Weinig werknemers reizen ná corona anders naar werk

woensdag 22 september 2021

Toogethr heeft onderzoek gedaan naar het reisgedrag van en naar werk. De helft van de werknemers geeft aan behoefte te hebben aan meer vervoersmogelijkheden vanuit de werkgever. Opvallend is dat het reisgedrag nauwelijks is veranderd, ook niet door de coronapandemie. Veel werknemers willen de auto wel laten staan ten gunste van de e-bike, als de werkgever dit betaalt. De elektrische fiets in het mobiliteitspakket zou een uitkomst kunnen bieden: werknemers zijn dan bereid tot 30 km. woon-werk verkeer op de fiets te stappen, het draagt bij aan de vitaliteit, vermindert files en biedt dezelfde flexibiliteit als de auto. 

Opvallend is dat bijna alle respondenten (96%) niet anders zijn gaan reizen na het Coronavirus. Ondanks dat er meer thuis gewerkt wordt is de keuze van het vervoer gelijk gebleven. Toch blijkt uit dit onderzoek dat er wel andere behoeftes zijn: ruim een kwart is kritischer geworden over het reizen naar werk, waarvan het merendeel vrouwen. Werknemers willen meer mobiliteitsmogelijkheden aangeboden krijgen vanuit de werkgever (57%).

De vraag naar deelopties - auto, scooter of fiets - is opvallend laag (11%). Het is duidelijk wat het meest gewenst is: de elektrische fiets. Dit komt voort uit het feit dat werknemers de vrijheid willen om weg te gaan van werk wanneer ze willen (44%) en daarin niet afhankelijk zijn van beschikbaarheid. Daarnaast speelt het maken van duurzamere keuzes een belangrijke rol; een derde vindt dit belangrijk. Net als dagelijkse beweging, voor bijna driekwart van de medewerkers is dit een motivatie om de elektrische fiets te verkiezen boven de auto.

Mobiliteitsexpert Carlo van de Weijer (Director Smart Mobility) zegt het volgende over deze gedragsverandering: ‘’Ik zet in op een blijvende verschuiving van de auto naar de fiets en vooral vanuit het ov naar zowel auto als de fiets. Er liggen nog genoeg mogelijkheden om het potentieel van fiets te benutten, bijvoorbeeld door de komst van de elektrische fiets en de speed pedelec. Daarin moet je de mensen wel een duwtje geven om een bepaalde gedragsverandering teweeg te brengen. Maar eenmaal geprobeerd, realiseren ze zich wat voor geluk het geeft en houden ze er meestal aan vast. Met een paar kleine aanpassingen kunnen bedrijven de mobiliteit van hun werknemers voldoende sturen.’’

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat er door corona niet al teveel veranderd is aan onze mobiliteit, maar werknemers wel degelijk openstaan voor alternatieve, duurzamere manieren van reizen”, zegt Toogethr CEO Joost Bijlsma. “Wat daarbij opvalt is dat werknemers het initiatief voor een eventuele gedragsverandering wel voornamelijk bij hun werkgever neerleggen. Wanneer werkgevers dit daadwerkelijk als kans zien, kunnen ze hun mobiliteitsaanbod beter afstemmen op de behoeftes van hun werknemers. Vanuit dit onderzoek blijkt dat de elektrische fiets hier niet in mag ontbreken. Tegelijkertijd werken bedrijven aan het realiseren van gestelde duurzaamheidsdoelstellingen. Win-win zou ik zeggen.''

Download hier de factsheet met resultaten uit het onderzoek.

De resultaten zijn gebaseerd op kwantitatief onderzoek ‘Reizen van en naar je werk’ uitgevoerd onder 1000 medewerkers die naar kantoor zijn geweest. Onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel, in opdracht van Toogethr.