Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

dinsdag 30 juni 2020

Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben de handen ineengeslagen om parkeerdata beter te ontsluiten. Over vier jaar moet 95 procent van de parkeerdata als open data beschikbaar zijn. Er wordt door beide partijen en een groot aantal stakeholders zoals gemeenten hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Door Jan Willem Kerssies

In november sloten het ministerie en het SHPV een overeenkomst tijdens de Vakbeurs Mobiliteit. “Maar eerder waren we gezamenlijk al begonnen met het ontsluiten van statische parkeergegevens van P+R locaties en carpoolplaatsen”, vertelt Ties de Groot, Projectmanager Open Parkeerdata bij het ministerie. “Dan gaat het onder meer om de locatie van de parkeergelegenheid, de GPS-coördinaten van de ingang en het aantal plaatsen. Deze data verzamelen we en plaatsen we in het Nationaal Parkeer Register (NPR).” Het SHPV is de opdrachtgever voor het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het beheer van dit register ligt bij de RDW.

Data verzamelen is soms een proces van de  lange adem. Daar hebben het ministerie en het SHPV iets op gevonden. De Groot: “Om het proces te versnellen, verzamelen wij zelf de statische data en controleren wij deze bij de bronhouders en gemeenten. We hebben verschillende bronnen om data te verzamelen, waaronder de website van gemeenten. Daarnaast maken we gebruik van zoekresultaten van Google.” Inmiddels is alle data van de carpoolplaatsen en P+R locaties in kaart gebracht en wordt deze geverifieerd bij de bronhouders. Nu gaan beide partijen parkeerdata verzamelen van parkeergarages en parkeerterreinen met een slagboom. “De data wordt op dezelfde manier verzameld en geverifieerd bij gemeenten en bronhouders. Eind van dit jaar hopen we alle data ontsloten te hebben.”

Dynamische data

Als alle statische data verzameld is, worden de pijlen gericht op dynamische data. “Denk bij dynamische data bijvoorbeeld aan de borden langs de weg die aangeven hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn in een parkeergarage.” De kwaliteit van parkeerdata is van groot belang, zegt De Groot. “Om hiervoor te zorgen, werken we zoveel mogelijk met machine-tot-machine koppelingen. Handmatig invoeren van data proberen we zoveel mogelijk te vermijden, omdat de foutkans groter is dan bij een machinekoppeling.”

Voor on-street parkeren is inmiddels zo’n 95 procent van de parkeerdata ontsloten. “Dat heeft er mee te maken dat deze data al een aantal jaren beschikbaar is via het NPR”, vertelt De Groot, die tot 1 mei nog in dienst was van het SHPV. “We benaderen ook gemeenten die niet zijn aangesloten bij het SHPV. Bij off-street parkeren hebben we inmiddels zo’n 75 procent van alle statische data verzameld en zo’n 45 procent van de dynamische data. Niet alle faciliteiten leveren dynamische data. Parkeergarages of -terreinen zijn bijvoorbeeld gratis te gebruiken, maar ook voor garages in bijvoorbeeld woonwijken is het beschikbaar stellen van dynamische data niet altijd aan de orde.”

Onderdeel van de samenwerking met IenW is dat SHPV gemeenten actief ondersteunt met het inwinnen, beheren en ontsluiten van de parkeerdata als open data. “Al 101 van de ongeveer 120 gemeenten die mobiel betalen faciliteren, maken gebruik van de diensten van het SHPV. De gemeenten die niet bij SHPV zijn aangesloten benaderen we via  verschillende communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via de Regionale Data Teams die nu worden ingericht, waarin verschillende landelijke regio’s samenwerken aan één Digitale Agenda voor Nederland. Er zijn 15 thema’s geprioriteerd, waaronder het ontsluiten van parkeerdata.”

Noodzaak parkeerdata

Er zijn berekeningen gemaakt over wat het maatschappelijk nut is van het publiceren van parkeerdata als open data. “Daaruit blijkt dat parkeerdata als open data beleidsinformatie oplevert waarbij een efficiënte inrichting van de openbare ruimte  tot twintig procent reductie van het zoekverkeer in de stad kan opleveren. Daarnaast daalt de CO2-uitstoot en is het ruimtebeslag minder. Parkeerdata is belangrijk, maar het grotere doel is om met alle beschikbare data als gemeente de juiste keuzes te kunnen maken om de stad bereikbaar en leefbaar te houden en zo bijvoorbeeld ook te voldoen aan vereisten in het kader van milieudoelstellingen”, aldus Maddy van Bilsen, directeur SHPV.

De open parkeerdata wordt centraal verzameld en op een uniforme wijze gepubliceerd ten behoeve van afnemers zoals reis- en navigatie-apps en MaaS-dienstverleners. De Groot: “De data is belangrijk bij het vinden van de dichtstbijzijnde beschikbare parkeergelegenheid. De verschillende partijen vertalen achterliggende data tot producten (apps) die voor iedereen beschikbaar zijn. Wij stellen de data beschikbaar, de toepassingen laten we aan de markt.” 

 

Lees verder

Senior Consultant Parkeren en Stedelijke Mobiliteit

9 jun om 11:19 uur
Ecorys is een van de grootste advies- en onderzoeksorganisaties in Europa, gespecialiseerd in economische, sociale…
Lees verder »

Handreiking Parkeernormen helpt Gelderland bij realiseren woningbouw

9 jun om 11:16 uur
Passende parkeernormen dragen bij aan uiteenlopende beleidsambities, mits ze met voldoende maatwerk worden…
Lees verder »

Gemeente Helmond zet in op ondergronds parkeren

7 jun om 16:36 uur
De gemeente Helmond wil de binnenstad autoluw maken. Daarvoor worden diverse bovengrondse parkeerplaatsen…
Lees verder »

Bovengrondse parkeergarage in Arnhem weer veilig berijd- en beloopbaar

7 jun om 14:19 uur
Door hevige slijtage en externe (weers)invloeden, was na verloop van tijd de bovengrondse parkeergarage van het…
Lees verder »

Ondergrondse fietsenstalling biedt ruimte aan Leidseplein

28 mei om 10:57 uur
In het verleden struikelden bezoekers van het Leidseplein in Amsterdam soms over de fietsen en brommers. Dat is…
Lees verder »

Gezocht: Adviseur inkoop on- en off-street parkeersystemen

20 mei om 15:40 uur
Waar staan wij voor? Wij geloven dat we met parkeren impact hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid van een…
Lees verder »

StreetPlug: oplaadstation zonder vervuiling van het straatbeeld!

17 mei om 12:20 uur
StreetPlug levert een ondergronds laadstation. “Geen ondergrondse laadpaal, want een paal is boven de grond”, zegt…
Lees verder »

Vernieuwde fietsenstalling met eigen identiteit

12 mei om 10:44 uur
De oude vloerafwerking van de ondergrondse fietsenstalling op station Haarlem, was beschadigd en versleten en…
Lees verder »