Samenwerking tussen gemeenten en parkeerexploitanten kan beter

dinsdag 29 november 2022

Parkeervoorzieningen zijn onderdeel van de oplossing – en niet van het probleem, is de overtuiging van Carlo Barten, managing director van APCOA PARKING. Daarvoor is het echter volgens Barten wel nodig dat partijen samenwerken en de verschillende afdelingen binnen gemeenten hun beleid goed op elkaar afstemmen.

Alle grote steden zijn bezig met het creë- ren van een duurzame en leefbare woon- omgeving in de binnenstad. “Wij zijn ons bewust van de noodzaak tot veranderen om te zorgen dat steden een prettige plek blijven om te wonen en te verblijven. De luchtkwaliteit die ons dwingt naar elektrisch vervoer. Consumenten die dagelijks online bestellen en snelle levering verwachten.

De opkomst van alternatief vervoer, zoals deel- en leenfietsen en auto’s. De beperkte ruimte die beschikbaar is. Al deze ontwikkelingen leiden tot het streven naar minder auto’s op straat en een betere beheersing van alle verkeersstromen. Ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat parkeergarages (deels) een andere functie krijgen. En in een enkel geval wellicht zelfs moeten verdwijnen.”

Onderlinge afstemming

Het is juist daarom dat Barten pleit voor een goede samenwerking tussen gemeenten en parkeerexploitanten. “APCOA kijkt consequent naar de alternatieve aanwendbaarheid van haar locaties en heeft een goed (internationaal) netwerk van partners die nieuwe en creatieve oplossingen bieden. Wij kunnen op diverse wijzen bijdragen aan het leefbaar houden van de binnenstad en optimale benutting van de beschikbare ruimte. Om optimaal in te kunnen inspelen op de veranderende marktomstandigheden is het echter belangrijk om deel- genoot te zijn van de plannen en wensen in de stad waar je actief bent.” Want, zo benadrukt Barten, APCOA is uiteraard een commerciële partij maar zich tevens bewust van het gegeven dat parkeren ook een publieke functie in zich heeft.

Barten ziet sommige gemeenten worstelen met het onderwerp parkeren. “Ik heb vaak de indruk dat gemeenten bang zijn om
het gesprek met de parkeerexploitant aan te gaan. Omdat niet alle plannen op het eerste oog gunstig voor het parkeervolume lijken te zijn.” En dat is jammer stelt Barten. “Het is echter ook in ons belang dat de stad waar wij actief zijn aantrekkelijk blijft voor het publiek.” Barten benadrukt daarbij dat het gemeentelijk beleid soms tegenstrijdig is. “Bijvoorbeeld als er fors geïnvesteerd wordt in laadvoorzieningen op straat. Of dat deelauto bedrijven goedkope vergunningen voor de gehele binnenstad krijgen en vervolgens de contracten met de parkeerexploitanten opzeggen omdat ze op straat vele malen goedkoper staan. Of dat onze regering gemeenten de ruimte geeft voor een gedifferentieerd parkeertarief op straat voor elektrische auto’s. Allemaal goed bedoelde initiatieven met hetzelfde effect: het wordt juist weer aantrekkelijker gemaakt om op straat te parkeren.”

Het zou dan ook effectiever zijn als de gemeente en exploitanten vaker samen optrekken. “Wij kunnen deze functies ook opvangen. Wij zouden daarbij geholpen zijn als er druk op de netwerkleveranciers gezet kan worden om ons voldoende power supply te geven. Dat is nu dé bottle neck bij de uitrol van laadvoorzieningen in onze parkeergarages.”

APCOA Urban Hubs

Zoals eerder aangegeven is Barten van mening dat APCOA onderdeel van de oplossing kan zijn. “We zijn internationaal met APCOA Urban Hubs actief. Dat draait om alternatieve aanwending van parkeergarages. Met als achterliggende gedachte dat de ruimte in de stad beter benut wordt. Over die alternatieve aanwending spreken we onder meer met partijen op het gebied van deelauto’s, jnmazige logistiek maar ook sociale activiteiten. De laadvoorzieningen, leenfietsen, lockerboards en deelauto’s in onze parkeergarages vormen slechts een voorbode van wat komen gaat.”

Barten zou graag met de gemeenten het gesprek willen voeren over de overkoepelende ambities en hoe daarbinnen de belangen van eenieder op elkaar kunnen worden afgestemd.

Scheveningen

Om aan te geven in welke richting hij daarbij denkt, haalt Barten het voorbeeld van de gemeente Scheveningen aan, waar APCOA sinds maart 2022 exploitant BKS heeft overgenomen. Sindsdien heeft APCOA het parkeren in en rond Scheveningen-Bad onder haar hoede. “We hebben daar een goede samenwerking met de gemeente over het regelen van verkeer tijdens de drukke zomerse dagen. De gemeente zet verkeersbegeleiders op straat in, wij leveren actuele informatie over de bezettingsgraad van onze parkeergarages. Onze grootste garage aldaar dient zo nodig als buffer op drukke dagen. En de gemeente beperkt de toestroom op het moment dat alle parkeer- garages echt vol zitten. Het werkt omdat we naar elkaar luisteren, informatie uitwisselen en omdat er een gemeenschappelijk doel is bepaald – de bereikbaarheid van Scheveningen in het zomerseizoen en het ervoor zorgen dat bezoekers zo gemakkelijk mogelijk op het strand en de boulevard komen.”

Barten benadrukt dat hij niet de oplossing heeft voor alle uitdagingen waarmee de gemeente worstelt bij het realiseren van een duurzame binnenstedelijke leefomgeving. “Je moet gewoon klein beginnen. Ik heb geleerd dat als je open bent over wat elkaars belangen zijn en over wat je wilt bereiken je vele malen verder komt dan wanneer je bij voorbaat bang bent dat het delen van belangen en doelen tot oever- loze discussies zal leiden.”