Bikenomics: de economische en maatschappelijke waarde van fietsen

maandag 5 juli 2021

Fietsen houdt onze steden aantrekkelijk en bereikbaar en biedt oplossingen voor uitdagingen als duurzaamheid, luchtkwaliteit en gezondheid. Iedereen begrijpt dit, maar toch worden fietsinvesteringen niet altijd als vanzelfsprekend gezien. Met bikenomics laten wij zien dat een fietsproject niet alleen geld kost, maar ook iets oplevert.

Economisch denken toegepast op de fiets

De term bikenomics duidt op economisch denken toegepast op fietsen. Met bikenomics onderzoeken we wat fietsen de economie en maatschappij oplevert door de effecten van fietsen (ten opzichte van andere mobiliteitsvormen) op een rij te zetten, vervolgens te beoordelen en daar uiteindelijk een monetaire waarde aan toe te kennen. Op die manier worden de verschillende effecten vergeleken onder één noemer: euro’s.

De waarde van fietsen

De waarde van fietsen is omvangrijk waarbij een groot deel van de samenleving profiteert. Zo draagt fietsen door de lichaamsbeweging bij aan het voorkomen van diabetes en hart- en vaatziekten en vermindert het de belasting van het zorgstelsel en het ziekteverzuim. Ook verhoogt fietsen de arbeidsproductiviteit: een kilometervergoeding is daarmee een interessante investering voor een werkgever. Bovendien voorkomt de keuze om te fietsen en het laten staan van de auto schadelijke emissies die een last voor de samenleving vormen, omdat ze bijdragen aan lokale luchtverontreiniging en klimaatverandering. Ten slotte een niet te vergeten effect: fietsen vermindert congestie in en tussen steden en leidt in veel gevallen tot collectieve tijdswinst. In economische termen is dit zeer waardevol.

-

De waarde van actieve mobiliteit in Rotterdam

Een voorbeeld om te zien hoe bikenomics werkt: Rotterdam. We rekenden met een toekomstscenario waarin actieve mobiliteit (fietsen én lopen) toeneemt: het aandeel fietskilometers in de modal split neemt toe van 7 naar 12 procent en het aandeel loopkilometers van 3 naar 5 procent. Is zo’n toekomstscenario het nastreven waard? Met bikenomics brachten we de effecten van het Rotterdamse toekomstscenario in beeld. We presenteren hiervan een selectie. Zo zou extra fietsen en lopen een besparing van jaarlijks 19 miljoen euro opleveren in de vorm van minder uitstoot van schadelijke stoffen en geluid. Stel: de fietsers fietsen ook nog eens een kilometer per uur sneller, bijvoorbeeld vanwege kortere wachttijden op kruispunten, dan zou dit gewaardeerd worden op ruim 26 miljoen euro per jaar. En tot slot leidt actieve mobiliteit tot een belangrijk gezondheidseffect: in het toekomstscenario zijn de maatschappelijke baten van alleen al minder diabetespatiënten 13 miljoen euro op jaarbasis.

Bovenstaande effecten - en nog veel meer - dragen bij aan een aantrekkelijke, duurzame en gezonde samenleving. Het laat zien dat ‘fietsen’ niet alleen zeer gunstig is voor fietsers, maar ook voor automobilisten, werkgevers én de economie. Kortom: voor vrijwel de hele samenleving. Bikenomics maakt daarmee de economische en maatschappelijke voordelen van fietsen tastbaar en toont aan dat deze niet verwaarloosbaar hoeven te zijn. Wilt u meer weten over bikenomics? Meer voorbeelden vindt u op de website van Decisio.

 

-

Lees verder

Diefstal van e-bikes neemt toe

22 sep om 13:36 uur
Het aantal aangiftes van diefstal van elektrische fietsen nam in de eerste helft van dit jaar met 32 procent toe…
Lees verder »

Weinig werknemers reizen ná corona anders naar werk

22 sep om 13:09 uur
Toogethr heeft onderzoek gedaan naar het reisgedrag van en naar werk. De helft van de werknemers geeft aan…
Lees verder »

Kansen in Latijns-Amerika voor fiets

21 sep om 09:57 uur
Latijns-Amerikaanse steden kennen enkele van de meest overbelaste verkeersnetwerken in de wereld. Denk daarbij aan…
Lees verder »

‘Meer Fietsen = Meer Bomen’ tijdens Mobiliteitsweek Utrecht

15 sep om 12:50 uur
Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht (16 t/m 22 september) van de Provincie Utrecht organiseert de provincie op de…
Lees verder »

F1-bezoekers Zandvoort omarmen elektrische fiets

14 sep om 13:56 uur
Tijdens het Formule-1-weekend in Zandvoort werd gevreesd voor grote verkeerschaos, maar uiteindelijk kwamen…
Lees verder »

Kwaliteitssprong fietsparkeren; uit én thuis!

7 sep om 09:19 uur
Een fietsenstalling kan een fietsnetwerk of herontwikkeling maken maar ook breken. Je kunt nog zo’n mooie (snel)…
Lees verder »

Fietsenstalling ov-knooppunt Capelsebrug flink uitgebreid

3 sep om 09:20 uur
De fietsenstalling bij het bus- en metrostation Capelsebrug is flink uitgebreid. Vanaf september zijn er in 430…
Lees verder »

Campagne over het nut van de fietsspiegel

27 jul om 09:37 uur
Fietsen houdt mensen gezond en vitaal, dat geldt vooral voor senioren. Daarom moeten ouderen zich veilig voelen op…
Lees verder »