Met kleine ingrepen naar verbeterde schoolroutes

maandag 4 oktober 2021

De scholen zijn weer begonnen! Aan het begin van elk schooljaar wordt er in de meeste gemeenten weer aandacht besteed aan alle scholieren die zich weer in het verkeer mengen. Eerder dit jaar deed Loendersloot Groep onderzoek naar de veiligheid van bestaande schoolroutes in in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De rapportage geeft inzicht bij welke knelpunten er door middel van kleine ingrepen de veiligheid kan worden verbeterd.

Door: Frits de Haan

Belangrijk om mee te beginnen is dat dit een onderzoek was naar schoolfietsroutes naar middelbare scholen. De focus lag dus op routes waar scholieren zelfstandig fietsen. Straten in wijken in de directe omgeving rond basisscholen, waar kinderen vaak met ouders fietsen, zijn niet meegenomen. Dit omdat de opdrachtgever constateerde dat verkeersslachtoffers vooral kinderen zijn, die op weg zijn van of naar hun middelbare school.

Vierhonderd routes

We zijn het onderzoek gestart met het in kaart brengen van de schoolfietsroutes voor de hele Groene Metropoolregio die het meeste gebruikt worden door scholieren. Met alle woonkernen, middelbare scholen en een maximale fietstijd van 45 minuten als uitgangspunt kwamen we op ruim 400 mogelijke schoolroutes. Door onder meer het wegfilteren van overlappingen kwamen we tot ongeveer 100 relevante routes die zijn onderzocht.

Beoordeling

Voor de beoordeling van de routes gebruikten we indicatoren zoals die zijn opgesteld door het kennisnetwerk SPV voor 2030. Denk aan breedte, verlichting, obstakels en oversteeksituaties. Uiteraard is het routetype ook van belang. Bestaat de route uit vrijliggende fietspad, fietsstroken of fietsstraten of een combinatie ervan? En hoe zijn de oversteekvoorzieningen vormgegeven? En hoe ziet de omgeving van de fietsroute er uit? Allemaal factoren die de verkeersveiligheid van een schoolfietsroute kunnen beïnvloeden.

Rotondes blijken knelpunten

Natuurlijk hebben we met een vergrootglas gekeken naar locaties waar daadwerkelijk ongelukken gebeurd zijn met scholieren. Daarnaast zijn alle gemeenten en de Fietsersbond gevraagd om meldingen van verkeersonveilige situaties aan te leveren. Zo ontstond een goed overzicht van ongevalslocaties en locaties waar er gevoelsmatig iets mis is met de verkeersveiligheid.

We kwamen tot elf routedelen en elf kruispunten waar we nader onderzoek naar hebben gedaan. Zo bleek bijvoorbeeld dat knelpunten vaak rotondes betreffen, terwijl rotondes in de regel verkeersveiliger zijn dan andere kruispunttypen. Enkele knelpunten kunnen met kleine ingrepen veiliger worden gemaakt, bij andere zijn grotere interventies nodig.

Nergens acuut onveilig

Wat opviel is dat de meeste knelpunten binnen de bebouwde kom liggen. Verder komt het vaak voor dat fietsvoorzieningen aan de smalle kant zijn en ontbreekt de verlichting regelmatig. Ook worden obstakels (zoals paaltjes) niet altijd goed aangekondigd. Tegelijk hebben we nergens een acuut onveilige situatie kunnen constateren die per direct aangepakt zou moeten worden.

Het is nu aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen om aan het onderzoek een vervolg te geven. Hierbij kun je denken aan het opstellen van concrete verbetervoorstellen voor knelpunten, maar ook aan nader onderzoek naar de impact van het fietsgedrag van scholieren op de (beleving van) verkeersveiligheid. Immers, de verwachting is dat het fietsgedrag misschien nog wel bepalender is voor verkeersonveiligheid dan de bestaande fietsinfrastructuur.

Frits de Haan is adviseur mobiliteit bij Loendersloot Groep. Aarzel niet om contact op te nemen!

fietsroutes voor scholieren
fiets

Lees verder

Fietsen draagt bij aan Green Deal

18 okt om 10:58 uur
Dat fietsen gezond is ligt voor de hand. Kiezen voor de fiets in plaats van de auto zorgt voor gezonde beweging,…
Lees verder »

Tien jaar Dutch Cycling Embassy

1 okt om 14:27 uur
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan presenteert Dutch Cycling Embassy de brochure 'ThinkBike Workshops:…
Lees verder »

Fiets en ITS: Fietsveiligheid verhogen door inzet slimme camera’s

30 sep om 10:16 uur
Verkeersveiligheid is al jaren een belangrijk thema. Steeds meer overheden, van Europees tot lokaal niveau, hebben…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes neemt toe

22 sep om 13:36 uur
Het aantal aangiftes van diefstal van elektrische fietsen nam in de eerste helft van dit jaar met 32 procent toe…
Lees verder »

Weinig werknemers reizen ná corona anders naar werk

22 sep om 13:09 uur
Toogethr heeft onderzoek gedaan naar het reisgedrag van en naar werk. De helft van de werknemers geeft aan…
Lees verder »

Kansen in Latijns-Amerika voor fiets

21 sep om 09:57 uur
Latijns-Amerikaanse steden kennen enkele van de meest overbelaste verkeersnetwerken in de wereld. Denk daarbij aan…
Lees verder »

‘Meer Fietsen = Meer Bomen’ tijdens Mobiliteitsweek Utrecht

15 sep om 12:50 uur
Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht (16 t/m 22 september) van de Provincie Utrecht organiseert de provincie op de…
Lees verder »

F1-bezoekers Zandvoort omarmen elektrische fiets

14 sep om 13:56 uur
Tijdens het Formule-1-weekend in Zandvoort werd gevreesd voor grote verkeerschaos, maar uiteindelijk kwamen…
Lees verder »