‘Veel vrije parkeerplaatsen bij sociale huurwoningen’

donderdag 16 december 2021
timer 3 min
Met een data-analyse voor woningcorporatie KleurrijkWonen onderzocht Peeter Windt in welke mate de parkeerbehoefte van de huurders aansluit op de parkeernorm. Wat blijkt? Rond de onderzochte gebieden met sociale huurwoningen zijn veel vrije parkeerplaatsen. “Bij vijf huurwoningen heb je bijna 10 parkeerplekken, terwijl vier of vijf voldoende zijn”, aldus Windt.

Windt is eigenaar van Marktonderzoekbureau Windtsnelheid. Voor woningcorporatie KleurrijkWonen bracht hij in zes gemeenten in Gelderland en Utrecht in kaart wat het autobezit is bij zo´n zeventienduizend sociale huurwoningen. “Door alle data van het RDW en verzamelde gezinsdata heb je een goed inzicht in wat het autobezit is. Daarnaast hebben we een aantal gebieden uitgelicht. Daar hebben we onder meer met de bewoners gesproken en tellingen gedaan. Ik doe wel vaker onderzoek voor de woningstichting. Zij hadden het vermoeden dat er te veel parkeerplaatsen waren rondom sociale huurwoningen. Ze willen aan hand van de uitkomsten kijken of er veranderingen aangebracht kunnen worden in de onderzochte gebieden, zoals meer groen in de wijk of ruimte om woningen te bouwen”, vertelt Windt. 
 
Aan de hand van de verzamelde data blijkt dat er veel vrije parkeerplekken zijn in de betreffende gemeenten. Windt: “uit de data komt naar voren dat er gemiddeld maar 0,75 auto’s per huishoudens zijn, terwijl bij veel wooncomplexen de norm 1.9 wordt gehanteerd. Bij vijf huurwoningen heb je dan bijna tien parkeerplekken, terwijl je eigenlijk er maar vier of vijf nodig bent. Dat is nogal groot verschil. We hebben daarnaast een methode ontwikkeld waarin we bewonersprofielen kunnen maken voor sociale huurwoningen. We kunnen dan ook kijken wat het autobezit is als je kijkt naar de verschillende profielen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen ouder dan 75 jaar of jonge gezinnen. Voor bepaalde profielen ligt het autobezit op 0,6 per huishouden of zelfs nog lager”, aldus Windt.  

‘Te hoge norm’

Bij woningcorporatie KleurrijkWonen kwamen de resultaten als een verassing. Ontwikkelmanager Gerard van Brakel zegt over de uitkomsten: “we wisten dat het autobezit laag was, maar een bezit onder de één hadden we niet verwacht.” Van Brakel vindt dat in de zes gemeenten de parkeernorm bij het sociale segment te hoog is. “Op basis van onze beleving en het rapport van Windt is dit dus bevestigd dat de normen, die variëren van 1,7 – 1,9 inclusief bezoekersparkeerplaatsen, te hoog ingezet worden. Uitponden van de woningen doen we mondjesmaat en pas na lange exploitatieperiode van meer dan vijftig jaar, dus er hoeft ook geen angst te zijn dat door verandering van het sociaal segment naar koopsegment het aantal auto’s en het gebruik van de parkeerplaatsen snel zal veranderen”, aldus Van Brakel. 

parkeernormen
Autobezit bij een woningencomplex in Tiel

 De woningcorporatie is inmiddels in gesprek met de gemeenten. De reacties op het onderzoek verschillen, zegt Van Brakel. “Ze nemen het ter kennisgeving aan en doen er niks mee of ze proberen een dialoog op te starten en zijn dan van mening dat de data niet compleet zijn omdat alle lease-auto’s en bedrijfsbusjes niet in het rapport meegenomen zijn. We hebben tot nu toe gesproken met de gemeente Culemborg en Tiel. Laatstgenoemde heeft de norm besproken voor een nieuwbouwproject, en hoewel ze open stonden voor de discussie, is de norm niet aangepast. Culemborg is momenteel bezig met een pilot in een gebied met parkeerhubs, zij maken dus even geen gebruik van onze gedane studie. Maar het gespreksonderwerp ligt wel op tafel.” 

Andere bestemming 

Als een gemeente bij het bepalen van de parkeernorm ook autobezit betrekt, kan overbodige parkeerruimte een betere bestemming krijgen, zo stelt Windt. “Een dergelijk onderzoek voor nieuwbouwappartementen in het centrum van Utrecht, resulteerde voor opdrachtgever Mitros-BPD in een parkeergarage die niet meer zo groot hoefde te zijn als aanvankelijk genormeerd. Dat scheelt aanzienlijk in de bouwkosten, zeker als het gaat om ondergrondse parkeergarages die erg duur zijn per vierkante meter. Ik heb voor mijn onderzoek ook gesproken met een aantal jongeren. Zij geven aan weinig te geven om de auto als statussymbool en hoeven dus helemaal geen parkeerplaats. Deze geluiden hoor ik ook steeds vaker, zeker in de grote steden. Dit soort zaken moeten worden meegenomen bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen.”  
 
Van Brakel hoopt met een goede dialoog de zes gemeenten te overtuigen dat de parkeernormen bij sociale huurwoningen omlaag kunnen. Daarnaast heeft de woningcorporatie in overweging om nog aanvullend onderzoek te doen.  

Fotobron: KleurrijkWonen