Scan to the future: van kentekenplaat tot straatmeubilair

donderdag 13 oktober 2016
timer 2 min
Bij parkeerbeheer worden zowel scanauto's als scanscooters ingezet. Hoewel de manier waarop en de kwaliteit verschilt, hebben beide middelen als doel het leveren van intelligente data aan de backoffice, zodat opvolging door handhaving mogelijk is en bij het opleggen van een boete voldoende bewijslast wordt geleverd om de boete te rechtvaardigen. Maar er zijn ook mogelijkheden buiten parkeerbeheer.

Mattias Rouw van Arvoo  is van mening dat de scanauto en de scanscooter en de data die ze verzamelen ook gebruikt kunnen worden voor andere doelen dan parkeerbeheer: “Panoramabeelden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het detecteren van vandalisme bij straatmeubilair en vuilnis op straat.” Die aanpak heeft verschillende voordelen: “De auto rijdt toch al en zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgerust met extra sensoren voor andere doeleinden op het gebied van veiligheid en milieu, zoals het meten van de luchtkwaliteit.” Die aanpak heeft ook een kostenvoordeel: “De scanauto en scanscooter komen nu volledig ten laste van de afdeling parkeerbeheer. Wanneer ze echter ook voor andere doeleinden worden ingezet kunnen die kosten worden gedeeld. En wordt de businesscase dus interessanter.”

 

Parkeerbeheer Congres


Tijdens de vakbeurs Verkeer & Mobiliteit & Parkeren in Houten vindt op 24 november 2016 het Parkeerbeheercongres plaats. Arvoo verzorgt op dit congres de sessie ‘Scan to the future: van kentekenplaat tot straatmeubilair’.


U kunt gratis aan dit congres gratis deelnemen en aansluitend de beurs bezoeken. Meer informatie en aanmelden: www.parkeerbeheercongres.nl 

 

Partner van het Parkeerbeheer Congres zijn Arvoo, Agendum, HR Groep en TMC

Scan to the future: van kentekenplaat tot straatmeubilair.