Proef met slimme sensoren voor schonere lucht in Apeldoorn

woensdag 24 maart 2021

De gemeente Apeldoorn is een proef gestart om te meten welke invloed verkeersdoorstroming heeft op de luchtkwaliteit bij één kruispunt in de gemeente. De proef duurt tot medio 2021 op de kruising Deventerstraat en Noorderlaan. Op de kruising zijn sensoren aangebracht aan lantaarnpalen. De sensoren meten onder andere fijnstof.

Behalve het meten van fijnstof wordt de doorstroming van het verkeer op het kruispunt beoordeeld. Aan de hand van de data van de sensoren wordt gekeken of een andere afstelling van de verkeerslichten invloed heeft op de luchtkwaliteit. Na elke aanpassing aan de verkeerslichten wordt een analyse gestart om het effect te beoordelen.

Voorop lopen

Door na elke aanpassing te meten, wil Apeldoorn voldoende data verzamelen om ook op andere kruispunten de luchtkwaliteit te verbeteren aan de hand van verkeersdoorstroming. De combinatie van verkeersbeïnvloeding en fijnstofmeting is in deze opstelling uniek in Nederland. Met deze combinatie van metingen en aanpassingen aan verkeerslichten loopt Apeldoorn voorop om invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft als doel de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en zo de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering te beperken. De proef is een samenwerking tussen gemeente Apeldoorn, Vialis, Imec, Connected Worlds en de stichting IoT Apeldoorn.

Smart City Apeldoorn, iedereen kan meedoen

De proef is onderdeel van Smart City Apeldoorn. In een Smart City werken inwoners, bedrijven, onderwijs en overheid samen op het gebied van informatie technologie met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Bewoners die aan of in de buurt van het kruispunt wonen kunnen dan ook meedoen aan deze pilot. Er zijn 5 sensoren beschikbaar voor bewoners om zelf te meten. Door met meer sensoren te meten, worden de uitkomsten nauwkeuriger. Bewoners rondom het kruispunt ontvangen hierover een brief.

-