Fietsbeleid: juiste keuzes met relevante data

woensdag 13 juli 2022

De fiets kan een belangrijke rol spelen in een gezonde, leefbare, duurzame stad. Een comfortabel fietsklimaat helpt om mensen ertoe te bewegen de auto te laten staan. Het is bijvoorbeeld wel zo fijn om zonder al te veel oponthoud op de plek van je bestemming te komen. De FlowCube van Technolution helpt beleidsmakers de juiste keuzes te maken

De FlowCube is een intelligente verkeerssensor die individuele fietsers en voetgangers telt. Door op bepaalde routes in een stad meerdere sensoren in te zetten, is te berekenen wat de dichtheid op een fietspad is en wat de gemiddelde reistijd van een fietser is. “De FlowCube identificeert geen personen, maar kan op basis van bijvoorbeeld een blauwe jas iemand op verschillende punten herkennen en zo de reistijd berekenen”, vertelt Michael Dubbeldam. Hierdoor voldoet de sensor uiteraard aan de privacy-wetgeving. Met de data uit de FlowCube kunnen gemeenten gerichter fiets- en voetgangersbeleid maken. “Voor auto’s zijn al heel veel spullen op de markt die van alles meten, voor fietsen is dat nog niet het geval.”

Effect maatregel meetbaar maken

Veel gemeenten doen op gezette tijden tellingen, maar dat zijn momentopnamen. Verder bestaan er apps die de fietser of voetganger kan downloaden en die daardoor data genereert. “Dit geeft echter geen dekkend beeld”, weet Dubbeldam. Collega Henk den Breejen vult aan: “Er zijn veel initiatieven bij gemeenten om de doorstroming voor fietsers te verbeteren. Maar hoe bepaal je het effect daarvan? Met FlowCube kan je de echte reistijd meten voordat je een verandering doet, en erna. Zo maak je het effect van een maatregel meetbaar.”

De ontwikkeling van de FlowCube werd ingegeven door een project dat Technolution deed voor de Deense hoofdstad Kopenhagen. De stad heeft zich als doel gesteld om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Fietsen wordt daarom gestimuleerd. “Er rijden daar al heel veel fietsers, maar de doorstroming kon nog beter”, weet Dubbeldam. De Flowcube voorziet de beleidsmakers van betrouwbare data. Met DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen) krijgen fietsers nu informatie over de snelste route door de stad. “Daarnaast zijn er in de stad hele brede fietspaden neergelegd”, vult Den Breejen aan. “Dit soort dingen heeft ervoor gezorgd dat Amsterdam echt z’n best moet doen om te concurreren met Kopenhagen voor nummer 1 fietsstad.”

Verkeersmanagement voor fietsers

Om de inhaalslag te maken moeten fietsers en voetgangers serieus genomen worden, vindt Den Breejen. En dat begint met het ophalen van relevante data die in verkeersmanagementsystemen verwerkt kan worden. Tot nu toe gebeurt dat nauwelijks, verkeersmanagement richt zich eigenlijk alleen maar op auto’s. De FlowCube kan hier verandering in brengen en beleidsmakers helpen een gedegen fietsbeleid te voeren. “Je kunt je wegcapaciteit vergroten zonder extra asfalt aan te leggen”, aldus Dubbeldam. Het is daarvoor niet nodig om de hele stad vol te hangen met sensoren. “Je kunt je concentreren op de hoofdcorridors in de stad, de belangrijkste punten.” Je krijgt op die manier een goed inzicht van hoe de fietsstromen lopen en over de knelpunten.

Een gemeente kan er op basis van data voor kiezen om verkeerslichten anders in te stellen, zodat de doorstroming van fietsers wordt bevorderd. Een rood licht is een van de belangrijkste factoren die invloed heeft op de beleving van de fietser. “Eén rood licht is nog prima, maar als je vlak daarna weer moet stoppen dan is dat voor de meeste fietsers echt vervelend”, weet Den Breejen. Dit soort aanpassingen zorgt ervoor dat fietsers zich comfortabel en serieus genomen voelen. Wat weer motiveert om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Interessant voor iedere stad die de ambitie heeft om een gezonde, leefbare leefomgeving te creëren.

Technolution
technolution.com