Informatiegestuurd handhaven: scannen van openbare ruimte

dinsdag 24 november 2020

Tijdens het Parkeerbeheer Congres gaf Mattias Rouw van ARVOO een lezing over informatiegestuurd handhaven. Heb je de sessie gemist? Hier vind je een samenvatting.

De lezing van Mattias Rouw, Business Development Manager van ARVOO, droeg de titel ‘Informatiegestuurd handhaven: scannen van openbare ruimte’. Tijdens de spreeksessie ging Rouw in op de aanwezigheid van camera’s die de openbare ruimte inkijken; het betreft zowel bewakingscamera als scanauto’s. De camera’s worden, in verband met het doelmatigheidscriterium van de privacyregelgeving, veelal ingezet voor één specifiek doel. Echter, als men met camera’s in bredere zin de openbare ruimte wil handhaven, gaat het juist om een aantal verschillende doelen. Hier valt te denken aan bijvoorbeeld fietsdetectie voor branduitgangen (veiligheid), graffiti op muren (leefbaarheid) en naastplaatsingen van afval (milieu).

Wil men een camera in deze brede zin toepassen, dan moeten de beelden ontdaan worden van privacygevoelige elementen (kentekenplaten en mensen). Rouw, bekend met de mogelijkheden in een scanauto, gaf aan dat het mogelijk is om deze privacygevoelige elementen automatisch te vervagen in de scanauto. Hierdoor wordt het binnen de privacyregels mogelijk om zowel elementen uit de openbare ruimte te analyseren, als ook de foto’s van straatobjecten naar een backoffice te sturen.

Na het presenteren van een groot aantal zaken die in de openbare ruimte te monitoren zijn, ontstond er een levendige discussie over de prioritering. Welk object in de openbare ruimte staat bovenaan het lijstje om te monitoren? Zijn het de naastplaatsingen, of het vaststellen van kapotte straatverlichting? En zou men een scanauto aanschaffen voor deze taak? Of is het beter dat de scanauto meerdere zaken tegelijkertijd analyseert en de data naar verschillende afnemers stuurt (afdelingen binnen de gemeente) voor opvolging?

De meningen waren verdeeld en het is duidelijk dat er geen hapklare oplossing voor handen is. Wat wel duidelijk werd, is dat er behoefte is aan automatisch analyses in de openbare ruimte en dat in het aankomende jaar de eerste pilotprojecten van start zullen gaan. De presentatie werd door Rouw afgesloten met een oproep om mee te denken en mee te doen met deze nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld door een pilot. De eerste scanauto’s van de openbare ruimte staan klaar om ingezet te worden voor dit soort pilots - neem bij interesse contact op met mattias@arvoo.com.