Moeten gemeenten betaald parkeren tijdelijk afschaffen?

dinsdag 31 maart 2020

Je kon er op wachten: de vraag of in verband met de coronacrisis het betaald parkeren niet even kan worden afgeschaft.

Door: Empaction

In Lelystad vraagt de ondernemersvereniging erom in verband met de teruggelopen inkomsten. In Meppel is het argument de kans op besmetting bij de parkeerautomaat. Wageningen wil de BOA’s vrijmaken voor coron-gerelateerde activiteiten en in Amsterdam en Rotterdam biedt men alleen gratis parkeren aan voor de zorgverleners. De lijst met steden waar betaald parkeren tijdelijk afgeschaft wordt, of de discussie daarover gevoerd wordt, groeit met de dag. 

Paradox

Alle argumenten, voor en tegen, zijn valide. Maar ook onderuit te halen. Als er ooit een argument is geweest om het wel te doen, dan is het nu. Er is noodgedwongen (#blijfthuis) in geen enkel centrum een bovenmatige parkeerdruk door bezoekers, hooguit door bewoners (#blijfthuis). Waarom dan aan bezoekers nog geld vragen? Maar de reden kan niet zijn om meer bezoekers te trekken (#blijfthuis). Dus is er eigenlijk geen argument om het wel te doen. Wat een paradox!

De reden om betaald parkeren tijdelijk af te schaffen heeft dus niet zozeer te maken met parkeerregulering, maar ligt meer op het vlak van sympathie tonen met bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben. En dat is juist in deze tijden van crisis een heel valide argument. 

Tijdelijk kan definitief blijken te zijn

Als een gemeente zo’n gebaar wil maken, dan is er nog wel een onderwerp dat aan de voorkant aandacht verdient. Wanneer zetten we parkeerregulering weer aan en in welke vorm? Dankzij de tijdelijke steunmaatregelen van de overheid is het economisch belang van de middenstand na de crisis waarschijnlijk groter dan dat het nu is.

In Meppel is al een petitie gestart om betaald parkeren maar meteen definitief af te schaffen. En de verwachting is dat veel gemeenten zullen volgen. De financiële gevolgen van het tijdelijk afschaffen in geval van lege straten zijn goed te overzien, maar definitief afschaffen is een ander verhaal. En zeker in tijden dat het sociaal domein al zo’n grote claim legt op de gemeentelijke begroting.

Hoe kunnen we tegelijkertijd én de middenstand helpen én het centrum bereikbaar houden én de begroting in balans laten? Iedere gemeente die overweegt betaald parkeren tijdelijk af te schaffen moet eigenlijk eerst een antwoord bedenken op deze vraag, want tijdelijk kan zomaar definitief blijken te zijn.

Maatwerk

Ieder probleem is oplosbaar. Waarom? Als een probleem niet oplosbaar is, is het een feit en kunnen we niets anders doen dan ons er bij neerleggen. Het al dan niet afschaffen van betaald parkeren is een probleem en geen feit. Beantwoording van de vraag ‘Hoe dan?’ is altijd maatwerk. 

Wilt u naar aanleiding van deze blog meer weten? Neem dan contact op met Empaction via telefoonnummer: 040-213 78 80, of stuur een mail naar: info@empaction.nl. U kunt ook gebruikmaken van ons gratis telefonisch spreekuur, van maandag 30 maart tot en met donderdag 2 april, tussen 9:00 en 10:00 uur. 

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »