Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

dinsdag 24 maart 2020
timer 3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een regionale visie op parkeren op te stellen. Empaction levert hiervoor expertise en zal het proces te begeleiden.

Er zijn meerdere aanleidingen om dit onderwerp op regionaal niveau op te pakken. Allereerst komt vanuit landelijke analyse naar voren dat generieke regionale maatregelen als parkeerbeleid, P+R-voorzieningen en fors investeren in alternatieve modaliteiten, hoogwaardige OV-verbindingen én goede fietsroutes, potentie hebben voor verbetering van zowel de nationale als regionale bereikbaarheid. Echter, is de verwachting ook dat flankerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goede bereikbaarheid te garanderen. De gemeente Utrecht is op dit moment haar parkeerbeleid aan het actualiseren. De keuzes die de stad maakt in haar beleid, heeft invloed op de regio. Regionale afstemming om kansen en bedreigingen in beeld te brengen is wenselijk. Tot slot vragen parkeerterreinen als overstappunten in de regio om afstemming op het gebied van openbaar vervoer in de regio en de locaties waar de voorzieningen worden gerealiseerd. Met deze aanpak wordt deze afstemming vorm gegeven.

Stakeholders

De bevoegdheden om het parkeerbeleid vast te stellen liggen bij gemeenten. Maar de keuzes in dit beleid zijn van invloed op rijksdoelen, provinciale doelen en programmadoelen. Maar ook andere partijen hebben een rol en kennen bevoegdheden, zoals de provincie en Rijkswaterstaat met carpoolplaatsen en P+R-terreinen. Daarnaast beïnvloeden private partijen het speelveld met het aanbod van betaalde parkeerplaatsen en (gratis) parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers.

Afbakening

Parkeren speelt op drie geografische schaalniveaus, te weten:

  • In de stad, door actief beleid te voeren in groeikernen met parkeernormen voor nieuwe woningen en functies en door te knippen en knijpen in weginfrastructuur
  • Aan de randen van de stad, door op de juiste plekken P+R’s te ontwikkelen, bedoeld voor herkomst- en bestemmingsverkeer, zowel voor de dagelijkse forens, als voor de incidentele bezoeker
  • Verder van de stad af, op grotere afstand en dus op plekken waar je met het OV verder kunt reizen tot in het stedelijk gebied.

Aanpak

In het komende half jaar, de inventarisatiefase, worden drie pijlers opgepakt met als doel om met de regio een roadmap te definiëren om het onderwerp parkeren op regionale schaal op te pakken. Deze drie pijlers zijn:

- Draagvlak, ambitie en opgave regionale partners;
- Fundering met cijfers;
- Inventarisatie projecten met betrekking tot parkeervoorzieningen en het organiseren van natransport.

Na deze inventarisatiefase wordt de samenhang en de beoogde roadmap besproken en vervolgplannen gemaakt voor de strategische visie op parkeren. Naar verwachting vindt dat plaats in het vierde kwartaal van 2020.

Lees verder

Gegarandeerd veilige parkeerdekken

21 jul om 16:19 uur
Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. Systemen…
Lees verder »

Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

20 jul om 15:06 uur
Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de…
Lees verder »

‘Door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut’

20 jul om 14:23 uur
Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen worden steeds meer een trend. Dat…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

8 jul om 15:58 uur
De hellingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam, waren ernstig beschadigd door…
Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van parkeren bij vastgoed

6 jul om 13:03 uur
Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. Dat geldt ook voor de…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes met ruim 37 procent gestegen

6 jul om 09:59 uur
De e-bike is populairder dan ooit, en deze trend zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooral het gemak…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

29 jun om 12:31 uur
De helingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de markthal in Rotterdam, waren hevig beschadigd door…
Lees verder »

Wegen en wegmarkeringen lijden onder extreme warmte

24 jun om 14:36 uur
Met de warmere zomertemperaturen hebben het wegdek en de wegmarkeringen het zwaar te verduren. Het is daarom…
Lees verder »