Parkeerbeheer Congres 2020: volledig online met een divers programma

donderdag 8 oktober 2020

Op dinsdag 3 november 2020 organiseert uitgeverij Acquire Publishing het jaarlijkse Parkeerbeheer Congres. Deze editie wordt volledig online gehouden. Vanaf je thuiswerkplek kun je in de middag van 3 november veilig het congres volgen.

Dit congres staat in het teken van visies en ervaringen uitwisselen, kennis vergaren en kennis maken. Om zo beleid in de toekomst goed te kunnen vormgeven en parkeerbeheer efficiënt en effectief uit te voeren.

Divers programma

Het congres heeft een zeer divers programma en biedt voldoende mogelijkheden om te netwerken. Barend Jansen van de provincie Zuid-Holland zal de openingskeynote verzorgen. Hij komt vertellen over hoe het verlagen van de parkeernorm ervoor zorgt dat er ruimte gecreëerd wordt voor woningbouw.

In de drie sessierondes waarin gelijktijdig verschillende onderwerpen aan bod komen worden de laatste ontwikkelingen besproken op het gebied van parkeerbeheer en parkeerbeleid. Sessies die tot nu toe bevestigd zijn:

  • Marieke Dankbaar (Potjonker Advocaten) komt spreken over parkeren in relatie tot ruimtelijke ordening. Het blijkt in de praktijk een soms een lastige combinatie te zijn. Ze geeft een overzicht van enkele in het oog springende recente jurisprudentie, ze gaat in op nieuwe mobiliteitsconcepten en de mogelijkheden om deze in het ruimtelijke- en parkeerbeleid te incorporeren en te handhaven.
  • Matthijs Kok (gemeente Utrecht): Het strategisch plan oplaadinfrastructuur 'Utrecht laadt op voor 2030' voorziet in beleid passend bij de ambities uit het coalitieakkoord van gemeente Utrecht om schoon vervoer in de stad optimaal te faciliteren met laadinfrastructuur. Iedere e-rijder moet dichtbij huis en op andere bestemmingen toegang hebben tot een laadpaal.
    Kok, Ontwikkelaar Elektrisch Vervoer en Nieuwe Energie bij de gemeente Utrecht, komt tijdens het congres alles vertellen over het ambitieuze Utrechtse plannen.
  • Ewald Dijkstra (gemeente Amsterdam): De gemeente Amsterdam start een pilot om de verkeersstroom naar de binnenstad in kaart te brengen. Daarbij worden verschillende databronnen gebruikt. Ewald Dijkstra van de gemeente Amsterdam geeft uitleg over deze pilot tijdens het congres.
  • Falco Lievaart (MuConsult) en Jelle Hengstmengel (provincie Noord-Holland): Uit onderzoek naar parkeerbeleid van gemeenten in de provincie Noord-Holland blijkt dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren. Deze maatregelen zorgen voor ruimte om meer woningen te bouwen of meer groen in de openbare ruimte. In deze sessie gaan wij in op de succesfactoren en aandachtspunten van dit beleid. Daarnaast gaan wij graag met u in discussie over enkele prikkelende stellingen.
  • Thomas Koorn (gemeente Leiden): De gemeente Leiden heeft onlangs de nieuwe parkeervisie 2020-2030 vastgesteld. Om de dichtbebouwde stad leefbaar, bereikbaar en gastvrij te houden zijn keuzes noodzakelijk. Een van de keuzes is het autoluw maken van het centrum. Thomas Koorn komt er alles over vertellen.

Wie ontmoeten elkaar?

Het Parkeerbeheer Congres is bedoeld voor beleidsbepalers en -makers bij gemeentelijke en provinciale overheden en Rijkswaterstaat, wethouders belast met parkeren en mobiliteit, architecten, aannemers en bouwbedrijven, vastgoedpartijen, woningbouwcorporaties, parkeerbeheerders, parkeerexploitanten, adviesbureaus, professionals die belast zijn met parkeerbeleid bij zorg- en/ of onderwijsinstellingen, winkelcentra en retail, projectontwikkelaars en controlroom operators en leveranciers.

We zijn druk bezig om de laatste sessies definitief in te vullen. Geïnteresseerd in de laatste parkeerontwikkelingen en de ervaringen van gemeenten en provincies? Meld je dan aan voor het Parkeerbeheer Congres via de website.

Lees verder

De kracht van periodieke mobiliteitsenquêtes

26 okt om 10:58 uur
Het periodiek houden van een uitgebreide mobiliteitsenquête blijkt in het Amsterdamse Zuidas-gebied een waardevol…
Lees verder »

Find & Park

22 okt om 11:28 uur
Het zal voor velen een bekend fenomeen zijn. Je gaat een dagje shoppen in de Kalverstraat of naar een wedstrijd…
Lees verder »

Aantal parkeertransacties vooral in grote steden gedaald

20 okt om 11:52 uur
Uit cijfers van Parkmobile blijkt dat het aantal parkeertransacties met 12 procent is gedaald sinds de laatste…
Lees verder »

Parkeergarage Welkoop in Apeldoorn in afrondende fase

20 okt om 11:37 uur
De realisatie van de Parkeergarage voor het nieuwe distributiecentrum van Welkoop in Apeldoorn bevindt zich in een…
Lees verder »

30.000 extra woningen in Zuid-Holland door verlagen van de parkeernorm

19 okt om 20:27 uurtimer4 min
In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht…
Lees verder »

Parkeergarage Buitenhaven weer langdurig beschermd

19 okt om 10:13 uur
In parkeergarage Buitenhaven ontstond er scheurvorming in de druklaag van het parkeerdek. Hierdoor werd de kans op…
Lees verder »

Parkeren en ruimte ordening; een lastige combinatie

13 okt om 23:08 uurtimer5 min
Advocaat Marieke Dankbaar (Pot Jonker Advocaten) houdt tijdens het Parkeerbeheer Congres een keynote over de…
Lees verder »

Wie heeft het eigenaarschap van parkeerdata?

13 okt om 10:34 uurtimer5 min
Vraagstukken rond parkeerdata blijven de actualiteit vragen. Van wie is nou de gegenereerde data tijdens een…
Lees verder »