Coalitie bedrijven: Vanaf 2025 alleen zakelijke auto's zonder CO2-uitstoot

donderdag 25 november 2021

Alle nieuwe zakelijke auto's zouden vanaf 2025 elektrisch of op waterstof rijdend moeten zijn. Daarvoor pleit een grote coalitie van bedrijven en milieu- en brancheorganisaties. Zij willen dat deze doelen voor mobiliteit zonder uitstoot worden opgenomen in het regeerakkoord.

Volgens berekeningen levert de maatregel één Mton CO2-besparing op in 2030. Om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug te dringen zijn ambitieuze doelstellingen voor werkgevers essentieel. In lijn met het Klimaatakkoord zouden uiterlijk in 2030 alle nieuwe personenauto’s nulemissie moeten zijn.

De coalitie die hiervoor pleit bestaat onder meer uit grote werkgevers, milieuorganisaties, gemeentes en bedrijven uit de branche. Behalve dat alle nieuwe zakelijke auto's vanaf 2025 elektrisch of op waterstof rijdend moeten zijn, pleiten zij ook dat voor 2030 ook alle nieuw verkochte auto's nulemissie moeten zijn, conform het Klimaatakkoord.

Uit de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de mobiliteitssector nog vier megaton CO2-uitstoot moet verminderen om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 te halen. Een forse en snelle groei van het aantal voertuigen zonder CO2-uitstoot is daarom noodzakelijk.

De mobiliteitssector is verantwoordelijk voor twintig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Bijna de helft van de uitstoot is afkomstig van werkgebonden (personen)mobiliteit. Ruim 55 procent van de jaarlijks verkochte nieuwe personenauto’s gaat naar de zakelijke markt.

De coalitie van bedrijven en organisaties bestaat uit ABN-AMRO, Aegon, Allego, Arcadis, ASR, Deloitte, Vereniging Doet, Eneco, ENGIE, Essent, Fastned, de gemeentes Amsterdam en Rotterdam, Greenchoice, LeasePlan Nederland, Lightyear, Natuur& Milieu, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Philips, PWC, Royal HaskoningDHV, Schiphol, Shell, Signify, Sweco, Tennet, Thales Nederland, Vattenfall, Vebego, Vereniging Elektrische Rijders en VodafoneZiggo.

Grote bedrijven: Vanaf 2025 alleen zakelijke auto's zonder CO2-uitstoot