Liefde voor de Fiets

maandag 2 mei 2022

“Ik kom uit de mobiliteitswereld, van Connexion (tegenwoordig Transdev) tot logistiek bij de Persgroep en fietsparkeren bij VelopA. Daar is mijn interesse voor de fiets eigenlijk begonnen. Sinds 2021 ben ik werkzaam bij Cycledata. Onze innovatieve telradar, de Signum, vervult de behoefte in de markt aan nauwkeurige fietsdata”, aldus Rob Koster van Cycle Data.

“Het nauwkeurig tellen van individuele fietsers is belangrijk. Een groep fietsers is toch andere koek wat dat betreft dan bijvoorbeeld het tellen van autoverkeer. Traditionele systemen komen voort uit het tellen van bussen en auto’s en zijn niet ontwikkeld voor het tellen van fietsers. Daardoor zijn die systemen minder nauwkeurig en hebben ze meer moeite met het correct detecteren van groepen fietsers.”

Fietsdata moet ook betrouwbaar zijn, aldus Koster. “Iedereen ziet weleens kapotte telslangen liggen, dan heb je dus geen data. Dat zie je pas als je ter plaatse bent. Wij kunnen daarentegen real-time zien of we accurate data verzamelen en of de telradar goed functioneert. We kunnen ook preventief ingrijpen om storingen te voorkomen, denk aan het tijdig vervangen van de batterij vóórdat het apparaat uitvalt. Zo’n batterij gaat lang mee, maar we kunnen op afstand zien dat de lading afneemt en dus tijdig maatregelen treffen.”

Privacy mag niet onbenoemd blijven. “Alle wegbeheerders en overheden willen wél betrouwbare data hebben, maar niet de privacy van burgers schenden. Onze fietsdata is niet te herleiden tot fietsers of fietsen, we registreren ook geen herkomst of bestemming. Bij onze puntdata kun je niet achterhalen wie de persoon is die wordt geteld. Ook niet bijvoorbeeld ‘die rode fiets met groene fietstassen’, de data is volledig anoniem en AVG-proof. We hebben genoeg voorbeelden gezien waarbij de privacy van voorbijgangers wél in het geding was, van wifi-tellingen tot gebruik van Chinese camera’s. Daar is bij Cycledata geen sprake van.

We merken dat we als nieuwkomer vaak moeten opboksen tegen de gevestigde aanbieders van tel-systemen. Desondanks hebben we sinds 2020 al meer dan vijftig opdrachtgevers mogen voorzien van onze telsystemen en teldata. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam doen we inmiddels langdurige metingen op meer dan vijftig locaties. “Dat is denk ik nog maar het begin, gemeenten zien steeds meer de toegevoegde waarde van betrouwbare en nauwkeurige (fiets-)data om de bereikbaarheid op niveau te houden of krijgen.

Hoewel steeds meer gemeenten en provincies willen beschikken over fietsdata, rijst de vraag wat ze ermee willen en kunnen doen. “Wij doen verschillende projecten om de fietsveiligheid te verbeteren. Zo kijken we onder andere naar drukte (intensiteit) op het fietspad en de breedte ervan. Ook de combinatie van intensiteit en snelheid is actueel, omdat fietspaden een diversiteit aan voertuigen met verschillende snelheden kennen.”

Koster licht graag een bijzonder project uit. “Bij de Biltstraat in Utrecht ligt een complex kruispunt, vooral voor fietsers. Van twee kanten komen fietsers met vrij hoge snelheid op de kruising aan. De gemeente Utrecht zag daar een gevaarlijke situatie ontstaan. Nu detecteren we ongeveer honderd meter voor het kruispunt of er fietsers aankomen én hoe snel ze fietsen. Als de fietsers te snel fietsen, vanaf twintig kilometer per uur, krijgt de fietser op dynamische displays een waarschuwing te zien, bijvoorbeeld een duimpje omlaag of een boodschap om af te remmen. Andersom krijgen fietsers die langzamer fietsen juist een duimpje omhoog.”

Buitenland

“Door de pandemie en de Green Deal zien we in de landen om ons heen dat de fiets - zeker in stedelijke gebieden –terrein wint. We richten ons nu naast Nederland vooral op België en Duitsland. Onze oosterburen willen heel graag fietsen op een hoger plan tillen maar je merkt dat de auto daar nog sterk in hun DNA zit. Er zijn daar veel initiatieven waar wij samen met verschillende adviesbureau’s een rol in spelen.”

Toekomst

“Half maart starten we met de eerste pilots fijnstof meting. Zo kan straks ook de meest schone fietsroute worden bepaald. Ten slotte willen we voor het einde van dit jaar ook het type en soort voertuig op het fietspad kunnen detecteren, volledig AVG-proof. Daar is bij gemeenten veel behoefte aan. Wij zien dat het met name interessant is daar waar auto en fiets bij elkaar komen.”

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Cycle Data
cycledata.nl

Dit is een artikel uit MobiliteitsPlatform (Nummer 1, Jaargang 3), Klik hier voor een digitale versie van het magazine.

Heb jij ook een liefde voor de fiets? Kom dan naar het Nationaal Fietscongres in Enschede. Klik hier voor informatie over het programma.