Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

dinsdag 24 maart 2020
timer 3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een regionale visie op parkeren op te stellen. Empaction levert hiervoor expertise en zal het proces te begeleiden.

Er zijn meerdere aanleidingen om dit onderwerp op regionaal niveau op te pakken. Allereerst komt vanuit landelijke analyse naar voren dat generieke regionale maatregelen als parkeerbeleid, P+R-voorzieningen en fors investeren in alternatieve modaliteiten, hoogwaardige OV-verbindingen én goede fietsroutes, potentie hebben voor verbetering van zowel de nationale als regionale bereikbaarheid. Echter, is de verwachting ook dat flankerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goede bereikbaarheid te garanderen. De gemeente Utrecht is op dit moment haar parkeerbeleid aan het actualiseren. De keuzes die de stad maakt in haar beleid, heeft invloed op de regio. Regionale afstemming om kansen en bedreigingen in beeld te brengen is wenselijk. Tot slot vragen parkeerterreinen als overstappunten in de regio om afstemming op het gebied van openbaar vervoer in de regio en de locaties waar de voorzieningen worden gerealiseerd. Met deze aanpak wordt deze afstemming vorm gegeven.

Stakeholders

De bevoegdheden om het parkeerbeleid vast te stellen liggen bij gemeenten. Maar de keuzes in dit beleid zijn van invloed op rijksdoelen, provinciale doelen en programmadoelen. Maar ook andere partijen hebben een rol en kennen bevoegdheden, zoals de provincie en Rijkswaterstaat met carpoolplaatsen en P+R-terreinen. Daarnaast beïnvloeden private partijen het speelveld met het aanbod van betaalde parkeerplaatsen en (gratis) parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers.

Afbakening

Parkeren speelt op drie geografische schaalniveaus, te weten:

  • In de stad, door actief beleid te voeren in groeikernen met parkeernormen voor nieuwe woningen en functies en door te knippen en knijpen in weginfrastructuur
  • Aan de randen van de stad, door op de juiste plekken P+R’s te ontwikkelen, bedoeld voor herkomst- en bestemmingsverkeer, zowel voor de dagelijkse forens, als voor de incidentele bezoeker
  • Verder van de stad af, op grotere afstand en dus op plekken waar je met het OV verder kunt reizen tot in het stedelijk gebied.

Aanpak

In het komende half jaar, de inventarisatiefase, worden drie pijlers opgepakt met als doel om met de regio een roadmap te definiëren om het onderwerp parkeren op regionale schaal op te pakken. Deze drie pijlers zijn:

- Draagvlak, ambitie en opgave regionale partners;
- Fundering met cijfers;
- Inventarisatie projecten met betrekking tot parkeervoorzieningen en het organiseren van natransport.

Na deze inventarisatiefase wordt de samenhang en de beoogde roadmap besproken en vervolgplannen gemaakt voor de strategische visie op parkeren. Naar verwachting vindt dat plaats in het vierde kwartaal van 2020.

Lees verder

Vertienvoudiging laadpalen in parkeergarages in 2025

4 mrt om 12:02 uur
Parkeerplatform Vexpan en staatssecretaris Van Veldhoven hebben afgesproken dat het aantal laadpunten in…
Lees verder »

Parkeren kan bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving

2 mrt om 09:59 uur
“Het inrichten van een gezonde en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker. Het zorgt ervoor dat gemeenten…
Lees verder »

EPA-congres uitgesteld tot 2022

2 mrt om 09:40 uur
De 20e editie van het EPA-congress zou dit jaar plaatsvinden, maar is uitgesteld tot 2022 vanwege de bijzondere…
Lees verder »

Schiphol Parking laat klanten via QR-code betalen

15 feb om 14:45 uur
In een pilot op luchthaven Schiphol kunnen kortparkeerders hun transacties voortaan via de QR-code op hun…
Lees verder »

P1 Eindhoven Airport wederom afgesloten na afvallen stuk beton

10 feb om 14:17 uur
Bij parkeergarage P1 van Eindhoven Airport is een stuk beton naar beneden gevallen. De garage is daarna tijdelijk…
Lees verder »

Contract voor realisatie energieneutrale parkeergarage Universiteit Utrecht

8 feb om 14:22 uur
Op het Utrecht Science Park start Continental Car Parks met de bouw van een energieneutrale parkeervoorziening…
Lees verder »

De do’s van deelmobiliteit

5 feb om 12:35 uur
In deze blog vertellen mobiliteitsadviseurs Paul van Loon en Roel Meijs van Empaction over de in hun ogen absolute…
Lees verder »

Parkeeruitspraak ACM: gemeente Hilversum speelde vals

2 feb om 10:26 uur
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de gemeente Hilversum op de vingers getikt. De gemeente hanteerde…
Lees verder »