Parkeerdata: meer kennis door meer data

vrijdag 3 juli 2020

Binnen de wereld van parkeeronderzoeken is een duidelijke trend waarneembaar. Doordat met de huidige technieken meer data worden verzameld, worden ook betere en meer gedetailleerde analyses gemaakt. Analyses waar een gemeente vaak een behoefte aan heeft om een goed parkeerbeleid op te stellen. Daarnaast blijkt actuele parkeerdata in deze coronatijd nog eens extra gewenst.  

Door Gerdo Evers, Bureau De Groot Volker

Meer betrouwbaarheid 

Parkeeronderzoek is volop in ontwikkeling. Waar onderzoek nog niet al te lang geleden werd uitgevoerd met pen en potlood door een groep studenten, kan dit tegenwoordig met betrouwbaardere technieken worden gedaan. Eén van deze technieken  is het uitvoeren van een parkeeronderzoek met behulp van een scanauto met ANPR-technologie. De scanauto scant kentekens van geparkeerde voertuigen. Dat is niet alleen een stuk sneller dan onderzoek uitvoeren met de hand, maar vooral ook een stuk betrouwbaarder.  

voertuigkenmerken en de locatie van het gescande voertuig op parkeerplaatsniveau, geregistreerd. Door het gebruik van moderne middelen is het mogelijk om meer en betrouwbaardere data te verzamelen zodat diepgaander onderzoek mogelijk is.  

Wanneer alle kentekens binnen zijn en - niet onbelangrijk - de actuele parkeercapaciteit digitaal in beeld is gebracht kan het verwerken en analyseren beginnen. Met behulp van de verzamelde kentekens kan de parkeerdruk van een bepaald gebied, wijk of straat worden bepaald. Dit is de eenvoudigste exercitie, maar ook kan het parkeermotief of de parkeerduur van parkeerders worden achterhaald door de kentekens van verschillende onderzoeksmomenten met elkaar te vergelijken.  

Met het bepalen van het parkeermotief en de parkeerduur kan gemeentelijk beleid worden opgesteld met betrekking tot parkeerregulering, bijvoorbeeld het instellen van een blauwe zone. Ook kan informatie worden verkregen over het gebruik van de specifieke parkeervakken. Dit kan weer handig zijn bij het bepalen of parkeervakken (tijdelijk) kunnen worden opgeheven voor het uitbreiden van terrassen in centrumgebieden, wat tijdens de huidige coronacrisis een actueel onderwerp is. Je kunt immers achterhalen welke parkeervakken wel of niet gebruikt worden en welke parkeerders je hiermee verdrijft.  

Bron: Scanmenu, Parkeermotief en druk op parkeerplaats(sectie)niveau 

Toepassen van databronnen 

De verzamelde data biedt nog veel meer mogelijkheden. Om analyses uit te voeren op een meer gedetailleerd schaalniveau wordt steeds vaker gebruik gemaakt van het toepassen van databronnen. Een goede mogelijkheid is het achterhalen van de herkomst van het geparkeerde voertuig, want als gemeente wil je uiteraard graag weten waar dan toch die langparkeerders vandaan komen die altijd in een woonwijk staan. Dit kan geanalyseerd worden door kentekens te koppelen aan de registratiegegevens van de analyse 

Er kan enorm veel informatie worden verkregen over de geparkeerde voertuigen uit de databronnen. De Dienst Wegverkeer heeft enorme hoeveelheden open data beschikbaar waarin van alle kentekens in Nederland informatie over het voertuig staat beschreven. Bij het opstellen en toetsen van parkeerbeleid is dit waardevolle informatie voor een gemeente. 

Voorbeeld 1: Elektrische voertuigen  

Denk hierbij aan de vraag: waar staan de elektrische voertuigen geparkeerd? Voor een gemeente met de vraag of het aanleggen van laadpunten in een bepaalde wijk of straat nuttig is, is dit erg interessante informatie. Door de koppeling te maken tussen de locaties van de geparkeerde elektrische voertuigen op een bepaald moment en de locaties van de reeds bestaande laadpunten ontstaat een helder beeld van de situatie en wordt in één oogopslag duidelijk waar behoefte is aan nieuwe laadpunten.

Voorbeeld 2: Milieuzone  

Denk ook maar eens aan gemeenten met een milieuzone. Een analyse waarbij onderscheid wordt gemaakt naar het type brandstof van geparkeerde voertuigen kan van enorme toegevoegde waarde zijn voor het parkeerbeleid, maar wellicht ook voor het verkeers- en mobiliteitsbeleid in ruimere zin. Door parkeeronderzoeken op een eenduidige wijze te herhalen zijn parkeerbeleidseffecten te monitoren. 

Kortom, de vraag naar detail en het optimaal gebruiken van de verzamelde data blijft toenemen. Naast  het verzamelen gaat het er om wat je ermee doet. Het is belangrijk om hier voorbereid op te zijn en gezamenlijk eenduidige afspraken te maken. Denk hierbij ook  aan de digitale parkeercapaciteit en de wijze van presenteren van de onderzoeksgegevens. De digitalisering van de parkeerdata zal een vlucht nemen. Al jaren worden hiervoor binnen Bureau De Groot Volker de nodige stappen gezet.  Ook ik daag mezelf steeds meer uit om met gemeenten mee te denken en te helpen bij dit soort vraagstukken. Dit is nodig om de ontwikkelingen op het gebied van parkeren vandaag en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. 

Lees verder

VVD Amsterdam: maak parkeren goedoper voor EV's

7 aug om 12:02 uur
Staatssecretaris Van Veldhoven diende vorige maand een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken voor lokale…
Lees verder »

Utrecht verlaagt tarieven vier P+R-garages

23 jul om 10:34 uur
De gemeente Utrecht verlaagt per 1 september de tarieven van vier P+R-voorzieningen. Gebruikers kunnen hier voor 2…
Lees verder »

Rotterdamse parkeergarages krijgen 1000 slimme laadpalen

17 jul om 10:48 uur
De gemeente Rotterdam gaat de komende maanden al haar parkeergarages voorzien van in totaal 1000 slimme laadpalen…
Lees verder »

Waterdichte afwerking voor parkeerdek Zeist

9 jul om 10:01 uur
Het parkeerdek bij appartementencomplex Laan van Vollenhove in Zeist was al jaren in slechte staat, waarbij…
Lees verder »

Samen ruimte maken voor fietsparkeren

7 jul om 10:24 uur
Om beter aan een veranderende marktvraag te kunnen voldoen, slaan BOERurban en Klaver Fietsparkeren de handen…
Lees verder »

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

Nooit meer verdwalen in parkeergarages

3 jul om 10:30 uur
Parkeergarages moeten niet alleen veilig zijn, maar de gebruiker moet zich er ook echt veilig voelen. Gebruikers …
Lees verder »

Pilot om doorgaand verkeer met verschillende data in kaart te brengen

3 jul om 09:59 uur
De gemeente Amsterdam start een pilot om de verkeersstroom naar de binnenstad in kaart te brengen. Daarbij worden…
Lees verder »