Parkeergarages en parkeerterreinen: Herziene NEN 2443

maandag 18 maart 2013
timer 2 min
NEN 2443 is de norm voor het parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages. Parkeergarages en parkeerterreinen zijn een belangrijk onderdeel in steden en in de bebouwing van Nederland. Met NEN 2443 wordt een duidelijke invulling gegeven aan de eisen. De norm is opgesteld door vooraanstaande partijen uit de parkeersector.

Parkeergarages en parkeerterreinen: Herziene NEN 2443

 

Parkeren volgens NEN 2443


NEN 2443 beschrijft de functionele en prestatie-eisen die gesteld worden aan de onderstaande parkeervoorzieningen:
•    Stalling: Parkeervoorzieningen met maximaal 80 plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor vaste gebruikers met een vaste plaats.
•    Niet-openbaar: Parkeervoorzieningen voor overwegend vaste gebruikers (meer dan 80%) met zwerfplaatsen.
•    Openbaar: Parkeervoorzieningen voor algemeen gebruik met weinig vaste gebruikers. Hierbij is ook de bijzondere categorie 'openbaar intensief' toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen waarbij elke gemiddelde plaats meer dan vier keer per dag wisselt of voorzieningen waarbij een deel van de klanten winkelwagens, rolstoelen, bagagekarren en dergelijke hanteert.


Toepassingsgebied NEN 2443


NEN 2443 is bedoeld voor betrokkenen bij de totstandkoming van parkeerterreinen en parkeergarages en voor handhavende en voorschrijvende instanties.

De norm is bedoeld als toetsingskader en is geen Programma van Eisen voor de vele betrokkenen. NEN 2443 geeft de minimale eisen aan en gaat niet over het kwaliteitsniveau van de parkeervoorziening.
Parkeren anno nu: wijzigingen NEN 2443
De herziene NEN 2443 wijkt in veel aspecten af van de vorige versie. Zo zijn onder meer de onderstaande zaken aangepast of toegevoegd.
•    Wijziging van de maatvoering van de ontwerpvoertuigen en daarmee ook van de parkeervakken en de draaicirkels.
•    Nieuw is het onderwerp spiraalvormige hellingbanen.
Bekijk alle wijzigingen van NEN 2443 (pdf)

Voor wie


Deze norm is bedoeld voor de verschillende betrokkenen bij het ontwikkelen en realiseren van parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld: gemeente, provincie, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie.

 

Bron: NEN
 

 

 

Lees verder

Parkeren kan bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving

2 mrt om 09:59 uur
“Het inrichten van een gezonde en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker. Het zorgt ervoor dat gemeenten…
Lees verder »

EPA-congres uitgesteld tot 2022

2 mrt om 09:40 uur
De 20e editie van het EPA-congress zou dit jaar plaatsvinden, maar is uitgesteld tot 2022 vanwege de bijzondere…
Lees verder »

Schiphol Parking laat klanten via QR-code betalen

15 feb om 14:45 uur
In een pilot op luchthaven Schiphol kunnen kortparkeerders hun transacties voortaan via de QR-code op hun…
Lees verder »

P1 Eindhoven Airport wederom afgesloten na afvallen stuk beton

10 feb om 14:17 uur
Bij parkeergarage P1 van Eindhoven Airport is een stuk beton naar beneden gevallen. De garage is daarna tijdelijk…
Lees verder »

Contract voor realisatie energieneutrale parkeergarage Universiteit Utrecht

8 feb om 14:22 uur
Op het Utrecht Science Park start Continental Car Parks met de bouw van een energieneutrale parkeervoorziening…
Lees verder »

De do’s van deelmobiliteit

5 feb om 12:35 uur
In deze blog vertellen mobiliteitsadviseurs Paul van Loon en Roel Meijs van Empaction over de in hun ogen absolute…
Lees verder »

Parkeeruitspraak ACM: gemeente Hilversum speelde vals

2 feb om 10:26 uur
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de gemeente Hilversum op de vingers getikt. De gemeente hanteerde…
Lees verder »

Rechter verbiedt app Parkeerwekker in Amsterdam

2 feb om 09:32 uur
De app Parkeerwekker is verboden in Amsterdam, zo heeft de voorzieningenrechter bepaald. De app stuurt…
Lees verder »