"Slimme digitale regie transformeert openbare ruimte in steden

vrijdag 3 mei 2024

In de snel veranderende wereld van verstedelijking en bouwopgaven, is de openbare ruimte van een stad een belangrijk element. Steden willen voldoen aan de groeiende behoeften van haar inwoners en evolueren naar een efficiënte, duurzame en leefbare omgeving. Slimme digitale regie gaat hierbij een belangrijke rol vervullen.

We zitten in de wurggreep genaamd verstedelijking. Het aantal inwoners groeit, waardoor de openbare ruimte onder druk komt te staan. De inwoners hebben grote behoefte aan mobiliteit, maar door die mobiliteitsbehoefte komen ook meer auto’s de stad in. En door de toename van de auto’s, blijft er weer minder openbare ruimte over voor andere doeleinden.

Momenteel zetten steden al in op autoluwe centra en passen zij hun verkeersmanagement strategieën aan van doorstroming naar milieuvriendelijkheid en leefbaarheid. Om dit in goede banen te leiden heb je inzicht, overzicht en de mogelijkheid tot ingrijpen nodig, zogenaamde slimme digitale regie. Het gaat immers om meer dan het aanpassen van verkeersmanagement.

Denk aan het heroverwegen van het gebruik van openbare ruimtes. Straten en pleinen kunnen zo ontworpen worden dat ze multifunctioneel zijn en rekening houden met de behoeften van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gedeelde mobiliteitsdiensten. Hierbij kan vanzelfsprekend rekening worden gehouden met het prioriteitsprincipe van STOMP (Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privéauto).

Zelf maak ik deel uit van het project DRO-DMI (Digitale Regie op de openbare ruimte onder het programma van Dutch Metropolitan Innovations). Wij komen tot de ontdekking dat er sprake is van een complex systeem, waarbij rekening gehouden moet worden met veel verschillende factoren. Het risico bestaat dat de maatregelen elkaar tegenwerken en in conflict zijn. Autoluwe gebieden zijn bijvoorbeeld prima, maar autovrije gebieden kunnen weer tot ongelijkheid en vrijheidsbeperking leiden voor “kwetsbare” in onze samenleving. Hierdoor wordt de inclusiviteit beperkt. Ik geloof dat de toekomst vraagt om maatregelen zoals het bevorderen van multimodaliteit op basis van voorspellingen, intelligente toegang, curb management en slim omgaan met parkeren en laden. Een breed pallet aan mogelijkheden die gecoördineerd moet worden door een digitale regiefunctie. Noem het de “Regisseur” of “Load Balancer”.

Deze regisseur moet alle mogelijke maatregelen coördineren over tijd en ruimte heen en zorgt voor een zekere balans. Disbalans in gebieden dient zo veel mogelijk te worden voorkomen. Want een disbalans herstellen kost tijd. 

Samengevat is digitale regie op de openbare ruimte een complexe puzzel, die we gezamenlijk kunnen oplossen en die voor zowel inwoners als voor bezoekers van de steden een betere leefbare situatie creëert. Wat is voor jou de optimale situatie?