stedelijke leefomgeving ervoor gezorgd dat men op een andere manier naar de openbare ruimte is gaan kijken. Het is van groot belang dat de parkeerruimte zo goed mogelijk wordt benut. Daar kunnen wij als EasyPark een wezenlijke bijdrage aan leveren.”

Minder (zoek)verkeer in een leefbare stad

“EasyPark Group wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van steden. Dat doen wij onder andere door het zoekverkeer tot een minimum te beperken. In de nabije toekomst moet het mogelijk worden in de EasyPark-app een kaart te bekijken waarop staat aangegeven waar nog parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dat is een eerste stap. Een logische vervolgstap zou zijn om de EasyPark-app te koppelen aan je navigatieapp of navigatiesysteem. Op die manier kunnen automobilisten vooraf bepalen waar ze gaan parkeren. Dat scheelt een hoop zoekverkeer”, aldus Koerselman.

Steeds vaker wordt de parkeeroplossing aan de goedbereikbare rand van het stadscentrum gevonden. Een ontwikkeling die direct te maken heeft met de toenemende druk op de stedelijke leefomgeving. “Voorheen hadden we het veelal over zogeheten P+R-parkeerplaatsen. Een goed bereikbare parkeerplaats waar je als automobilist kunt overstappen op het openbaar vervoer voor de laatste kilometer(s) van je reis. Persoonlijk zie ik meer kansen voor de combinatie van parkeren en deelvervoer. Een deelfiets of deelscooter is een attractieve last-mile-oplossing”, zegt Koerselman.

Optimalisatie van de customer journey

Easypark Group zet zich sinds de oprichting in voor de optimalisatie van de klantreis van parkeerders. In de beginjaren heeft EasyPark zich voornamelijk gericht op het vereenvoudigen van de parkeertransactie. Op steeds meer parkeerlocaties werd het mogelijk om je parkeerkosten via de Easy- Park-app te betalen. De afgelopen jaren richt EasyPark zich ook op het verschaffen van realtime informatie over parkeerlocaties.

“Met behulp van een algoritme, aangevuld met actuele data, kunnen we een realtime prognose geven van de parkeerdruk op een bepaalde plek. De prognose wordt op een kleurenkaart weergegeven, hoe roder de kleur hoe kleiner de kans op een beschik- bare parkeerplaats. Met behulp van die prognose kan de gebruiker op een proactieve manier de afweging maken om wel of niet voor een parkeerlocatie te kiezen. Daarmee voorkomen we een hoop frustratie voor de gebruiker en een hoop zoek- verkeer in de stad”, stelt Koerselman.

Zorgeloos parkeren in het buitenland

Koerselman richt zijn blik graag op de toekomst. “EasyPark Group is een vooruitstrevend bedrijf. De samensmelting van EasyPark en PARK NOW heeft ons de mogelijkheid gegeven om nog verder te groeien. Ik zie een toekomst waarin je op vakantie kunt gaan met je auto en overal kunt parkeren met de Parkmobile- of EasyPark- app. Geen moeilijkheden met parkeerautomaten in het buitenland.”

Daarnaast ziet Koerselman kansen als het gaat over elektrificatie van het wagenpark. Op dit moment is ongeveer de helft van alle Noorse auto’s elektrisch, dat zal over een aantal jaar in meer landen het geval zijn. EasyPark Group volgt die ontwikkeling op de voet. In de toekomst willen we laadpaallocaties en de transactiekosten voor het opladen van een elektrische auto integreren in onze apps.”