Blog: Nederland Fietsland!?

dinsdag 26 april 2022

De meeste steden in Nederland willen de bereikbaarheid en zeker de leefbaarheid van de binnensteden verhogen. Hierbij zetten ze in op actieve mobiliteit. Actieve mobiliteit is niet alleen goed voor de mensen die actief reizen, maar ook voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen in Nederland. Hiermee verminderen we de vervuiling door auto’s. Wandelaars en fietsers ademen namelijk maar heel weinig CO2 uit.

Om als Nederland een toonaangevend fietsland te blijven, zijn een aantal basisvoorzieningen nodig. Als we mensen willen overhalen om meer te gaan wandelen of de fiets te pakken, is het belangrijk dat ze zich minimaal even serieus genomen voelen als de automobilist. Dit wil zeggen dat ze even goed gefaciliteerd moeten worden of zelfs beter. Je wilt immers geen tweederangs reiziger zijn!

Voor automobilisten hebben we in Nederland de automatische aanwezigheidsdetectie bij verkeerslichten, Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s), parkeerbegeleiding en -verwijzing en goede verkeersinformatie. Voor fietsers en voetgangers zijn deze zaken meestal nog niet (goed) geregeld.

Kopenhagen als voorbeeld

Een fietsstad bij uitstek is het Deense Kopenhagen. Hier kunnen we van leren. In deze stad hebben ze brede fietspaden aangelegd en promoten ze die actief met de inzet van verschillende fietsmaatregelen. Kopenhagen heeft allerlei faciliteiten aangebracht om het comfort voor de fietsers te vergroten. Zo geven ze fietsers prioriteit bij verkeerslichten, vergroten ze het veiligheidsgevoel voor fietsers en voetgangers door inzet van dynamische openbare verlichting en hebben ze speciale fietsDRIP’s. Deze fietsDRIP’s geven de snelste route naar strategische locaties in de stad weer. Maar ze tonen ook vergelijkingen tussen de reistijden met de fiets en met de auto, die meestal in het voordeel van de fietsers uitvallen. Zo ontstaat sociale beïnvloeding, bijvoorbeeld bij bedrijven in gesprekken bij de koffieautomaat, waarin de fietsers de automobilisten vertellen dat ze die ochtend WEER sneller waren. Dat begint bij automobilisten na een paar keer toch een beetje te kriebelen. Het stimuleren van fietsen kan nog verder gaan door bij regen of voorspelde regen de fietsers prioriteit (meer en sneller groen) te geven bij verkeerslichten of zelfs altijd binnen bloktijden. Zo bevorder je het reisgemak en zorg je voor nog kortere reistijden.

"-"                                        "-"

Wat hebben we nog nodig

Om fietsers en voetgangers te informeren moet je wel beschikken over betrouwbare data van die doelgroepen. Minimaal is detectie nodig die voetgangers of fietsers kan herkennen. Voor de wat intelligentere faciliteiten zijn bovendien tellingen van aantallen, snelheden, reistijden en herkomst-bestemmingsdata vereist. Hierin is het aanbod nog beperkt. Met sensoren en AI-oplossingen worden de eerste stappen gezet om actieve mobiliteit te ondersteunen en te stimuleren.

Laten we proberen om met z’n allen de actieve mobiliteit te faciliteren, zodat meer mensen gaan wandelen of de fiets pakken. Zo dragen we bij aan een schonere, leefbare en gezonde stad en worden we weer Nederland fietsland!


Meer informatie op Technolution.com