Rotterdam pakt overlast deelvervoer aan

dinsdag 5 oktober 2021

Door het eenvoudige en flexibele gebruik, zijn deeltweewielers een vervoersmiddel waar veel Rotterdammers zich mee verplaatsen. De Rotterdammers hebben de afgelopen jaren echter ook de negatieve gevolgen van deelmobiliteit ervaren. De ruimte in de stad is schaars en voertuigen worden soms op ongewenste plekken achtergelaten zoals in het openbaar groen of in looproutes op het trottoir.

Door Walther Ploos van Amstel

Ook constateert de gemeente op sommige locaties ophoping van voertuigen, dat er soms weinig onderhoud aan voertuigen wordt gepleegd en dat er niet altijd voldoende herverdeling van te lang stilstaande voertuigen naar andere locaties plaatsvond. Door het actualiseren van het beleid streeft de gemeente Rotterdam ernaar de mobiliteitstransitie in Rotterdam verder te versnellen en overlast te voorkomen.

Toekomst

Momenteel zijn deeltweewielers nog geen vervoermiddel voor de dagelijkse verplaatsingen en ook ziet de gemeente dat een grote groep Rotterdammers (nog) geen gebruikmaakt van het alternatief. Door het actualiseren van het beleid streeft Rotterdam ernaar de mobiliteitstransitie verder te versnellen en overlast te voorkomen. In 2025 moeten deeltweewielers een significant onderdeel uitmaken van de Rotterdamse mobiliteitsmix en een volwaardig vervoermiddel zijn waar iedereen zich mee verplaatst door de stad.

De gemeente Rotterdam heeft een leerzame evaluatie gedaan van de uitgangspunten uit de Beleidsaanpak 2019 en de Nota vergunning deelmobiliteit 2019. Dit zijn niet meer actueel, en daarom heeft de gemeente het beleid geactualiseerd:

  • Er komt meer ruimte voor deeltweewielers in de openbare ruimte met (fiets)parkeervakken. Daarmee komt een einde aan het ‘free floating’-concept. Een systeem waarbij er specifieke locaties zijn waar het voertuig gehuurd of achtergelaten kan worden is een back-to-many-systeem. Er komen geen vaste dockingstations bij in de openbare ruimte.
  • Een betere toepassing van geofencing.
  • De gemeente Rotterdam gaat zelf handhaven en bekeuren op deelscooters om overlast te voorkomen. Rotterdammers kun foutgeparkeerde fietsen en scooters gewoon bij de gemeenten melden. Er komt een app om overlast van deelfietsen en -scooters te melden.
  • De gemeente gaat sturen op kwaliteit bij nieuwe aanbieders.
  • De gemeente gaat kleinschalige experimenten opzetten om te onderzoeken in hoeverre deeltweewielers bijdragen om vervoersarmoede te reduceren.

Daarnaast streeft Rotterdam naar een diversiteit aan aanbieders, deelsystemen en aanbod, voortzetting van de samenwerking met private (aanbieders) en publieke (overheden) partners, versterken van ketenmobiliteit en mobiliteitshubs en het stimuleren van interoperabiliteit en data delen. Rotterdam wil flexibiliteit behouden in deeltweewielerbeleid (blijven monitoren, jaarrapportages en evaluaties, beleid actualiseren in 2024).

Andere gemeenten

Op 22 september was er een kennisbijeenkomst met gemeenten over de toekomst van deeltweewielers. Gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Groningen zit bovenop het dossier en sturen actie bij in vergunningen, zones, aansluiting op openbaar vervoer en de aanpak van overlast.

De felgroene deelscooters van GO Sharing verdwijnen per 30 september alsnog uit Groningen. Het bedrijf had al geen vergunning meer om de scooters vanuit de openbare ruimte te verhuren, maar deed nog een proef met goedkopere verhuur vanaf particuliere terreinen. Die proef blijkt niet het gewenste effect te hebben opgeleverd.

De gemeente Utrecht, die in oktober begint met deelscooters, is het buitenbeentje; deelscooters krijgen alle ruimte in de overvolle stad. De lessen van steden nationaal en internationaal zijn daar nog niet doorgedrongen. De gemeente gaat voor ‘free floating’ en laat de handhaving over aan de aanbieders. Ik ben benieuwd hoe dat straks gaat!