Parkeerbeleid kan vaak beter

maandag 31 januari 2022

Er is nog veel winst te behalen op het gebied van parkeren, zo blijkt uit een onderzoek dat Ruigrok Netpanel uitvoerde in opdracht van Toogethr. “Veel mensen denken bij mobiliteit aan beweging, maar mobiliteit gaat ook over stilstaan”, vertelt Maurits van Kuyk (Marketing Director bij Toogethr) in een radiouitzending van BNR Mobility.

Uit cijfers van het onderzoek blijkt dat, van alle onderzochte bedrijven, een kwart van de werknemers moeite ervaart bij het vinden van vrije parkeerplek. Het onderzoek vond plaats ten tijde van de coronacrisis. Dus ook in een tijd waarin mensen het advies krijgen zo veel mogelijk thuis te werken, ervaren veel werknemers moeite bij het vinden van een vrije parkeerplek.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de werknemers parkeerkosten (gedeeltelijk) zelf moeten betalen. Onlangs tekenden werknemers van het Flevoziekenhuis in Almere nog massaal een petitie omdat ze vinden dat ze te veel moeten betalen voor parkeren (Bron: Omroep Flevoland).

Parkeerirritatie

Veel mensen associëren parkeren met irritatie. Het niet beschikbaar zijn van voldoende parkeerplaatsen wordt door werknemers als grootste irritatie bevonden. Werkgevers bieden veelal geen passende oplossing, wanneer deze wel geboden wordt gaat het meestal in de richting van thuiswerken of gebruik maken van het openbaar vervoer.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel werknemers gebaat zijn bij informatie over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Een reserveringssysteem kan hierbij oplossing bieden, aldus Maurits van Kuyk. 86 procent van de ondervraagde werknemers heeft geen mogelijkheid om voor vertrek inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Real-time parkeerinformatie

Een reserveringstool werkt volgens van Kuyk het beste wanneer deze gekoppeld is aan real-time parkeerdata. “Werknemers zouden op ieder moment van de dag inzicht moeten hebben in de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, idealiter met een reseveringsknop”. De data die wordt vergaard met de reserveringstool is in meerdere opzichten erg waardevol, parkeerdata is namelijk een belangrijke indicator voor de drukte binnen een bedrijf.

Dubbelbezetting

Bedrijven kunnen hun beschikbare parkeerruimte vaak efficiënter inrichten door na te denken over dubbelbezetting. Een parkeerplaats die overdag wordt gebruikt door werknemers kan in de avonduren worden gebruikt door bewoners. Bij de realisatie van woningbouwprojecten kan andersom ook worden gekeken naar parkeerruimte, parkeerplekken in rondom woonwijken worden juist overdag minder gebruikt, daar kunnen bedrijven weer op inspelen.

Parkeerplaats als visitekaartje

Een negatieve parkeerervaring heeft voor zakelijke klanten invloed op hun mening over een bedrijf. Goed parkeerbeleid is dus ook een mooi visitekaartje. Bedrijven doen er goed aan om duidelijke en transparante informatie te verschaffen over parkeerlocatie en de beschikbaarheid van parkeerplekken.