Verhoging administratiekosten financiële straffen

vrijdag 25 september 2015
timer 2 min
Met ingang van 1 januari 2016 worden de administratiekosten voor verwerking en inning van financiële straffen verhoogd van 7 euro naar 9 euro. Het gaat om verschillende straffen, zoals administratiefrechtelijke verkeersboetes en sancties die een strafrechtelijke grondslag hebben. Boetes met een strafrechtelijke grondslag zijn bijvoorbeeld de boetevonnissen die een rechter oplegt of een strafbeschikking die het OM en de politie uitvaardigen.

Dit blijkt uit de begroting 2016 die minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag presenteren. Uitgangspunt bij de heffing op de boete is dat de overtreder opdraait voor de kosten. Het huidige tarief van 7 euro is sinds 1 oktober 2012 van toepassing en is sindsdien niet gewijzigd, terwijl wel de kosten zijn gestegen.


De stijging van de kosten in de afgelopen jaren komt onder meer door investeringen van het ministerie in ICT en in de uitvoeringsketen, inflatie en doordat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) meer maatwerk levert met bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden van gespreide betalingen en een persoonsgerichte aanpak bij betalingsproblemen. Verder zijn administratieve taken van de politie in de verwerking van boetes overgeheveld naar het CJIB, zodat er meer blauw ingezet kan worden in de handhaving en voor noodhulp.
 

Het bedrag van 9 euro administratiekosten is als volgt opgebouwd:

€ 5,52 Personeelskosten
€ 2,53 Apparaatskosten
€ 0,59 Gerechtskosten
€ 0,36 Rente en afschrijving

Bron: Rijksoverheid.nl


 

Lees verder

Senior Consultant Parkeren en Stedelijke Mobiliteit

9 jun om 11:19 uur
Ecorys is een van de grootste advies- en onderzoeksorganisaties in Europa, gespecialiseerd in economische, sociale…
Lees verder »

Handreiking Parkeernormen helpt Gelderland bij realiseren woningbouw

9 jun om 11:16 uur
Passende parkeernormen dragen bij aan uiteenlopende beleidsambities, mits ze met voldoende maatwerk worden…
Lees verder »

Gemeente Helmond zet in op ondergronds parkeren

7 jun om 16:36 uur
De gemeente Helmond wil de binnenstad autoluw maken. Daarvoor worden diverse bovengrondse parkeerplaatsen…
Lees verder »

Bovengrondse parkeergarage in Arnhem weer veilig berijd- en beloopbaar

7 jun om 14:19 uur
Door hevige slijtage en externe (weers)invloeden, was na verloop van tijd de bovengrondse parkeergarage van het…
Lees verder »

Ondergrondse fietsenstalling biedt ruimte aan Leidseplein

28 mei om 10:57 uur
In het verleden struikelden bezoekers van het Leidseplein in Amsterdam soms over de fietsen en brommers. Dat is…
Lees verder »

Gezocht: Adviseur inkoop on- en off-street parkeersystemen

20 mei om 15:40 uur
Waar staan wij voor? Wij geloven dat we met parkeren impact hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid van een…
Lees verder »

StreetPlug: oplaadstation zonder vervuiling van het straatbeeld!

17 mei om 12:20 uur
StreetPlug levert een ondergronds laadstation. “Geen ondergrondse laadpaal, want een paal is boven de grond”, zegt…
Lees verder »

Vernieuwde fietsenstalling met eigen identiteit

12 mei om 10:44 uur
De oude vloerafwerking van de ondergrondse fietsenstalling op station Haarlem, was beschadigd en versleten en…
Lees verder »