Het risico van lithium-ion-accubranden: een urgent probleem in fietsstallingen

dinsdag 23 april 2024

Foto: Battery Control

De mobiliteitsindustrie ondergaat een ingrijpende transformatie met de opkomst van elektrische fietsen, fatbikes en andere elektrische voertuigen. Deze verschuiving naar elektrische mobiliteit wordt aangedreven door de voordelen op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en gemak. Echter, te midden van deze vooruitgang schuilt een potentieel gevaar dat niet over het hoofd mag worden gezien: het risico van lithium-ion-accubranden.

Groeiend bewustzijn

Lithium-ion-accu's zijn de ruggengraat geworden van de moderne elektrische mobiliteit vanwege hun hoge energiedichtheid en lange levensduur. Deze accu's brengen echter ook specifieke risico's met zich mee. Ze zijn gevoelig voor oververhitting, beschadiging en zelfs spontane ontbranding als gevolg van factoren zoals vallen, vocht, veroudering en inferieure kwaliteit.

Accubranden kunnen catastrofale gevolgen hebben: niet alleen voor eigendommen, maar ook voor mensenlevens. De intense hitte en giftige chemische rookgassen die vrijkomen bij een accubrand kunnen leiden tot ernstige schade aan gebouwen en omgevingen – en kunnen zelfs levensbedreigend zijn voor mensen in de buurt. Is het zo dat u opeens heel bang moet zijn voor alles met een accu? Nee, absoluut niet. Maar bewust omgaan met accu’s is wel belangrijk.

Opladen op een onveilige locatie & diefstal

Accu’s worden tegenwoordig op allerlei plekken opgeladen: op het bureau, de vluchtweg, de conciërgedesk of de hotelkamer. Ook worden ze vaak meegenomen in een rugtas. Of mensen zetten de e-bike in de stalling en prikken de accu aan de lader. Vaak gaat het goed, maar als het mis gaat, kan het enorm uit de hand lopen. Daarom is bewustwording en het bieden van de juiste faciliteiten in stallingen zo belangrijk. Bovendien neemt het aantal diefstallen van e-bikes jaarlijks steeds meer toe.

De rol van fietsstallingen in het mitigeren van risico's

De laatste jaren worden alleen al in Nederland ongeveer een half miljoen e-bikes per jaar verkocht. Dus er zijn vele schuurtjes waar een e-bike of e-scooter aanwezig is. Dit betekent dat fietsstallingen als belangrijke knooppunten dienen voor het opslaan en opladen van elektrische fietsen en andere elektrische voertuigen. Als zodanig spelen ze een cruciale rol in het beheersen van het risico van accubranden. Het implementeren van veilige oplaadoplossingen, met speciale aandacht voor brandpreventie, is van vitaal belang om het risico van brand te minimaliseren.

Veilige oplaadoplossingen als antwoord

Het antwoord ligt in het implementeren van veilige oplaadoplossingen in fietsstallingen. Deze oplossingen moeten speciaal ontworpen zijn om accu's veilig op te bergen en op te laden. Daarbij is het woord 'stallingen' natuurlijk een breed begrip: van NS-stations, tot hotels, werklocaties, scholen en zorginstellingen. Daar komt Battery Control om de hoek kijken met een 'Lithium-locker'.

Battery Control is in 2019 opgericht door de drie Nederlandse ondernemers René van Wijngaarden, Nick Akkerman en Dick van de Steeg. Acquire kwam op de beurs 'Openbare Ruimte' in gesprek met oprichter en chef de mission Dick van de Steeg en Sales Manager Menno Bierma. Dick: “Van oorsprong komen wij uit de rijwielbranche waar wij de e-mobilitymarkt hebben zien ontstaan en groeien. In 2018 zijn wij begonnen met pionieren om een oplossing voor accubranden te vinden. Inmiddels mogen wij ons wel accu-experts noemen. Vooral als het gaat om veiligheid bij het opslaan en laden van allerlei accu’s: van gereedschapaccu’s tot de ccu's van e-bikes en e-scooters. Voor stallingen hebben wij een speciaal ontworpen Lithium-locker met daarin onze 'Battery-boxen' verwerkt.  

De 'lockers' zijn eenvoudig in gebruik en makkelijk te integreren in uw bestaande faciliteiten. Ze vormen een enorme toegevoegde waarde voor de veiligheid van uw gasten en medewerkers. Het is niet alleen een kans op meedenken met uw klant en medewerkers; het is ook een investering in comfort, vooral gericht op de tevredenheid en veiligheid. Het voordeel is dat ze veilig kunnen laden en dus altijd weer met een volle accu op pad kunnen!

Met dit gepatenteerde design zijn we nu product leader in onze branche. Inmiddels ligt er een samenwerking met NS-stations en ProRail voor uitgifte van de e-bikepilot, zijn we gecertificeerd partner van Domino’s Pizza Nederland en bouwt Van Mossel Car Solutions onze boxen in bestelwagens in voor het veilig vervoeren van de kleinere lithium-ion-accu’s. Belangrijker nog: met ons product leveren we een belangrijke bijdrage aan de enorm groeiende energietransitie."

Veilig locker- en boxsysteem

“Vaak is er nog geen beleid op ontwikkeld”, reageert Dick, “dat moet echt beter en veiliger. Binnen het onderwijs staan bijna allemaal prachtige lockersystemen. Wij hebben een Battery-box-systeem met ombouw gemaakt, dat qua look en feel naadloos bij de bestaande lockersystemen past. Het heeft eenzelfde ombouw met sluiting via een sleutel of met een lockermanagementsysteem. Je kunt het met een app of kaart reserveren en openen en het systeem geeft aan wanneer je accu opgeladen is.
De eerste lockers staan al bij scholen (onder ander Comenius College in Hilversum) en bij Hotel Van Rossum in Woerden. Daarnaast zijn we met veel meer geïnteresseerden in gesprek. Het liefst heb je voor iedere accugebruiker een locker klaarstaan.”

LITHIUM-LOCKER

  • Omkasting met vier Battery-boxen
  • 100% veilig laden
  • Uitgifte via sleutel of lockermanagementsysteem
  • Veilig laden als service

Bewustwording

Naast het bieden van veilige oplaadinfrastructuur is educatie en bewustwording essentieel. Gebruikers van elektrische voertuigen moeten worden geïnformeerd over de risico's van accubranden en worden aangemoedigd om verantwoordelijk om te gaan met het opslaan en opladen van hun accu's.

Het risico van accubranden in fietsstallingen vereist een doordachte aanpak. Door te investeren in veilige oplaadoplossingen en het bevorderen van educatie en bewustwording, kunnen fietsstallingen een veilige omgeving creëren voor het opslaan en opladen van elektrische voertuigen. Op deze manier kunnen we de voordelen van elektrische mobiliteit omarmen, terwijl we de risico's minimaliseren en streven naar een veiligere toekomst voor iedereen.