Proef: snelle fietsers naar de rijbaan

vrijdag 12 april 2024

Foto: Shutterstock

De fietspaden in Amsterdam worden steeds drukker. Door de komst van snelle(re) elektrische fietsen zijn er grotere snelheidsverschillen tussen de fietsers, waardoor het op de fietspaden onveiliger wordt. Daarom start de gemeente Amsterdam een proef, waarbij snelle fietsers naar de rijbaan mogen. De proef is gebaseerd op het idee om de openbare ruimte in te delen op basis van snelheden in plaats van voertuigtypen.

Van 18 april tot en met 19 juli is de verkeersproef op de Eerste Constantijn Huygensstraat en Bilderdijkstraat, tussen de Overtoom en de Kinkerstraat. Snelle fietsers die dat willen, kunnen er op deze route voor kiezen om op de rijbaan te fietsen. De bedoeling is dat het fietspad zo rustiger en veiliger wordt. 

Wie mag er naar de rijbaan?

Het verkeer wordt ingedeeld op basis van snelheid:

  • Fietsers die 20 kilometer per uur of langzamer gaan, blijven op het fietspad. Op het fietspad geldt een adviessnelheid van 20 kilometer per uur.
  • Fietsers die sneller willen dan 20 kilometer per uur, mogen op de rijbaan fietsen. Maar dat hoeft niet.
  • Voor alle bestuurders op de 30 km/uur-rijbaan geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. E-bikes mogen tot maximaal 25 kilometer per uur trapondersteuning bieden.
  • Op de route liggen markeringen en staan verkeersborden, zodat duidelijk is waar fietsers de rijbaan op en af kunnen.

Waarom deze locatie?

Op deze locatie is er sprake van veel fietsverkeer en een smal fietspad, dat afgesloten is van de 30 km/uur-rijbaan. Op deze fietspaden is inhalen lastig, maar vanwege de toenemende snelheidsverschillen is de behoefte om in te halen juist groot. Dat zorgt voor een gevoel van onveiligheid en een groter risico op onveilige situaties. Op de locatie staan de tijdelijke verkeersregels aangegeven met blauwe markeringen, borden en verkeersicoontjes op en langs het fietspad en de rijbaan.

Meten van resultaten

Tijdens de proef wordt gemeten hoeveel fietsers op de rijbaan fietsen, wordt bekeken hoe het auto- en fietsverkeer mengt op de rijbaan en of het fietspad rustiger wordt. Ook is het de bedoeling om verkeersdeelnemers te vragen naar hun ervaringen door middel van interviews op straat. Daarnaast kunnen alle weggebruikers vanaf 18 april een onlinevragenlijst invullen.

Resultaten

De proef duurt tot en met 19 juli: dan worden alle markeringen en verkeersborden verwijderd. De resultaten van de proef worden eind dit jaar verwacht. Als de proef succesvol is, wordt er gekeken naar het vervolg.

Nationaal Fietscongres

Op 5 en 6 juni staat de fiets centraal op het Nationaal Fietscongres in Den Haag. Al sinds 2012 komen fietsprofessionals uit Nederland en België samen om in een goede mix van kennis, netwerken en ontspanning de actuele vraagstukken rondom fietsen te bespreken. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.nationaalfietscongres.nl/.