Op weg naar 0 verkeersslachtoffers - slimme data brengt de verkeersveiligheid in beeld

dinsdag 9 maart 2021

De EU streeft ernaar om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 0 in het jaar 2050. Verkeersveiligheid staat daarom hoog op de politieke agenda`s. Deze doelstelling moet worden bereikt met de uitvoer van een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken.

De verkeersveiligheiddata van Cyclomedia is een waardevolle eerste stap naar een veiligere omgeving. Met deze data worden de infrastructurele kenmerken per wegsegment van 50 meter geïnventariseerd. Op basis hiervan kan de verkeersveiligheid van elk wegsegment worden bepaald. Vervolgens kunnen de meest gevaarlijke situaties met hoge prioriteit worden aangepakt en kan er snel en efficiënt een verbeterslag gemaakt worden in de verkeersveiligheid.

Geheel in lijn met de kenmerken zoals opgesteld door het Kennisnetwerk SPV (Strategisch plan verkeersveiligheid) in opdracht van het ministerie van IenW, heeft Cyclomedia verschillende datasets ontwikkeld. Deze data levert meer inzicht in de bestaande situatie in relatie tot de verkeersveiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over de kwaliteit en de afmetingen van het
wegdek en of er wegscheidingen aanwezig zijn voor het splitsen van snel en langzaam verkeer.

De datasets worden gemaakt op basis van de beelden die Cyclomedia jaarlijks vastlegt van alle openbare wegen in Nederland.
Veel partijen hebben baat bij deze informatie, van beleidsmakers en adviesbureaus tot de ‘aanpassers’ van de buitenruimte en uiteindelijk natuurlijk de bewoners van de stad die zich veiliger voelen in het verkeer.

Lees verder

Fietsen draagt bij aan Green Deal

18 okt om 10:58 uur
Dat fietsen gezond is ligt voor de hand. Kiezen voor de fiets in plaats van de auto zorgt voor gezonde beweging,…
Lees verder »

Met kleine ingrepen naar verbeterde schoolroutes

4 okt om 12:05 uur
De scholen zijn weer begonnen! Aan het begin van elk schooljaar wordt er in de meeste gemeenten weer aandacht…
Lees verder »

Tien jaar Dutch Cycling Embassy

1 okt om 14:27 uur
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan presenteert Dutch Cycling Embassy de brochure 'ThinkBike Workshops:…
Lees verder »

Fiets en ITS: Fietsveiligheid verhogen door inzet slimme camera’s

30 sep om 10:16 uur
Verkeersveiligheid is al jaren een belangrijk thema. Steeds meer overheden, van Europees tot lokaal niveau, hebben…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes neemt toe

22 sep om 13:36 uur
Het aantal aangiftes van diefstal van elektrische fietsen nam in de eerste helft van dit jaar met 32 procent toe…
Lees verder »

Weinig werknemers reizen ná corona anders naar werk

22 sep om 13:09 uur
Toogethr heeft onderzoek gedaan naar het reisgedrag van en naar werk. De helft van de werknemers geeft aan…
Lees verder »

Kansen in Latijns-Amerika voor fiets

21 sep om 09:57 uur
Latijns-Amerikaanse steden kennen enkele van de meest overbelaste verkeersnetwerken in de wereld. Denk daarbij aan…
Lees verder »

‘Meer Fietsen = Meer Bomen’ tijdens Mobiliteitsweek Utrecht

15 sep om 12:50 uur
Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht (16 t/m 22 september) van de Provincie Utrecht organiseert de provincie op de…
Lees verder »