Nieuwe selfservice portal biedt maximaal gebruiksgemak

dinsdag 2 april 2024

Hoe ondersteun je maar liefst 36 typen vergunningen voor meer dan 200.000 gebruikers én waarborg je de menselijke maat? In een geanimeerd gesprek lichten George Geervliet, CEO van Egis Parking Services Nederland, Robert Stumpel, product owner vergunningensystemen en manager projecten Niek Peters hun nieuwe vergunningensysteem toe. 

Egis Parking Services is wereldwijd marktleider in digitale handhaving in straatparkeren. En biedt een totaaloplossing voor het gehele spectrum van digitale controle op parkeerbelasting en foutparkeren, van het beheer van betaalautomaten en het verwerken van naheffingsaanslagen tot en met het behandelen van vergunningaanvragen en bezwaarschriften. 

Duurzaamheid is op meerdere manieren verankerd in de Egis-organisatie en haar oplossingen, zo licht Geervliet toe. “We willen in alles wat we doen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van onze steden. Dat zijn grote opgaven die soms wat abstract klinken, maar vaak verrassend concreet ingevuld kunnen worden. Neem bijvoorbeeld de start/stop functie die we ontwikkeld hebben. Daardoor wordt een bezoek aan familie of vrienden in grote stadscentra, waar hoge parkeertarieven vaak een drempel blijken voor bezoek, toch weer betaalbaar. Zo kunnen we met onze oplossing concreet ontmoetingen faciliteren en in sommige gevallen zelfs mogelijke vereenzaming tegengaan. Daarnaast pakken we ook als organisatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zijn we altijd gericht op maximale social return en scoren we hoog op het gebied van onder meer CO2-ladders en ISO-certificeringen.” 

 

 

Gebruiker centraal 

Egis ontwikkelt innovaties die weliswaar technologisch state of the art zijn, maar doet dat altijd vanuit de gebruiker en de maatschappelijke opgaven. Geervliet: “De eindgebruiker staat centraal in de unified commerce strategie waarvoor we gekozen hebben. Elke stap in het proces van vergunningaanvraag en -beheer moet voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk gezet kunnen worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook, of misschien wel juist, voor de afhandeling van klachten. Niet bewust of onbewust drempels opwerpen, maar heel eenvoudig, snel, duidelijk een klacht afhandelen. Om burgers tevreden te houden en eventuele financiële problemen bij hen te voorkomen. Ook dat past binnen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” 

Menselijke maat 

Complexe parkeerregelgeving in een zo eenvoudig mogelijk systeem voor de gebruiker vertalen. Dat is voor product owner Stumpel de missie. “We ontwikkelen een selfservice portaal waarin je alles kunt vinden en regelen rondom je vergunning. Maximaal geautomatiseerd zodat voor iedereen snelheid, duidelijkheid en gemak voorop staan. En met ruimte voor persoonlijke beoordelingen en keuzes waar nodig. Met ondersteuning voor alle gebruikers. Alles met de menselijke maat dus. Komt een gebruiker er even niet uit? Er is altijd support beschikbaar via het callcenter of het stadsloket. En, leuk detail, de medewerkers daar pakken de aanvraag op vanaf het moment dat de gebruiker er zelf niet meer uit kwam.”  

Basis staat 

Voor de meest voorkomende vergunningen is het systeem inmiddels ontwikkeld en in de praktijk getest. Bewoners, bedrijven en bezoekers kunnen in de selfservice portal alles rond hun vergunning regelen. Maar er zijn maar liefst 36 typen vergunningen. Er wordt hard gewerkt om die allemaal via de portal te faciliteren. Daarnaast staat het verder vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor zowel eindgebruikers als verantwoordelijken bij gemeenten, parkeerdienst verlenende organisaties en andere stakeholders die met het systeem werken hoog op de agenda, zo licht Stumpel toe. 

Er is contact met diverse gemeenten en parkeerdienst verlenende organisaties die de ontwikkeling van ons platform met belangstelling volgen. In verkennende gesprekken wordt gekeken welke behoefte die betreffende gemeente heeft en hoe ons zeer uitgebreide systeem zo ingericht kan worden, dat het voldoet aan hun specifieke wensen. Want er is een systeem ontwikkeld dat in principe aan alle behoeften kan voldoen.” Daarbij wordt ook het beleid van de betreffende gemeente onder de loep genomen. Want een kleine wijziging daarin, kan bijvoorbeeld het aantal stappen in het vergunningproces verkleinen.  

Niek Peters vult aan dat het doel van het inzetten van duurzame gebruikersvriendelijke mobiliteitsoplossingen, zoals het Egis Vergunningen Systeem, is om gemeenten en parkeerdienst verlenende organisaties maximaal te ontzorgen zodat zij zich op hun kern werkzaamheden kunnen blijven richten en zich geen zorgen hoeven te maken over de systemen.  

“Het Egis vergunningen Systeem is een onderdeel van de totaaloplossing voor parkeerdiensten die Egis aanbiedt. Hiermee zijn niet werkende koppelingen tussen verschillende systemen van verschillende leveranciers niet meer van toepassing.”  

Customer journey 

Stumpel geeft tot slot nog de waarde aan van het van scratch af aan kunnen opbouwen van het systeem. “De meest gebruikte vergunningensystemen van dit moment bestaan al langere tijd en zijn binnen de mogelijkheden van toen geoptimaliseerd. Wij konden echt opnieuw beginnen. Met state of the art technologie. En dat levert substantiële voordelen op. Bovendien hebben we veel tijd geïnvesteerd in het in beeld brengen van de zogenaamde customer journey die de eindgebruiker aflegt. We hebben tientallen gesprekken gevoerd om de ideale route bij alle voorkomende situaties en stappen in beeld te krijgen. Met dat als uitgangspunt is een toekomstbestendig systeem ontwikkeld dat zowel grote volumes als de menselijke maat kan waarborgen. En waardoor we volledig AGV-compliant zijn én op alle gangbare devices te raadplegen.”