De evolutie van de digitale parkeerketen

vrijdag 19 april 2024

Digitalisering in parkeren begon met een puur technische benadering van de diverse onderdelen in de parkeerketen. Deze eerste fase legde de basis voor een toekomst waarin gebruiksgemak en efficiëntie centraal zouden staan, met als doel de parkeercapaciteit beter te benutten en de noodzaak te onderkennen om het parkeren effectief te sturen. 

De introductie van mobiel parkeren tot en met de inzet van scanauto's voor handhaving benadrukten voornamelijk de technische benadering gericht op bedrijfsoptimalisatie. De focus verschoof vervolgens naar een gestroomlijnde aanpak voor de implementatie van alle digitale parkeersystemen, waarbij gebruiksgemak, moderne dienstverlening en operationele efficiëntie de voornaamste doelen werden. Het besef dat de digitale parkeerketen deel uitmaakt van een grotere, geïntegreerde mobiliteitsoplossing werd steeds duidelijker. Hierbij groeide ook de aandacht voor beleid als start van de parkeerketen. 

Waar staan we nu? 

De afgelopen tien jaar hebben gemeenten belangrijke stappen gezet in de digitalisering van de parkeerketen, vaak ingegeven door de noodzaak om verouderde systemen te vervangen. Deze benadering, gericht op losse onderdelen en gedreven door actuele behoeften, heeft geleid tot verbeteringen maar ook tot uitdagingen in de samenhang en continuïteit van de parkeerdienstverlening. Om deze uitdaging aan te kunnen pakken, hebben wij een geïntegreerd model geïntroduceerd, waarbij alle componenten van de digitale parkeerketen soepel samenwerken.  

De digitale parkeerketen speelt een sleutelrol in het efficiënt beheren van de beperkte parkeercapaciteit, met als doel gebieden bereikbaar te houden en de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen. Een goed georganiseerde parkeerketen zorgt ook voor een verbeterde dienstverlening, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de parkeerhandhaving. 

Vooruitblik 

In ons advieswerk constateren we dat gemeenten vooruitgang boeken op het vlak van visie, beleid, en technische uitvoering binnen de digitale parkeerketen. Echter, de organisatorische kant en operationele sturing blijven soms achter. Bij onze opdrachtgevers zien we dat het integreren van nieuwe werkprocessen en -rollen uitdagend is.  

Met onze gezamenlijke inzet zetten we de digitale parkeerketen in als sleutel voor het realiseren van gemeentelijke ambities en het behalen van beleidsdoelstellingen. Empaction ondersteunt gemeenten bij de uitdagingen van digitalisering in de gehele parkeerketen. Van het vormen van visie en beleid tot de technische implementatie en de optimalisatie van organisatie en operatie, Empaction biedt expertise en begeleiding om elke stap van het proces te faciliteren en laat alle raderen geolied draaien.