Autodeel Awards 2021 naar Gemeentes Rotterdam en Hollands Kroon en voetbalclub Wolfaartsdijk

dinsdag 16 november 2021

Maandag 15 november zijn voor de zesde keer de Autodeel Awards uitgereikt. In samenwerking met CROW en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kende Natuur & Milieu dit keer awards toe aan de gemeentes Rotterdam en Hollands Kroon en voetbalvereniging Wolfaartsdijk.

De awards werden uitgereikt tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Den Haag door de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kees van der Burg.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam liet het afgelopen jaar het beste beleid en de meeste versnelling in autodelen zien en won daarom de Autodeel Award 2021 in de categorie 'grote gemeenten'. De award werd overhandigd aan Judith Bokhove, wethouder mobiliteit. Naast Rotterdam waren ook de gemeenten Breda en Utrecht genomineerd.

Rotterdam kende dit jaar de grootste groei van het aantal deelauto’s. De jury prijst het beleid waarin elektrisch autodelen wordt gestimuleerd. Zo worden er de komende drie jaar 1.500 openbare laadpunten bijgeplaatst voor elektrische auto’s. Daarmee wordt invulling gegeven aan de mobiliteitstransitie en duurzaam ruimtegebruik.

"Uitstootvrije deelmobiliteit draagt bij aan schone lucht en een leefbare stad. Ik ben trots dat we met onze aanpak hebben bewezen dat autodelen in korte tijd heel snel kan groeien. Daarbij geeft de gemeente ook zelf het goede voorbeeld, want bij acht kantoren staan deelauto’s die onze medewerkers kunnen gebruiken", aldus wethouder Bokhove.

Gemeente Hollands Kroon 

In de categorie ‘beste kleine gemeente’ won de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland). Deze gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s via zogenaamde Mobipunten, waarvan er uiteindelijk 40 moeten komen. Ook maakt de gemeente gebruik van een poolauto. Het voornemen is om bij de volgende aanbesteding medewerkers ook gebruik te laten maken van de auto’s bij de Mobipunten. 

Wethouder economische zaken Theo Meskers: "We zetten in op samenwerking met andere gemeenten voor een dekkend deelmobiliteit netwerk. Met deelauto’s houden we ook de kleinere kernen in de Kop van Noord-Holland bereikbaar. Dit maakt het platteland duurzaam, leefbaar en bereikbaar.’ De andere genomineerden waren Het Hogeland en Schouwen-Duiveland.  

Voetbalclub Wolfaartsdijk: beste lokale initiatief 

De award voor het beste lokale initiatief ging naar een initiatief met elektrische deelauto’s bij voetbalclub Wolfaartsdijk (gemeente Goes). In Wolphaartsdijk worden sinds begin 2021 twee elektrische deelauto’s gebruikt, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonne-energie die wordt opgewekt op het dak van de vereniging. De club geeft tevens zichtbaarheid aan de deelauto’s en stimuleert het gebruik onder de trainers. 

Initiatiefnemers Sander Hoogewoning en Hannah Twigt: "We hebben hard gewerkt om elektrisch autodelen van de grond te krijgen in Wolphaartsdijk. En dat betaalt zich uit, want er is al meer dan 12.000 kilometer gereden in de deelauto’s. De samenwerking met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, de voetbalvereniging en de ambassadeurs zijn een belangrijk onderdeel van dit succes." Andere genomineerden in deze categorie waren het initiatief DeelSlee in de gemeente Eemsdelta en de coöperatie Bomenbuurt DEELt in Den Haag.

Autodeel Awards 2021 naar Gemeentes Rotterdam en Hollands Kroon en voetbalclub Wolfaartsdijk