Data top 15, en dan?

maandag 12 april 2021

De Data top 15 is een term die momenteel veelvuldig de revue passeert bij onder andere gemeenten en andere wegbeheerders. Het programma ‘Digitalisering Overheden’ is de basis van de Data top 15, zodat alle overheden in 2023 digitaal op orde zijn. Deze digitale gegevens, van onder andere mobiliteit, kunnen bijdragen aan grotere vraagstukken, zoals verduurzaming en de mobiliteitstransitie. Het doel is om in 2023 al deze data voor 90% compleet te hebben. Het op orde maken van de 15 data-items is een tijdrovend proces, waarbij ondersteuning soms noodzakelijk blijkt.

Een belangrijk onderdeel binnen de Data top 15 is data op het gebied van parkeren. Bureau de Groot Volker is hierin gespecialiseerd en voert al ruim zeven jaar parkeeronderzoeken uit met behulp van ANPR-scanauto’s. Met deze scanauto’s kunnen onder andere statische parkeerdata, dynamische parkeerdata en bordendata worden vastgelegd. Bureau de Groot Volker heeft hier allerlei processen omheen ontwikkeld om enorme hoeveelheden data op de juiste manier te verzamelen en te verwerken. Zo wordt op een geautomatiseerde wijze de parkeercapaciteit, parkeerregimes, parkeerdruk en parkeermotieven in een databestand verwerkt. Ook kan een databestand gegenereerd worden, waarbij de parkeercapaciteit binnen een plaats of gemeente op parkeervakniveau gedigitaliseerd wordt. Voor een correcte manier van handhaven met scanauto’s, wat zeer waarschijnlijk in de toekomst vaker gerealiseerd gaat worden, is een dergelijk databestand noodzakelijk. Het leggen van een gedegen basis is van groot belang om periodiek actuele data te kunnen blijven verzamelen, hierdoor is er namelijk een optimale vergelijking mogelijk. Het onderwerp parkeren is inherent aan een continu proces van verandering. Met het eenmalig verzamelen van de data zijn we er dus nog niet.

Als alle data op orde is, wat gaat er dan met deze data gebeuren? Eigenlijk komt hier pas het meest interessante onderdeel aan de orde: de analyse en interpretatie van deze enorme hoeveelheid aan data. Er moet voorkomen worden dat data wordt verzameld om het verzamelen. Om grote hoeveelheden mobiliteitsdata te kunnen interpreteren is expertise, capaciteit en verkeerskundige kennis noodzakelijk. Onze specialisatie reikt verder dan alleen het verzamelen van parkeerdata. Bureau de Groot Volker beschikt over een team van onder andere verkeerskundigen, planologen en data-specialisten om deze enorme hoeveelheid data ook te kunnen vertalen naar allerlei adviezen.

Met de data top 15 wordt de eerste stap in de goede richting gezet. Bureau de Groot Volker kan  ondersteunen om deze waardevolle stap ook daadwerkelijk vanuit verkeerskundig oogpunt goed  te benutten.

-

Lees verder

Gegarandeerd veilige parkeerdekken

21 jul om 16:19 uur
Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. Systemen…
Lees verder »

Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

20 jul om 15:06 uur
Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de…
Lees verder »

‘Door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut’

20 jul om 14:23 uur
Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen worden steeds meer een trend. Dat…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

8 jul om 15:58 uur
De hellingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam, waren ernstig beschadigd door…
Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van parkeren bij vastgoed

6 jul om 13:03 uur
Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. Dat geldt ook voor de…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes met ruim 37 procent gestegen

6 jul om 09:59 uur
De e-bike is populairder dan ooit, en deze trend zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooral het gemak…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

29 jun om 12:31 uur
De helingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de markthal in Rotterdam, waren hevig beschadigd door…
Lees verder »

Wegen en wegmarkeringen lijden onder extreme warmte

24 jun om 14:36 uur
Met de warmere zomertemperaturen hebben het wegdek en de wegmarkeringen het zwaar te verduren. Het is daarom…
Lees verder »