Parttime scanauto

woensdag 3 april 2024

De inzet van een scanauto in een gemeente met een klein of beperkt betaald parkeergebied lijkt in eerste instantie niet haalbaar vanwege de daarmee gemoeide investeringen. De parttime scanauto oplossing van Brickyard biedt dan uitkomst. 

Met de parttime scanauto kan een gemeente direct geld besparen. Omdat de kosten van een scanauto verdeeld worden over meerdere partijen. De inzet is schaalbaar, zo kan de scanauto per weekdag en zelfs per dagdeel worden uitgerold. De handhavingssoftware van Brickyard is hier ook op aangepast. De gemeente bespaart ook op kosten voor aanschaf en ombouw van scanauto en -systemen en op de inzet van de chauffeur.

Bij handhaving die niet op straat plaatsvindt heeft de gemeente maximaal 72 uur de ijd om de constateringen te verwerken. Omdat dit vanachter een bureau kan, is het ook mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, of om deze handhavingstaken in de 'daluren' van de BOA uit te voeren. Efficiënt, zowel voor de gemeente als de BOA.

Scanauto's zijn ontworpen om snel en efficiënt grote hoeveelheden kentekens te scannen. Met behulp van een scanauto kan eenvoudig toezicht worden gehouden op een groot gebied, met veel parkeerplekken. Dit resulteert in een verhoogde naleving van het parkeerbeleid en draagt daarmee bij aan een hogere betalingsbereidheid. Scanauto's zijn daarmee een belangrijk onderdeel van parkeerhandhaving. 

Elke gemeente met fiscaal parkeren en/of vergunningsgebieden heeft behoefte aan efficiënte parkeerhandhaving. Een goed ingezette scanauto vertegenwoordigt de meest economische en effectieve methode voor parkeerhandhaving. Bij een klein parkeerareaal kan het lijken alsof het niet haalbaar is een scanauto in te zetten. Een parttime scanauto biedt dan uitkomst, zelfs voor gemeenten met een areaal van zo’n 1500 betaalde parkeerplakken.  

De oplossing 

Implementatie van een scanauto is niet uniek. Ook hanteren gemeenten vergelijkbare basiscriteria voor inzet van een scanauto. Wat Brickyard onderscheidt, is dat bij zowel de software als de dienstverlening, specifiek rekening is gehouden met de inzet van een parttime scanauto over meerdere gemeenten. Het model is schaalbaar, waardoor in samenwerking met de gemeente, de intensiteit van inzet van de parttime scanauto kan eenvoudig worden afgeschaald of worden opgevoerd. 

Wij hebben deze oplossing al bij meerdere gemeenten toegepast, met goed resultaat. De inzet van de parttime scanauto kent voor ons geen valkuilen meer. 

Borgen van kennis 

Wisselend personeel en wisselend beleid bij de gemeente kunnen als gevolg hebben dat de benodigde kennis afneemt.  

Het borgen van de kennis over de oplossing in een gemeentelijke organisatie kan daardoor een uitdaging zijn voor een gemeente. Ook daarin ontzorgt Brickyard.  

Kenmerken van de dienstverlening 

  • Alle noodzakelijke koppelingen, denk aan het automatisch inlezen van GEO-kaarten, NPR, handhavingssystemen, vergunningensystemen 

  • Een gebruiksvriendelijke en efficiënte backoffice voor de BOA , ingericht voor Desktop Enforcement, wat minder opvolging op straat noodzakelijk maakt. 

  • Brickyard mobile voor opvolging op straat 

  • Planningstools voor route-optimalisatie voor de scanauto. 

  • Een betrouwbare scanoplossing met accurate locatiebepaling ter voorkoming van overbodige boetes en bezwaarschriften. Vergroot ook draagvlak bij handhavers en parkeerders. 

  • Standaard uitgebreide rapportagefunctionaliteiten. Bijvoorbeeld op de parkeerdruk, bezettings- en betalingsgraad 

  • Een beveiligd software platform wat ervoor zorgt de verkregen data beschermd is, standaarden AVG, ISO 27001 en ISAE3402. 

  • Brickyard levert direct inzetbare oplossingen met de benodigde kennis en vaardigheden. Hierdoor kan het geavanceerde handhavingssysteem (hardware en software) meteen optimaal worden benut. Onze parttime oplossing wordt ondersteund door een chauffeur, projectleider, handhavingscoördinator en consultancy. Dit team zorgt voor optimale inzet van de scanauto met maximale efficiëntie, waarbij doelstelling is om de door de gemeente gewenste KPI’s te realiseren.