Vialis ontvang gunning verbeteren leefbaarheid en doorstroming Almere

maandag 22 februari 2021

Vialis heeft de gunning ontvangen om de doorstroming en de leefbaarheid in de regio Almere te verbeteren. De gunning is voor meerdere jaren. Er wordt ingezet op innovatieve oplossingen. 

Speerpunt van de gunning is samenwerking om zo ambities op het vlak van smart mobility te realiseren. Met verkeersregelinstallaties en het verkeersmanagement platform verkeer.nu gaat Vialis, in nauwe samenwerking met de wegbeheerders, de doorstroming en de leefbaarheid optimaliseren. Vorig jaar startte Vialis al een pilot waarbij het verkeer geregeld wordt op basis van onder andere milieu-aspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit, stiktof en dergelijke. Deze pilot wordt uitgebreid. 

Ook worden nieuwe initiatieven ontplooid en uitgerold, bijvoorbeeld  voor het vliegveld en de Floriade die in 2022 de deuren zullen openen.