Aantal elektrische deelauto’s meer dan verdubbeld in 2021

dinsdag 2 november 2021

Het aantal elektrische deelauto’s is het afgelopen jaar ruim verdubbeld. In maart 2020 telde Nederland nog 5.200 elektrische deelauto’s; in maart 2021 waren dat er 11.500. Ook andere vormen van autodelen nemen toe in populariteit. Dat blijkt uit cijfers van CROW-KpVV.

Elektrisch autodelen in Nederland groeit dus snel en dat is goed nieuws voor het klimaat en de schone lucht in de stad. Van de 87.825 deelauto’s in Nederland rijdt ongeveer 13% elektrisch (volledig elektrisch en hybride). Ter vergelijking: zo’n 3,1 procent van alle auto’s in Nederland rijdt elektrisch.
 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Weyenberg noemt de cijfers goed nieuws: “Autodelen zit in de lift en dat is mooi. Het helpt voor het klimaat, schonere lucht en beter gebruik van de publieke ruimte. Bovendien is autodelen voor veel mensen ook een betaalbaar alternatief voor een eigen auto of tweede auto. En als dat elektrisch is, worden de voordelen alleen maar groter.” 

Groei op alle vlakken

De groei van het aantal elektrische deelauto’s komt door meerdere redenen. Zo zijn free-floating deelauto’s (waarbij de deelauto wordt achtergelaten op de plaats van bestemming) inmiddels bijna allemaal elektrisch. Dat geldt ook voor de roundtrip-deelauto’s (na gebruik op dezelfde plek terugzetten) zonder vaste standplaats (homezone-based-variant). Bij de andere variant van roundtrip carsharing (station-based) en bij business carsharing (zakelijke deelauto's) komt de elektrificatie van het wagenpark nu op gang.
 
Uit het onderzoek blijkt dat de aanleg van laadpalen bij de deelautostandplaatsen vertragend kan werken. Het realiseren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte kost tijd en vraagt daarom extra planning van aanbieders van deelauto’s in Nederland.
 

Groei autodelen versnelt

Nederland beschikt in het voorjaar van 2021 over 87.000 deelauto’s. In een jaar tijd zijn er ruim 13.000 deelauto’s bijgekomen. De landelijke groei van het aantal deelauto’s blijft doorzetten en versnelt zelfs. Bij alle vormen is in 2020 het aanbod gegroeid. De vorm van autodelen met de meeste deelauto’s is peer-to-peer carsharing, waarbij je een deelauto huurt van een particulier. Van de andere vormen groeide business carsharing het snelst, gevolgd door roundtrip carsharing. Daarna volgen community-based carsharing (een vaste groep mensen gebruikt één of meerdere deelauto’s in een gesloten pool) en free-floating carsharing.

Gemeente Utrecht koploper in aantal deelauto’s per 100.000 inwoners

Evenals voorgaande jaren heeft de gemeente Utrecht de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners en voert Amsterdam de lijst aan van gemeenten met de meeste deelauto’s. Dat autodelen in populariteit toeneemt, is te zien aan de verschuivingen in het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. Rijswijk (vorig jaar nummer 3) breidde zijn deelautopark uit naar 993 deelauto’s per 100.000 inwoners en daalde daarmee naar plaats 5. Amstelveen (net als Amersfoort één van de deelnemers aan de City Deal elektrische deelmobiliteit, plek 9) en Zeist (10) hebben de plaats ingenomen van Ameland en Ouder-Amstel.

Top 10 absolute groei deelauto’s

Gemeenten die al een groot aanbod deelauto’s hadden, groeien het hardst. Opvallend is dat Amsterdam met 4017 nieuwe deelauto’s dit jaar ruim twee keer zoveel deelauto’s heeft toegevoegd als nummer 2 Rotterdam (1896). De enige nieuwkomer in de top 10 van absolute groeiers is Breda (263), dat de plek van Rijswijk inneemt in de top 10. Amstelveen haalde de top 10 net niet; in 2020 bood de gemeente 200 nieuwe deelauto’s aan. Dit is er één minder dan nummer 10 Eindhoven (201).

Green Deal Autodelen II

De gemeenten die participeerden in het programma Green Deal Autodelen II lieten een stabiele groei zien van 2015 tot 2019. Hierna nam de populariteit van het autodelen sterk toe, met name in de Green Dealgemeenten: Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle, alsmede de provincie Drenthe, de vervoerregio Amsterdam en de RMO-regio (Noord-Limburg). De grotere stijging in de Green Dealgemeenten is vermoedelijk te verklaren uit het sterk stimuleren van autodelen de afgelopen jaren.

971.000 autodelers

Na de Green Deal I is per oktober 2018 de Green Deal II van start gegaan, die in oktober 2021 afliep. Een van de doelen is een groei tot 100.000 deelauto’s in 2021 en 700.000 gebruikers van deelauto’s. Het doel van 700.000 gebruikers is al in het voorjaar van 2020 behaald. In maart 2021 waren er 971.000 autodelers. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 2017 en ruim twee keer zoveel als in 2018, bij de start van de tweede Green Deal Autodelen. Het aantal deelauto’s neemt steeds sneller toe, maar het streefdoel van 100.000 deelauto’s in 2021 lijkt niet gehaald te worden. De Green Dealpartners hechten meer belang aan gebruikers dan aantallen deelauto’s. Dat de gebruikersdoelen overtroffen zijn, is dan ook goed nieuws.

Gebruik in afgelopen drie jaar

In een recente publicatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is vooral gekeken naar de mensen die daadwerkelijk een deelauto hebben gebruikt. Het KiM maakt een inschatting van de mensen die in de afgelopen drie jaar gebruik hebben gemaakt van een deelauto via een commerciële aanbieder (business to consumer) of via een particulier (peer-to-peer). Dat is ongeveer 2% van de Nederlanders met een rijbewijs, wat neerkomt op ongeveer 200.000 mensen. CROW-KpVV onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om de data over het gebruik van deelauto’s beter te ontsluiten in samenwerking met enkele aanbieders en gemeenten.

Aantal elektrische deelauto’s meer dan verdubbeld in 2021