Parkeerdata: meer kennis door meer data

vrijdag 3 juli 2020

Binnen de wereld van parkeeronderzoeken is een duidelijke trend waarneembaar. Doordat met de huidige technieken meer data worden verzameld, worden ook betere en meer gedetailleerde analyses gemaakt. Analyses waar een gemeente vaak een behoefte aan heeft om een goed parkeerbeleid op te stellen. Daarnaast blijkt actuele parkeerdata in deze coronatijd nog eens extra gewenst.  

Door Gerdo Evers, Bureau De Groot Volker

Meer betrouwbaarheid 

Parkeeronderzoek is volop in ontwikkeling. Waar onderzoek nog niet al te lang geleden werd uitgevoerd met pen en potlood door een groep studenten, kan dit tegenwoordig met betrouwbaardere technieken worden gedaan. Eén van deze technieken  is het uitvoeren van een parkeeronderzoek met behulp van een scanauto met ANPR-technologie. De scanauto scant kentekens van geparkeerde voertuigen. Dat is niet alleen een stuk sneller dan onderzoek uitvoeren met de hand, maar vooral ook een stuk betrouwbaarder.  

voertuigkenmerken en de locatie van het gescande voertuig op parkeerplaatsniveau, geregistreerd. Door het gebruik van moderne middelen is het mogelijk om meer en betrouwbaardere data te verzamelen zodat diepgaander onderzoek mogelijk is.  

Wanneer alle kentekens binnen zijn en - niet onbelangrijk - de actuele parkeercapaciteit digitaal in beeld is gebracht kan het verwerken en analyseren beginnen. Met behulp van de verzamelde kentekens kan de parkeerdruk van een bepaald gebied, wijk of straat worden bepaald. Dit is de eenvoudigste exercitie, maar ook kan het parkeermotief of de parkeerduur van parkeerders worden achterhaald door de kentekens van verschillende onderzoeksmomenten met elkaar te vergelijken.  

Met het bepalen van het parkeermotief en de parkeerduur kan gemeentelijk beleid worden opgesteld met betrekking tot parkeerregulering, bijvoorbeeld het instellen van een blauwe zone. Ook kan informatie worden verkregen over het gebruik van de specifieke parkeervakken. Dit kan weer handig zijn bij het bepalen of parkeervakken (tijdelijk) kunnen worden opgeheven voor het uitbreiden van terrassen in centrumgebieden, wat tijdens de huidige coronacrisis een actueel onderwerp is. Je kunt immers achterhalen welke parkeervakken wel of niet gebruikt worden en welke parkeerders je hiermee verdrijft.  

Bron: Scanmenu, Parkeermotief en druk op parkeerplaats(sectie)niveau 

Toepassen van databronnen 

De verzamelde data biedt nog veel meer mogelijkheden. Om analyses uit te voeren op een meer gedetailleerd schaalniveau wordt steeds vaker gebruik gemaakt van het toepassen van databronnen. Een goede mogelijkheid is het achterhalen van de herkomst van het geparkeerde voertuig, want als gemeente wil je uiteraard graag weten waar dan toch die langparkeerders vandaan komen die altijd in een woonwijk staan. Dit kan geanalyseerd worden door kentekens te koppelen aan de registratiegegevens van de analyse 

Er kan enorm veel informatie worden verkregen over de geparkeerde voertuigen uit de databronnen. De Dienst Wegverkeer heeft enorme hoeveelheden open data beschikbaar waarin van alle kentekens in Nederland informatie over het voertuig staat beschreven. Bij het opstellen en toetsen van parkeerbeleid is dit waardevolle informatie voor een gemeente. 

Voorbeeld 1: Elektrische voertuigen  

Denk hierbij aan de vraag: waar staan de elektrische voertuigen geparkeerd? Voor een gemeente met de vraag of het aanleggen van laadpunten in een bepaalde wijk of straat nuttig is, is dit erg interessante informatie. Door de koppeling te maken tussen de locaties van de geparkeerde elektrische voertuigen op een bepaald moment en de locaties van de reeds bestaande laadpunten ontstaat een helder beeld van de situatie en wordt in één oogopslag duidelijk waar behoefte is aan nieuwe laadpunten.

Voorbeeld 2: Milieuzone  

Denk ook maar eens aan gemeenten met een milieuzone. Een analyse waarbij onderscheid wordt gemaakt naar het type brandstof van geparkeerde voertuigen kan van enorme toegevoegde waarde zijn voor het parkeerbeleid, maar wellicht ook voor het verkeers- en mobiliteitsbeleid in ruimere zin. Door parkeeronderzoeken op een eenduidige wijze te herhalen zijn parkeerbeleidseffecten te monitoren. 

Kortom, de vraag naar detail en het optimaal gebruiken van de verzamelde data blijft toenemen. Naast  het verzamelen gaat het er om wat je ermee doet. Het is belangrijk om hier voorbereid op te zijn en gezamenlijk eenduidige afspraken te maken. Denk hierbij ook  aan de digitale parkeercapaciteit en de wijze van presenteren van de onderzoeksgegevens. De digitalisering van de parkeerdata zal een vlucht nemen. Al jaren worden hiervoor binnen Bureau De Groot Volker de nodige stappen gezet.  Ook ik daag mezelf steeds meer uit om met gemeenten mee te denken en te helpen bij dit soort vraagstukken. Dit is nodig om de ontwikkelingen op het gebied van parkeren vandaag en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. 

Lees verder

FietsParkeur introduceert nieuwe normen fietsparkeervoorzieningen

11 jan om 11:49 uur
FietsParkeur is hét keurmerk voor veiliger, duurzame en comfortabele fietsvoorzieningen. De stichting heeft nieuwe…
Lees verder »

Parkeerverguning tweede auto in Amsterdam fors duurder

6 jan om 14:45 uur
De gemeente Amsterdam wil het bezit van een tweede auto ontmoedigen. Daarom wordt een parkeervergunning voor een…
Lees verder »

‘Probleemwegdekken’ succesvol behandelen

5 jan om 13:34 uur
Decennialang worden hoogovenslakken gebruikt als fundament bij de aanleg van wegen. De slakken zijn een…
Lees verder »

Fastned opent eerste snellaadstation bij REWE-supermarkt

16 dec 2020
Fastned heeft de eerste van een geplande reeks snellaadstations geplaatst bij Duitse REWE-supermarkten. Zo kunnen…
Lees verder »

Veilige en esthetische afwerking parkeergarage Leidschendam

15 dec 2020
In Leidschendam wordt er sinds 2016 hard gewerkt aan het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Het…
Lees verder »

De huiselijkheid van een mega-parkeergarage

14 dec 2020
Geen imponerende innovaties maar ‘goede samenwerking’ en hoge eisen aan ‘warmte en gastvrijheid’ brachten ‘het…
Lees verder »

Focus op fiets(parkeren)

8 dec 2020
De nieuwbouwwijk Punt Sniep in Diemen ligt op een bijzondere locatie, met aan twee kanten water en aan de…
Lees verder »

Wees niet bang om de fiets aan banden te leggen!

25 nov 2020
Weinig landen kennen zoveel fietsen per inwoner als dat van ons, we bezitten er gemiddeld zo’n twee per persoon.…
Lees verder »