Innen naheffingen op één plek

maandag 27 februari 2023

Betaald parkeren is in steeds meer gemeenten de normaalste zaak van de wereld. Het scheelt parkeeroverlast, zorgt voor regulering, voorkomt zoekverkeer en brengt geld in het laatje. Parkeerbeheer brengt echter wel extra werk voor gemeenten met zich mee en vraagt veel extra expertise. Mankracht en expertise is niet altijd voorhanden. Tobias Fiscaal weet er gelukkig wel raad mee. 

Gemeenten zien steeds meer werkzaamheden op zich af komen en hebben niet altijd de juiste kennis of voldoende personeel in huis om naheffingen te innen of bezwaarschriften in behandeling te nemen. Al ruim twintig jaar biedt Tobias Fiscaal, aangesloten bij de Landelijke Associatie voor Gerechtsdeurwaarders (LAVG), lokale overheden een totaaloplossing voor het invorderen van parkeerbelastingen.  

Het levert gemeenten veel op als ze deze procedures uit handen kunnen geven, vertelt Joan van Yperen, directeur van Tobias Fiscaal. “We nemen het totale traject van parkeernaheffingen voor gemeenten over. Van telefoon-, mail- en betalingsverkeer tot en met uitstelprocedures, betalingsregelingen en het afhandelen van bezwaren en beroepen. Daarbij ontvangen gemeenten maandelijks een rapportage met onder andere de aantallen uitgeschreven naheffingen, binnengekomen bezwaren en betalingen, maar ook bijvoorbeeld de top tien van redenen van bezwaar.”  

De menselijke maat voorop

Tobias Fiscaal behartigt de belangen van de gemeenten, maar net zo goed van diegene waar de naheffing op de mat valt. Deze wil graag snel telefonisch of digitaal geholpen worden en wil niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. “De menselijke maat staat bij ons voorop”, benadrukt Van Yperen. “Samen met de gemeente zorgen we ervoor dat er geen onterechte naheffingen gestuurd worden als parkeerders bijvoorbeeld zijn vergeten de vergunning te verlengen. Als mensen de naheffing simpelweg niet kunnen betalen zijn er altijd betalingsregelingen mogelijk. In de debiteurenportal kan de kentekenhouder zelf terecht voor het inzien van de ontvangen naheffingen, uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen of het doen van een betaling. Er is een link naar de schuldhulpverlening die wordt aangeboden door de gemeente om hen bewust te maken van de mogelijkheden voor hulp bij schulden.”  

Het klemprotocol werkt goed

Sommige gemeenten werken met een klemprotocol voor kentekenhouders die meerdere naheffingen in een bepaalde tijd op lopen. Als voorbeeld neemt Van Yperen de gemeente Diemen. “Daar hebben we korte lijnen met de afdeling handhaving die dagelijks van ons een kentekenoverzicht ontvangt met alle niet betaalde naheffingen. Mochten ze deze auto’s traceren, kunnen ze direct een klem plaatsen. Wij zien dat zo’n klemprotocol goed werkt in de deelnemende gemeenten. Gelukkig kunnen we vanuit Tobias tegenwoordig, naast de Belgische en Duitse kentekens, ook van de andere Europese landen de NAW-gegevens bevragen, waardoor we zien dat het aantal niet-betalende Poolse, Roemeense, Franse en Spaanse parkeerders terugloopt en er niet onnodig parkeerplaatsen bezet gehouden worden.” 

Waar gemeenten veel last van kunnen ondervinden zijn de bureaus die zich expliciet bezighouden met bezwaarprocedures voor naheffingen parkeerbelasting als verdienmodel. “Deze bieden zich, zogenaamd kosteloos, aan om bezwaarschriften in te dienen bij gemeenten. Dergelijke bureaus leven van de proceskostenvergoedingen. Ook deze bezwaarprocedures nemen wij graag van de gemeenten over.” 

auto slecht parkeren boete