Kennis voor optimaliseren aanbestedingsproces en uitvoering

woensdag 7 december 2016
timer 1 min
In het proces van aanbesteden, contracteren en de daaruit voortvloeiende uitvoering van parkeervoorzieningen komen in de praktijk vaak lastige situaties voor. Bijvoorbeeld het opnemen van innovatie in een contract of het formuleren van de juiste kritische procesindicatoren (KPI's). Wat is hierin de beste route om te volgen?

Samen met partners uit de markt (gemeenten, parkeer(service)bedrijven en adviesbureaus) heeft CROW een hulpmiddel ontwikkeld om dit proces slimmer, soepeler en met minder tijdsinvestering en kosten te laten verlopen. Hierbij worden de sterktes van alle betrokken partijen optimaal benut. Zo houdt de gemeente de regie én krijgen tegelijkertijd de marktpartijen alle ruimte voor innovatie en exploitatie.

 

De kennis ‘Slim aanbesteden en contracteren parkeren’ is opgenomen in de CROW Online Kennismodule Parkeren.

 

Kijk voor meer informatie en een bestelmogelijkheid op www.crow.nl/kmpar.

 

Sterktes betrokken partijen optimaal benutten voor beste resultaat